Palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus (41-tunnine)

Tööjõud on tööandja jaoks kõige kallim vara ning selle hoidmine on tööandja jaoks ülioluline. Et mitte leida end töövaidluskomisjonist või kohtust või lausa meedia negatiivses kajastuses, tuleb targalt tegutseda juba lepinguid ette valmistades ning hästi tunda tööandja ja töötaja erinevaid õigusi ning kohustusi. Töötasude arvestust on tihti peetud koguni üheks keerulisemaks valdkonnaks raamatupidaja, väikeettevõtja töös. Selle muudab keerukaks valdkonda reguleerivate õigusaktide paljusus ning nende pidev muutmine, samuti õigusaktide erinevad tõlgendusvõimalused.

Sihtgrupp

Kursus sobib väikeettevõtete juhtidele, personalispetsialistidele ja raamatupidajatele/palgaarvestajatele. Kursus on sobiv huvilistele, kes ei oma lepingute sõlmimisega ja töötasude arvestamisega varasemat kokkupuudet kui ka juba kogemustega väikeettevõtte juhtidele, personalitöötajatele ning raamatupidajatele/palgaarvestajatele, kelle kokkupuuted tööõigusega ei ole olnud kuigi laiaulatuslikud ning kes soovivad oma teadmisi kinnistada ja täiendada.

Koolitusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Koolitusele tulijatelt ei nõuta varasemaid kokkupuuteid raamatupidamise, palgaarvestuse ega tööõigusega.

Eesmärk

Koolituse lõpuks on osalejatel põhjalik ettekujutus tööõigusest ja palgaarvestusest, nad oskavad orienteeruda asjakohastes õigusaktides ning töövaidluskomisjoni ja kohtute praktikas.

Õppetöö lõpuks õpilane

 • omandab teadmised tööandja ja töötaja õiguste ja kohustuste kohta;
 • saab vajalikud teadmised ja praktilised oskused tööde tegemiseks kasutatavate lepingute koostamise, sõlmimise, muutmise ja lõpetamise osas;
 • oskab teha otsuseid tööajaga seotud küsimustes (sh tööaja summeeritud arvestuse kasutamisel);
 • omandab teadmised ja praktilised oskused palga ja palgaga seotud maksude valdkonnas;
 • saab ettekujutuse mitmesugustest töösuhete raames rakendatavatest tasudest (näiteks keskmise töötasu arvutamise keerulisemad nüansid; mitmesugused tõlgendused ületundide, öötöö ja pühadel tehtud töö jms hüvitamisel);
 • oskab orienteeruda töövaidluste lahendamise korda puudutavates õigusaktides, samuti töövaidluskomisjoni ja kohtute vastavas kohtupraktikas.

Teemad

13.00-17.15
 • Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid
 • Tööajaarvestus
 • Erinevate puhkusetasude arvestus
 • Haigustasu arvestamine
 • Ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö arvestus
 • Töölepingu olemus, töölepingu sõlmimine
 • Töölepingu lõppemine, töölepingu lõpetamisel arvestatavad hüvitised, töövaidlused
 • Töötasudega seotud maksuarvestus
 • Keskmise töötasu arvestamine
 • Suhtlemine erinevate ametkondadega: Töötukassa, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Statistikaamet, Maksu- ja Tolliamet jt

Kursuse maht: 41 akadeemilist tundi (36 tundi veebipõhist tööd ning 5 tundi iseseisvat tööd)

NB! Loenguid ei salvestata!

Toimumise aeg 19.09-05.10.2023

 • Õppetöö toimub järgmistel kuupäevadel: 19.09.2023, 21.09.2023, 26.09.2023, 28.09.2023,
 • 03.10.2023 ja 05.10.2023 toimub õppetöö kell 13.00-17.15.

Osavõtutasu

 • Registreerudes kuni 05.09.2023 kehtib soodushind 349 EUR + km 20%
 • Tavahind 379 EUR + km 20%
 • Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!

Lektor

Elena Lass

Elena Lass Palgaarvestuse ja tööõiguse kursuse lektor

Elena Lass on lõpetanud 2011. aastal Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse eriala, kus spetsialiseerus finantsarvestuse valdkonnale. 2013. aastal astus ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonda, kus lõpetas magistrantuuri 2016. aastal.

Palgaarvestuse praktilisi kogemusi omandas ta audiitorbüroos BDO Eesti AS, kus vastutas viie aasta vältel palgaarvestuse klientide tööde teostamise eest. Seal tegi ta muuhulgas näiteks sellise suurkliendi nagu Skype Technologies töötajate palgaarvestust. Seejärel asus Elena juristina tööle audiitorbüroo Deloitte juurde asutatud advokaadibüroosse Deloitte Legal, kus ta oli samuti seotud mitmete tööõiguse valdkonna klienditöödega. Elena töötas Advokaadibüroos Kaarma & Kaldvee juristina, kus lahendas samuti klientide tööõiguse alaseid küsimusi ning vaidlusi ja alates 2022. aasta algusest töötab Advokaadibüroos Pohla & Hallmägi. 

Lisainfo

 • Kursusele registreerimisel palume tasuda ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.