Projektijuhtimise baaskoolitus

Tahaksid paremaid teadmisi, mis on projektijuhtimine ja kuidas seda oma töös kasutada? Tule koolitusele, kust saad baasteadmised alates projektide planeerimisest kuni lõpetamiseni. Ja seda kõike eluliste näidisprojektide abil!

Kahepäevane projektijuhtimise baaskoolitus annab algteadmised projektijuhtimisest koos eluliste näidetega. Koolituse formaat, milleks on lühiloengud koos praktiliste harjutustega, võimaldab saada ka juba klassiruumis teooriale lisaks praktilist kogemust näidisprojekti planeerimisel. Käime koolitusel läbi kõik olulised baasteemad, alustades sissejuhatusest ja põhimõistetest ning jätkates projektide algatamise, planeerimise, teostamise ning lõpetamisega.

Sihtgrupp

Suunatud kõigile, kes soovivad omandada projektijuhtimise alaseid baasteadmisi.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Eelnevad teadmised projektijuhtimisest pole vajalikud, sest tegemist on baaskoolitusega.

Eesmärk

Anda baasteadmised projektijuhtimisest koos praktiliste soovitustega, kuidas projekte edukalt juhtida.

Teemad ja ajakava

10.00-16.30

 • Põhimõisted ja projektijuhtimise põhitõed
  • Mis on projekt ja projektijuhtimine?
  • Kes on projektijuht ja mille eest ta vastutab?
  • Projekti elutsükkel
  • Projektid organisatsioonides ja seosed üldjuhtimise ning strateegiaga
 • Projekti algatamine
  • Projektide algatamine
  • Probleem ja selle juurpõhjusteni jõudmine
  • Eesmärkide ja tulemite määratlemine
  • Projekti lähteülesanne
 • Projekti planeerimine
  • Mis on projekti planeerimine ja miks see vajalik on?
  • Projektiplaan ja selle tüüpiline struktuur ja komponendid
  • Projekti määratlus, tegevused, ajagraafik, teekaart, lintdiagramm (Gantt), eelarve, finantseerimine ja kasumlikkuse hindamine
  • Projektorganisatsioon, juhtimisplaan ja kommunikatsioon
  • Projekti riskianalüüs ja riskide juhtimine
 • Projekti teostamine ehk elluviimine
  • Miks väga suur osa projektidest ebaõnnestuvad? Mida teha, et tagada projektide õnnestumine teostamise etapis?
  • Projektide juhtimine teoorias ja praktikas
  • Inimeste, meeskondade ja enese juhtimine projektijuhtimise kontekstis
  • Tulemuslik suhtlemine ja võit-võit lahendusteni jõudmine
  • Koosolekud ja nende edukas juhtimine
  • Tarkvarad ja tööriistad, mis projektijuhti abistavad
 • Projekti lõpetamine
  • Projekti enneaegne ja plaaniline lõpetamine
  • Projekti lõppraport ja analüüs
  • Retrospektiivid, tänuüritused jm lõpetamise tegevused

Koolituse maht on 16 akadeemilist tundi (2 päeva).

Koolituse lõpetamise tingimused: õpiväljundite saavutamist kontrollitakse ja hinnatakse läbi iseseisva praktilise töö.

Toimumise aeg 04. ja 05.04.2024, kell 10.00-16.30

Osavõtutasu

 • 349 EUR + km
 • Võimalus osaleda ka veebi teel, vastav märge palun teha registreerumisel!

Hind sisaldab: 

 • klassikoolitust;
 • digitaalseid õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lektor

Martin Palm

Martin Palm koolitaja

Martin Palmi iseloomustavad eelkõige märksõnad IT, juhtimine ning koolitus. Igapäevaselt töötab ta Telias IT valdkonnas. Põhitöö kõrvalt tegeleb koolitamise ja veebiarendusega. Ta on alustada Nordic Koolitusel, juhtinud aastaid IT Koolituse tegevust Eestis ja Leedus ning juhtinud või osalenud paljudes erinevates projektides (nt Vali IT!, DigiABC, IT ja veebisaitide projektid, erinevad turunduskampaaniad jt). Külalislektor ja vastuvõtukomisjoni liige Tallinna Majanduskoolis.

Lisainfo

 • Vajadusel tasuta korduskoolitus kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama.
 • Sooje jooke koos küpsistega (klassikoolitusel).
 • Lõunasööki igal koolituspäeval (klassikoolitusel).
 • Nordic Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Märksõnad:

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll