Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile

Võimalik osaleda ka veebikoolitusel Zoomis.

Sihtgrupp

Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, arendusjuhid, raamatupidajad, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad, analüütikud jt töötajad, kelle põhilised tööülesanded ei ole otseselt seotud majandusarvestuse ja finantsjuhtimisega.

Eesmärk

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate juhile vajalikest olulisematest raamatupidamise, juhtimisarvestuse, finantsprognoosimise ja finantsjuhtimise mõistetest, printsiipidest ja aruannetest;
 • teadvustanud raamatupidamise ja finantsjuhtimise prioriteete, millele keskenduda juhina oma töös;
 • praktiseerinud juhile otsustamiseks vajaliku finantsaruandluse koostamist ja analüüsi;
 • koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Teemad

 • Mida teha, et juht ja finantsinimesed (raamatupidaja, finantsjuht) infost ühtemoodi aru saaksid?
 • Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks
 • Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
 • Kas ja millised on avaliku sektori ja äriühingute raamatupidamise ja finantsjuhtimise olulisemad erinevused?
 • Raamatupidamise aastaaruanne
 • Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne – miks on juhile kasulikud?
 • Kas keskenduda varadele, kohutustele, omakapitalile, kasumile, tulude, kuludele või rahavoogudele?
 • Bilansi "lugemine"
 • Millele pöörata erilist tähelepanu käibevarast, põhivarast, kohustustest ja omakapitalist info saamisel?
 • Kasumiaruande skeemid ja "lugemine"
 • Millist kasumiaruande skeemi ja vormi eelistada?
 • Brutokasum, ärikasum, kasum enne tulumaksustamist, puhaskasum – kas ja miks olulised juhile?
 • Rahavood ehk rahakäive ja rahavoogude aruanne
 • Rahakäibe prognoos (kassaprognoos, raha prognoos, rahakäibe eelarve, cash flow)
 • Kas juhtimises keskendun rahakäibe prognoosile või rahavoogude aruandele?
 • Rahakäibe tsükkel
 • Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?
 • Eelarvestamine ja finantsprognoosimine
 • Praktiline ülesanne: bilansi, kasumi ja rahavoogude prognoosimine ja eelarvestamine
 • Bilansi "lugemine" versus eesmärgistatud finantsanalüüs
 • Finantsanalüüs ja olulisemad suhtarvud
 • Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes?

AJAKAVA:

09.00-10.30 koolitusprojekt
10.30-10.45 vaheaeg
10.45-12.15 koolitusprojekt
12.15-12.45 vaheaeg
12.45-14.15 koolitusprojekt
14.15-14.30 vaheaeg
14.30-16.00 koolitusprojekt

Koolituse meetod: õppimine läbi tegevuse
- teooria
- praktilised ülesanded
- grupitööd
- case study'd

Osavõtutasu

 • 500 EUR + km
 • Võimalik osaleda ka veebikoolitusel Zoomis.

Lektor

Sander Karu

Sander Karu Mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor, koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse

Lisainfo

 • Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tunnistus.
 • Rafiko OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll