Raamatupidamise algkursus (64-tunnine, õhtune)

Loenguid salvestatakse ja saab järele vaadata veebis (YouTube).

Majandusarvestuse Keskusel on üle 20-aastane kogemus raamatupidamise algkursuse korraldamisel. Pikaajaline kogemus ja koolitusel osalejate poolt antud kõrge hinnang annab tunnistust sellest, et tegemist on ühe parima kursusega Eestis omasuguste seas.

Kiirkursustest eristub antud kursus eelkõige laiema teemaderingi käsitlemisega. Lisaks teooriale lahendatakse praktilise sisuga ülesandeid, antakse kodutöid ja kindlustatud on lektorite tagasiside erialaste küsimuste osas. Kodutöid saab esitada üle vaatamiseks maili teel ja neid kontrollitakse individuaalselt. Kuulaja saab endale kausta mahuka koolitusmaterjaliga, mis sisaldab lektorite loenguid, kursusel vajaminevat seadusandlust, sise-eeskirjade ja kontoplaanide näidiseid ning koduseid ja loengus lahendatavaid ülesandeid.

Loenguid salvestatakse ja puudutud tunde saab järele vaadata veebis (YouTube). Soovitame osalejatel käia kohal kõigis loengutes. Algteadmiste omandamine on kõige efektiivsem kontaktõppes. Loengud on üles ehitatud ja teemasid võetakse läbi järjekorras lihtsamalt keerulisemale. Kontaktõppes saab lektor individuaalselt anda täiendavaid selgitusi ja/või -ülesandeid ning osalejal on võimalus kohapeal vajadusel esitada lisaküsimusi või saada abi ülesannete lahendamisel.

Raamatupidaja algkursuse õppekava koostamisel oleme lähtunud raamatupidaja kutsestandarditest 5 ja 6. Kursus lõpeb 20 küsimusest koosneva testiga ja osaleja saab tunnistuse, mis sisaldab käsitletud teemade loetelu.

NB! Soodsam hind ja pikem kursus!

Sihtgrupp

Algajad, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega; ühe valdkonnaga tegelenud raamatupidajad; väike- ja perefirmade juhid ning raamatupidajad; ettevõtjad.

Eesmärk

Majandusarvestuse Keskuse raamatupidamise algkursuse lõpetanu:

 • on läbinud kursuse vastavalt õppekavale ja sooritanud Majandusarvestuse Keskuse testi;
 • oskab korraldada väikeettevõtte raamatupidamist;
 • on tutvunud põhiliste arvestusvaldkondadega;
 • omandanud algteadmised investeerimisest ja finantseerimisest;
 • oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust;
 • tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone;
 • oskab leida lahendusi ettevõtet puudutavatele raamatupidamislikele küsimustele.

Teemad ja ajakava

18.00-21.00

I – III ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai

 • Raamatupidamise algtõdede tutvustamine. Terminoloogia. Bilanss. Kahekordne kirjendamine. Bilansis toimuvad muudatused.
 • Äriseadustik.
 • Aktsia- ja osakapital. Sissemaksed aktsia- või osakapitali.

IV – VI ÕPPEPÄEV Lektor: Margus Tirp 

 • Kassa- ja pangaoperatsioonide arvestus.
 • Ostuarveldused.
 • Laoarvestus. Inventuurid.
 • Dokumentatsioon.
 • Müügiarvestus. Kulud.
 • Käibe- ja tulumaks. Muudatused 2024.

VII ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai

 • Palgaarvestus. Sotsiaalmaks. Maksuvaba tulu arvestus 2024. Üksikisiku tulumaks. Töötuskindlustusmaksed.
 • Erisoodustused.
 • Töölähetused.
 • Isikliku sõiduauto kasutamise kulud. Tööandja sõiduauto maksustamine 2024.

VIII ÕPPEPÄEV Lektor Margus Tirp

 • Dividendide arvestus.
 • Rendiarvestus.

IX ja X ÕPPEPÄEV Lektor Margus Tirp

 • Põhivara, amortisatsioon.
 • Tootmise ülesanne.

XI ja XII ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai

 • Puhkusetasu, haigusraha, erisoodustused, vastuvõtukulud.
 • Raamatupidamisaruannete koostamise põhimõtted.
 • Raamatupidamise aastaaruande koostamise näidisülesanne.
 • Pädevustest.

Kursusel antakse kuulajatele koduseid ülesandeid, mida saab esitada lektoritele e-posti teel kontrollimiseks ja tagasiside saamiseks.

Kursuse maht: 64 akadeemilist tundi (48 tundi auditoorset ja 16 tundi iseseisvat tööd).

Toimumise aeg

Õppetöö toimub kaks korda nädalas teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.00-21.00 (kokku 12 korda)
02.04; 04.04; 09.04; 11.04; 16.04; 18.04; 23.04; 25.04; 30.04; 02.05; 07.05; 09.05.2024.

Osavõtutasu

 • Soodushind on 215 EUR (käibemaksu ei lisandu)
 • Kursuse eest saab tasuda osade kaupa.
 • Arved saadame välja umbes 10 päeva enne kursuse algust, kui toimumine on kindel. Tasumise tähtajaks on koolituse esimene päev
 • Loengud salvestatakse ja puudutud tunde saab järele vaadata veebis (Youtube).

Hind sisaldab loengut ja jaotusmaterjale (ei sisalda kohvipause ja lõunat).

Lektorid

Margus Tirp Majandusarvestuse Keskuse lektor, ettevõtja

Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskuse juhataja ja lektor

Lisainfo

 • Meie kursustel osalenud ja selle eest tasunud füüsiline isik saab maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata tasutud koolituskulud.
 • EM Majandusarvestuse OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll