Raamatupidamise täiendkoolitus (128-tunnine). Ettevalmistus raamatupidaja 5. taseme kutseeksamiks

Võimalik liituda koolitusgrupiga ka veebipõhiselt. Osalejal on vajalik internetiühenduse olemasolu ja arvuti.

Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks.

Sihtgrupp

Isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 5 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Koolitusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna algpõhimõtted ning kes valdavad eesti keelt. Vajalik on õpilastel isikliku sülearvuti olemasolu.

Eesmärk

Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.

Koolituse lõpuks õppija

 • on bilansivõimeline väikeettevõtte raamatupidaja, kelle baasteadmised loovad eeldused konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või ettevõtjaks hakkamisel;
 • oskab raamatupidamist korraldada nii käsitsi, MS Exceli või spetsiaalseid raamatupidamisprogramme kasutades;
 • on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 edukaks sooritamiseks.

Raamatupidajate kevadised kutseeksamid toimuvad 11. mail 2024 Eesti erinevates paikades. Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu.

Teemad

 • Finantsarvestuse põhialused (16 tundi)
  Finantsarvestuse regulatsioon Eesti vabariigis, finantsarvestuse terminoloogia, kontod, kahekordne kirjendamine, terrorismi ja rahapesu võitlemise seadusest tulenevad nõuded.
 • Aruannete koostamine (8 tundi)
  Alusprintsiibid aastaaruande koostamisel, korrigeerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud.
 • Finantsarvestus (34 tundi)
  Raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused.
 • Maksuarvestus (24 tundi)
  Töötasu arvestus, puhkusekohustus maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi ja dividendide maksustamine.
 • Juhtimisarvestus (34 tundi)
  Terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotsuste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, finantsaruannete analüüs, investeeringute eelarvestamine.
 • Raha ajaväärtus (4 tundi)
 • Finantsanalüüs (8 tundi)

Kursused maht 128 akadeemilist tundi (98 tundi auditoorset või veebipõhist tööd ning 30 tundi iseseisvat tööd).

Toimumise aeg 19.02 - 30.04.2024

Õppetöö toimumise ajad

 • 19.02.2024, 20.02.2024, 05.03.2024, 11.03.2023, 12.03.2023, 13.03.2024, 18.03.2024, 19.03.2024, 26.03.2024, 01.04.2024, 02.04.2024 ja 09.04.2024 toimub õppetöö kell 10.00– 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat)
 • 16.04.2024 toimub õppetöö kell 10.00-14.00 (eksamitöö tegemine)
 • 30.04.2024 toimub õppetöö kell 10.00-12.30 (eksamitöö osas tagasiside andmine).
 • 12.04.2014 kell 10.00 – 13.15.
 • 13.03.2024 kell 10.00-17.15 toimuvad veebipõhiselt maksuarvestuse teemade eriseminarid.
 • Juhtimisarvestuse teemadele keskendutakse perioodil 26.03.2024 – 30.04.2024.

NB! Õppetööks on vajalik sülearvuti olemasolu.

Osavõtutasu

 • Registreerudes kuni 26.01.2024 kehtib soodushind 599 EUR + km
 • Hiljem registreerudes on hind 659 EUR + km
 • Isikutele, kes tulevad kahekesi või enam lisaallahindlus 10%!

Kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

Lektorid

Piia Asper

Piia Asper Raamatupidaja, tase 5 kutseeksamiks ettevalmistava koolituse (eesti keeles) lektor

Piia on raamatupidaja-finantsjuht. Ta on lõpetanud Audentese Ülikooli finantsjuhtimise eriala magistriõppe. Piial on pikaaegne kogemus erinevatest tegevusvaldkondadest ettevõtete raamatupidamise korraldamisega. Nimelt alates 2007. aastast on ta koolitanud üle Eesti raamatupidajaid ja ettevõtjaid (kokku üle 18 aasta).

Tõnis Elling

Tõnis Elling maksuekspert, külalislektorina maksunduse alal

Tõnis Elling on maksundusega tegelenud üle 21 aasta. Esimene tööalane kokkupuude maksundusega oli tal 1999. aastal, asudes tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Ametniku perioodile järgnes õppejõutöö Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis (2005-2018), kus ta hakkas tulevastele maksu- ja tolliametnikele õpetama erinevaid maksunduse aineid. Tõnis on spetsialiseerunud peaasjalikult kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Alates 2009. aastast lisandus õppejõu ametile paralleelselt maksunõustaja töö rahvusvahelises nõustamisfirmas Grant Thornton Rimess OÜ. Seejärel alates 2015 järgnes töö Leinonen OÜ nõustamisüksuse juhina ja hiljem Deloitte Advisory AS juhtiva maksunõustajana.
Täna töötab Tõnis Ernst & Young Baltic AS juhtiva maksunõustajana ja õpetab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas maksundust ning Tallinna Majanduskoolis käibemaksu. Hariduselt on Tõnis jurist ja tal on pooleli õpingud Tartu Ülikooli doktorantuuris. Tema uurimisvaldkonnaks on finantsteenuste käibemaksuga maksustamine. Tõnis on avaldanud kaks käibemaksu käsitlevat raamatud aastatel 2014 ja 2019.

Kaidi Kallaste

Kaidi Kallaste maksuekspert, külalislektorina maksunduse alal

Kaidi Kallaste on Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi maksunduse lektor ja Ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekava programmijuht. Tegutsenud täiskasvanute koolitajana aastast 2001.

Maire Otsus-Carpenter

Maire Otsus-Carpenter  külalislektor, vandeaudiitor ja Audiitorkogu liige

Maire Otsus-Carpenter on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, töötanud pearaamatupidajana, audiitorina, finantsjärelevalve eksperdina. Praegu tegutseb ta audiitorina ja finantskonsultandina. Tal on vandeaudiitori litsents ja ta on Audiitorkogu liige.

Märt Murd

 Märt Murd külalislektor, finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonna spetsialist

Märt Murd on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Omab kehtivaid Raamatupidaja, tase 5, Vanemraamatupidaja, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistusi. Märt pälvis Arvestusala Edendaja 2022 tiitli.

Lisainfo

 • Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koostööpartner.
 • Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!