Raamatupidamise täiendkursus. Ettevalmistus raamatupidaja 5. taseme kutseeksamiks (vene keeles)

Koolitus toimub veebipõhiselt, Zoom veebikeskkonnas. Osalejal on vajalik internetiühenduse olemasolu ja arvuti. 

Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks.

Sihtgrupp

Isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 5 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Eesmärk

Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.

Koolituse lõpuks õppija

 • on bilansivõimeline väikeettevõtte raamatupidaja, kelle baasteadmised loovad eeldused konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või ettevõtjaks hakkamisel;
 • oskab raamatupidamist korraldada nii käsitsi, MS Exceli või spetsiaalseid raamatupidamisprogramme kasutades;
 • on pädev nii teoorias kui praktikas nendes teemades, mis on vajalikud raamatupidaja 5. taseme kutseeksami edukaks sooritamiseks.

Raamatupidajate kevadised kutseeksamid toimuvad 11. mai 2024 Eesti erinevates paikades. Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu.

Teemad

 • Finantsarvestuse põhialused
  Finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis, finantsarvestuse terminoloogia, kontod, kahekordne kirjendamine, terrorismi ja rahapesu võitlemise seadusest tulenevad nõuded.
 • Majandusaasta aruanne 
  Alusprintsiibid aastaaruande koostamisel, korrigeerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud.
 • Finantsarvestus 
  Raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused.
 • Maksuarvestus 
  Töötasu arvestus, puhkusekohustus maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi ja dividendide maksustamine.
 • Juhtimisarvestus 
  Terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotsuste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, finantsaruannete analüüs, investeeringute eelarvestamine.
 • Raha ajaväärtus 
 • Finantsanalüüs 

Kursused maht 90 akadeemilist tundi (64 tundi veebipõhist tööd ning 26 tundi iseseisvat tööd).

Toimumise aeg 19.02.2024 - 03.05.2024

Igal teisipäeval ja neljapäeval kell 17.00-20.10.

NB! Õppetööks on vajalik sülearvuti olemasolu.

Osavõtutasu

 • Registreerudes kuni kuni 26.01.2024, kehtib soodushind 599 EUR + km.
 • Hilisematele registreerujatele on maksumus 659 EUR + km.
 • Isikutele, kes tulevad kahekesi või enam lisaallahindlus 10%!

Lektor

Irina Malkus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses raamatupidamise õpetajana

Irina Malkus on lõpetanud TTÜ ökonomisti eriala, tal on pikaajaline töökogemust raamatupidamise valdkonnas. Irina töötab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses raamatupidamise õpetajana. Ta koolitab raamatupidamise, maksunduse ja juhtimisarvestuse teemadel alates aastast 2000. Irina omab Vanemraamatupidaja kutsetunnistust, tase 6. ja täiskasvanute koolitaja kutsetunnistust, tase 6.

Lisainfo

 • Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koostööpartner.
 • Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!