Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs

Võimalik osaleda ka veebikoolitusel Zoomis.

Sihtgrupp

Raamatupidajad, juhid, juhatuse liikmed, majandusarvestajad, finantsjuhid, ökonomistid, controllerid, analüütikud, allüksuste juhid, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad jt finantspraktikud.

Eesmärk

Teooriad praktikasse!
Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • värskendanud oma teadmisi rahakäibe (rahavoogude) prognoosimisest, eelarvestamisest ja analüüsist ning käibekapitali juhtimisest;
 • õppinud täpsemalt prognoosima ja eelarvestama rahakäivet (rahavoogu);
 • leidnud võimalusi raha efektiivsemaks kasutamiseks;
 • vähendanud ostjatelt laekumata summadega seotud riske ja suurendanud krediidikontrolli efektiivsust;
 • koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks. Koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Teemad

 • Mis on rahakäibe (RKJ) (rahavoogude) juhtimine?
 • Milline on rahakäibe juhtimise eesmärk?
 • Kellele ja miks on rahakäibe juhtimine kasulik?
 • Ettevalmistused rahakäibe juhtimiseks
 • Analüüs: Rahakäibe juhtimine minu organisatsioonis
 • Rahakäibe tsükkel ja selle olulisus
 • Kuidas prognoosida ja planeerida rahakäivet?
 • Rahakäibe prognoos (eelarve) ja eelarvete süsteem
 • Rahakäibe eelarve (prognoosi) vormid ja nende kasutamine
 • Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja planeerimine
 • Projektide eelarvestamine ja rahakäibe prognoosi koostamine
 • Praktiline näide: Organisatsiooni rahakäibe prognoosi koostamine
 • Kuidas analüüsida ja uuendada rahakäibe prognoosi (eelarve)
 • Kuidas juhtida käibekapitali?
 • Raha ja selle ekvivalentide juhtimine
 • Raha konversiooniperioodi leidmine
 • Ostjate tasumata summade juhtimine ja analüüs
 • Krediidikontroll ja võlgade sissenõudmine
 • Varude juhtimine ja analüüs
 • Lühiajaliste kohustuste juhtimine ja analüüs
 • Likviidsuse ja maksevõime analüüsid
 • Rahavoogude aruande koostamine: otsemeetod ja kaudmeetod
 • Rahavoogude aruande analüüs
 • Suhtarvude kasutamine rahakäibe planeerimisel, juhtimisel ja analüüsil

AJAKAVA

Esimene päev:Teine päev:
10.00-12.15 koolitusprojekt
12.15-12.45 vaheaeg
12.45-14.15 koolitusprojekt
14.15-14.30 vaheaeg
14.30-16.45 koolitusprojekt
09.00-10.30 koolitusprojekt
10.30-10.45 vaheaeg
10.45-12.15 koolitusprojekt
12.15-12.45 vaheaeg
12.45-14.15 koolitusprojekt
14.15-14.30 vaheaeg
14.30-16.00 koolitusprojekt

Koolituse meetod: õppimine läbi tegevuse
- teooria
- praktilised ülesanded
- grupitööd
- case study'd

Osavõtutasu

 • 900 EUR + km = 1098 EUR

Koolituse täies mahus läbinutele ja õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

Kontaktkoolitused ja veebikoolitused võivad toimuda üheaegselt.

Lektor

Sander Karu

Sander Karu Mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor; koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse

Lisainfo

Rafiko OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll