Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse ja riskimudeli koostamise nõuete koolitus raamatupidajatele

Koolitus toimub veebipõhiselt  keskkonnas Zoom, kus osalejal on vajalik arvuti ja internetiühenduse olemasolu!

Miks koolitus vajalik on? Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus sätestab ettevõtetele, kes on kohustatud isikuks seaduse mõistes, nõude koostada riskihindamise metoodika ja mudeli ning sisekorrad, mis antud protsessi ettevõtte siseselt reguleerivad. Seadus rakendub muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele, krediidiasutustele jpt.

Raamatupidamisteenust pakkuvaid ettevõtteid on kontrollitud Rahapesu Andmebüroo poolt selles osas, kas nad teostavad järelevalvet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tuleneva hoolsuskohustuse (isikusamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine jne) täitmise üle ja on leitud, et seadusega pandud kohustused on tulnud osadele raamatupidamisteenuste pakkujatele üllatusena, millest tulenevalt on saadud ka ettekirjutusi puuduste kõrvaldamiseks. Raamatupidamisteenuse pakkuja peab olema kursis Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud nõuetega, täitma hoolsuskohustust ning kehtestama oma ettevõttes vastavad protseduurireeglid.

Sihtgrupp

Raamatupidajad, finantsjuhid ja raamatupidamisteenuse pakkujad.

Eesmärk

Koolituse lõpuks on osalejatel omandatud teadmised rahapesu tõkestamise seaduses sätestatud nõuetest kui ka praktilised oskused riskimudeli koostamiseks.

Koolituse läbinu:

 • teab, mis on rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse põhimõtted ja eesmärk;
 • teab, mis on erinevate riskikategooriate sisu ja kuidas neid tõlgendada;
 • mõistab riskimudeli koostamise erisusi lähtudes oma organisatsiooni kultuurist ja kontrollikeskkonnast;
 • teab riskimudeli koostamiseks vajalikke elemente ja meetodeid.

Teemad ja ajakava

10.00-13.15

 • Milline peaks olema riskihindamise mudel ja metoodika?
 • Millised komponendid tuleb kindlasti kaasata?
 • Kuidas tõlgendada enda organisatsioonist lähtuvalt geograafilist, kliendi, teenuste ja suhtlemiskanali riski – mis see on ja kuidas neid hinnata?
 • Millal ja kuidas tuleb täita teavitamiskohustust?
 • Kuidas teavitamissüsteem üles ehitada oma organisatsioonis?

Osavõtutasu

 • Registreerudes kuni 21.03.2024 kehtib soodushind 99 EUR + km
 • Alates 22. märtsist on hind 129 EUR + km
 • Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%

Hind sisaldab materjale ja lõpetamisel väljastatavat tõendit!

Lektor

Siiri Viil

Siiri Viil Sertifitseeritud siseaudiitor

Siiril on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 15 aasta Kaitseväe, Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina. Erasektoris siseauditi juhina tegutsedes on ta tegelenud nii pettuste uurimise, erinevate vastavusauditite, isikuandmete töötlemise, riskijuhtimise ja paljude muude teemadega, s.h rahapesu ja terrorismi tõkestamise ettevõttesisesed protsessid ja riskide juhtimise mudelid.

Siiri on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi ning alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid, ettevõtete juhte kui valdkondade juhte ja spetsialiste. Siiril on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks on Siiri muusikaterapeut ja pereterapeut (väljaõppes).

Lisainfo

 • Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll