Sisendkäibemaksu arvestamise keerukused, põhivara ja kinnisvara eripära

Koolitus toimub nii veebis reaalajas, kui e-õppes!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Sisendkäibemaksu mahaarvamine tagab käibemaksu neutraalsuse, kuid mitte alati ei ole lubatud sisendkäibemaksu maha arvata.

Sihtgrupp

Raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid, audiitorid, assistendid, juhid, juhatuse liikmed ning spetsialistid, kes omavad kokkupuudet raamatupidamisega.

Eesmärk

Käsitleme sisendkäibemaksu mahaarvamise põhinõudeid, kusjuures eriti palju nüansse on seotud põhivara ja kinnisvaraga. Riigikohtu praktika aitab paremini aru saada teatud keeruliste situatsioonide lahendamisel ja seda eriti kinnisvaratehingute puhul.

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

 • oskab paremini aru saada maksuseaduse sätetest
 • oskab vältida vigu tehingute maksustamisel
 • teab, mida arvestada sisendkäibemaksu mahaarvamisel
 • aitab kinnisvara arendusega seotud juhtudel paremini aru saada sisendkäibemaksu mahaarvamise põhimõtetest
 • koolituse läbinu oskab praktikas rakendada maksumuudatusi ja vältida vigu.

Teemad ja ajakava

9.00-10.30

 • Sisendkäibemaksu mahaarvamise tingimused
 • Millistel juhtudel on lubatud sisendkäibemaksu maha arvata
 • Põhivara ja käibevara soetuse sisendkäibemaksu mahaarvamise erinevused
 • Kinnisvara soetuse sisendkäibemaksu mahaarvamise keerukused ja Riigikohtu praktika
 • Kinnisvara parenduste (sh terve ehituse parendus, osaline parendus, juurdeehitused) ja sellega seotud sisendkäibemaksu uus Riigikohtu praktika
 • Mida teha sisendkäibemaksuga kui vallasvara muutub põhivaraks
 • Sisendkäibemaksu mahaarvamine, kui ehitist kasutatakse samaaegselt nii maksustatava kui maksuvaba käibe tarbeks

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

Osavõtutasu

 • Soodushind registreerudes kuni 07.02.2024 on 95 EUR + km
 • Tavahind 129 EUR + km
 • Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 14 EUR + km

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel saalis, veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

Maksumus sisaldab praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.

Veebiseminari järelkuulamine toimub Addenda OÜ e-õppe keskkonnas. Veebiseminari salvestis  on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele.

Enne veebiseminari saadetakse link, mille kaudu pääseb 20 minutit enne veebiseminari algust e-keskkonda.

Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal teile sobivas kohas. Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.

Lektor

Tõnis Jakob OÜ Marisett juhataja ja juhtiv maksukonsultant ning vandeaudiitor

Tõnis Jakob on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1974. aastal kiitusega ning on töötanud Võru Rajooni TK Rahandusosakonna juhatajana (1975 – 1982), Rahandusministeeriumi  Riigitulude Valitsuse juhatajana (1982 – 1990), Maksuameti peadirektori asetäitjana (1990 – 1994), Ernst & Young juhtiva maksukonsultandina ja audiitorina (1994 – 2010) ning KPMG-s juhtiva maksukonsultandina (2010 – 2011) enne OÜ-s Marisett tööle asumist. Tõnis Jakob on osalenud lektorina mitmetel raamatupidamise ja maksustamise teemalistel avalikel koolitustel ja seminaridel  ning on olnud ülikoolides maksustamise õppejõud. Ta on vannutatud audiitor alates 1994. aastast ning olnud 1994 – 2008.a. Eesti Audiitorkogu juhatuse liige. Tal on laialdane kogemus nii Eesti siseses kui rahvusvahelises maksunõustamises ja maksude planeerimisel erinevate tehingute osas. Tal on pikaajaline kogemus maksuarvestuse nõustamisel ja maksuauditis.

Loobumine

Veebiseminarist loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne veebiseminari toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% veebiseminari maksumusest.

Lisainfo

 • Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
  Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%
 • Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!