Sissejuhatus kuluarvestusse. Kuluarvestus peamiste juhtimisotsuste toetajana

Võimalik liituda koolitusgrupiga ka veebipõhiselt. Osalejal on vajalik internetiühenduse olemasolu ja arvuti.

Miks koolitus on vajalik?

Kui sa soovid teada:

 • Kus ja millele ettevõtte raha kulub ning milliste toodete tootmisest või teenuste pakkumisest ettevõtte teenib kasumit või kahjumit?
 • Toote tegelikku omahinda, et määrata sellele õige müügihind või võtta raamatupidamises varuna arvele?

Kuluarvestuse abil on võimalik anda finantsarvestuses (raamatupidamises) registreeritud ettevõttepõhisele kuluinfole toote-, tellimuse- või protsessipõhine sisu ehk leida toote, tellimuse või protsessi kulutus ehk omahind. Kuluarvestuse üheks ülesandeks on uurida, kuidas ja mil määral on ettevõttes esinevad kulud seotud erinevate kuluobjektidega (toodete, teenuste ja protsessidega), mille omahinda me soovime teada. Samuti on kuluarvestuse ülesandeks uurida, kuidas on ettevõtte tulud-kulud seotud tootmismahtudega – millised kulud on tootmismahust sõltumatud, millised sõltuvad – ning millise hinnaga või millises mahus tuleks toodet toota ja müüa/teenust osutada, et saavutada ettevõtte kõigi kulude katmine ning lisaks soovitud kasumgi.

Miks kuluarvestus on nii oluline?

Kuluarvestus on oluline nii möödunud perioodide tulemuste hindamisel (tootmisettevõtete jaoks on tootmisomahinna arvutus vajalik näiteks varu soetusmaksumuses kajastamisel) kui ka kavandatavate perioodide tegevusmahtudest tulenevate tulude, kulude ja tegevustulemuse prognoosimisel (eelarvestamisel).

Koolituspäev keskendub kuluarvestuse põhimõistetele ja tehnikatele, mis: 1) võimaldavad kindlaks teha toote või teenusega seotud kulutused ning leida toote või teenuse omahind ning 2) võimaldavad kindlaks teha tegevusmahust sõltuvad ja mittesõltuvad kulud ning hinnata ettevõtte tulemuslikkust mistahes tegevusmahu korral ning leida ettevõtte kasumilävi.

Sihtgrupp

Kõik, kes tunnevad huvi ja vajadust lisaks ettevõtte finantsarvestuse (raamatupidamise) korraldamisele finantsandmeid ka juhtimisotsuste vastuvõtmise abistamiseks kasutada. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud kas raamatupidamise alg- ja täiendkursuse või on iseseisvalt omandatud finantsarvestuse (raamatupidamise) teadmised. Raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid, eelarvestajad, ökonomistid, ettevõtete erinevate tasemete juhid: projekti-, protsessi-, osakonna- ja tootejuhid jne.

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna teadmisi  või omavad vastavasisulist kogemust ning kes valdavad eesti keelt. Vajalik on õpilastel isikliku sülearvuti olemasolu.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Eesmärk

Koolituse läbinutel isikutel on teoreetilised baasteadmised ning praktilised oskused äriettevõtte juhtimisotsuste toetamiseks läbi majandus­arvestuse andmete tõlgendamise ja analüüsimise. Saadud teadmised ja oskused panevad aluse suutlikkusele iseseisvalt koostada ja koordineerida äriettevõtte prognooside ja eelarvete koostamist.

Koolituse läbinu:

 • teab ja oskab eristada peamisi kuluarvestuse seisukohalt olulisi kululiike (otse- ja kaudkulud, püsi- ja muutuvkulud)
 • oskab arvutada kulusid toodetele, protsessidele ning üksikute tellimustele (omahinna arvutamine)
 • oskab arvutada ettevõtte tasuvuspunkti (jääktulu arvutus)
 • oskab arvutada tegevusmahu ja kulude muutumisest tulenevaid muutusi ettevõtte tulemusele (tulemuste prognoos muutuvas keskkonnas)
 • oskab saadud teadmisi kasutada juhtimisotsuste vastuvõtmiseks (hinnakujundus).

Teemad ja ajakava

3. aprill 2024

9.45-10.00

Registreerimine

10.00-11.30

Kuluarvestuse olemus ja põhimõtted

 • Kulude liigitamine kuluarvestuse ja juhtimisotsuste tegemise seisukohalt
 • Kuluarvestuse mõistete baas: kulukohad,
  kulukandjad/kuluobjektid, kulukäiturid

11.30-11.45

Paus

11.45-13.15

Täiskuluarvestus

 • Täiskuluarvestuse (absorption costing) kasutamine
  omahinnaarvutustes

13.15-14.00

Lõunapaus

14.00-15.30

Jätkub: Täiskuluarvestuse (absorption costing) kasutamine
omahinnaarvutustes

15.30-15.45

Paus

15.45-17.15

Jätkub: Täiskuluarvestuse (absorption costing) kasutamine
omahinnaarvutustes

5. aprill 2024

10.00-11.30

Muutuvkuluarvestus

 • Muutuvkulu- ehk osakuluarvestuse (variable costing) kasutamine
  tasuvuspunkti arvutuses

11.30-11.45

Paus

11.45-13.15

Jätkub: Muutuvkulu- ehk osakuluarvestuse (variable costing) kasutamine tasuvuspunkti arvutuses

13.15-14.00

Lõunapaus

14.00-15.30

 • Kulu-maht-kasum (KMK) analüüs

15.30-15.45

Paus

15.45-17.15

Jätkub: Kulu-maht-kasum (KMK) analüüsid muutuvates oludes juhtimisotsuste vastuvõtmiseks

Kursuse maht on 18 akadeemilist tundi tundi auditoorset või veebipõhist tööd.

Toimumise aeg: 03. ja 05. aprillil 2024

Osavõtutasu

 • Registreerumisel kuni 13.03.2024 on soodushind 189 EUR + km
 • Tavahind 229 EUR + km
 • Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!
 • Kursuse eest on võimalik tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu.

Lektor

Pille Kaarlõp

Pille Kaarlõp Tallinna Tehnikaülikooli külalislektor

Pille Kaarlõp on omandanud magistrikraadi MA (arvestus) Tallinna Tehnikaülikoolist ja ta omab õpetaja ja koolitaja kogemust aastast 2004. Finantsarvestusalane ettevõtluskogemus on alates 1993. aastast.

Lisainfo

 • Kursusele registreerimisel palume tasuda ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Märksõnad:

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll