Töölähetustega seotud maksuprobleemid – lubatud kulud ja päevaraha maksmise reeglid

Paljud tööandjad puutuvad kokku vajadusega saata oma töötajaid töölähetustele. Vastavalt töölepingu seadusele on töölähetus tööülesannete täitmine väljapool töölepinguga ettenähtud töö tegemise kohta. Et aru saada, kas tegu on töölähetusega või mitte, tuleb alustuseks määrata töötaja töö tegemise koht. Olenevalt töölähetuse sihtkohast võib lähetus olla kas riigisisene või -väline (välislähetus). Sellest sõltuvad ka päevaraha maksmise tingimused.

Mida täpsemalt loetakse töölähetuseks? Millised on välislähetuse päevaraha maksmise tingimused? Milliseid kulusid saab tööandja hüvitada? Kuidas ja millistel tingimustel on töötajal võimalik ühendada lähetust ja puhkust? Kuidas käib tulu- ja sotsiaalmaksu tasumine töötamisel lähetuses?

Sihtgrupp

Raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid, audiitorid, assistendid, juhid ja juhatuse liikmed.

Eesmärk

Anname osalejale põhjaliku ülevaate, mida peab silmas pidama töölähetuste maksustamisel!

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

 • teab, töölähetuse päevaraha maksmise reegleid
 • teab, milliseid töölähetusi kulutusi saab hüvitada
 • tead, kuidas korrektselt lähetusi vormistada .

Teemad ja ajakava

9.00-10.30

 • Mida loetakse töölähetuseks
 • Lubatud kulud töölähetuses
 • Välislähetuse päevaraha maksmise reeglid
 • Töölähetus vs lähetatud töötaja
 • Tulu- ja sotsiaalmaksu tasumine töötamisel lähetuses
 • Tööandja poolt hüvitatav majutus ja transport
 • Kuidas lähetus korrektselt vormistada
 • Lähetuse ja puhkuse ühendamine
 • Kui töötaja sõidab lähetusse isikliku autoga
 • Kuidas tõestada, et ka tegelikult lähetuses viibiti
 • Kodukontor - kaugtöö

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

Osavõtutasu

 • Soodushind registreerudes kuni 26.03.2024 on 95 EUR + km
 • Tavahind 119 EUR + km
 • Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 14 EUR + km

Maksumus sisaldab praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.

Veebiseminari järelvaatamine toimub Addenda OÜ e-õppe keskkonnas. Veebiseminari salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on veebiseminari vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.

Lektor

Aule Kindsigo Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant

Aule Kindsigo on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal. Täiendanud ennast erinevatel kursustel nii Eestis kui välismaal. Töötanud pikki aastaid Maksuametis, hilisemas Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel, viimased nendest Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja. Aule on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel erinevate firmade ja kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel, samuti töötas aastatel 2009-2015 maksunduse lektorina Estonian Business Schoolis, kus ta 2012/2013 õppeaastal valiti tudengite poolt parimaks erialaõppejõuks. On mitmete maksuõiguse artiklite autor.

Loobumine

Veebiseminarist loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne veebiseminari toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% veebiseminari maksumusest.

Lisainfo

 • Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
  Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%
 • Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll