Tööleping – sõlmimine, muutmine, lõpetamine

Tänapäeva töötaja hindab üha rohkem paindlikkust. Senini toiminud "lihtne tööleping" ei pruugi vastata enam ettevõtja ja töötaja vajadustele. Kuidas vormistada töölepinguid nii, et need oleksid õiguspärased ja vastaksid mõlema poole ootustele? Tule meie koolitusele ja saa teada!

Sihtgrupp

Õppijad, kelle olemasolevad või tulevased tööülesanded sisaldavad personalitööd ja tööõigust (nt tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastmejuhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad).

Eesmärk

Anda ülevaade töölepinguga seotud õiguslikest aspektidest. Keskendume töölepingu sõlmimise, muutmisele ja lõpetamisele.

Teemad ja ajakava

9.30-14.30

 • Töötamisega seotud lepingud ja nendega seotud seadusandlus;
 • Töölepingu tingimused: kohustuslikud ja valikuvabad;
 • Töötaja ja tööandja vastutus;  
 • Tähtajaline tööleping;
 • Saladuse hoidmine ja konkurentsipiirang;
 • Töölepingu muutmine;
 • Töölepingu lõpetamine;
 • Töölepingu lõpetamine katseajal;
 • Töölepingu ülesütlemine töötaja poolt; 
 • Töölepingu ülesütlemine töötajast tulenevalt;
 • Probleemne töötaja: tööülesannete täitmine, rikkumised, hoiatuse vormistamine, töölepingu lõpetamine;
 • Kahju hüvitamine töötaja poolt;
 • Koondamine: ettevalmistamine, õiguslikud nõuded, piirangud, koondamisteatise koostamine, koondamisteatise tutvustamine töötajale;
 • Töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel;
 • Kuidas vältida töövaidlusi;
 • Kui töövaidlus siiski tekib - kuidas lahendada;
 • Kompromissileping.

Koolituse maht:  12 akadeemilist tundi

Koolitus toimub kahel reedel - 05.04 ja 12.04.2024, kell 9.30-14.30

Osavõtutasu

 • 280 EUR + km

Koolituse hind sisaldab  elektroonilisi materjale.

Edukale lõpetajale väljastatakse digitunnistus.

Lektor

Egle Saska Tallinna Majanduskooli lektor

Egle Saska teeb personalitööd alates 1995 aastast. Tema kogemustepagasis on töö Eesti Raudtees, Tallinna Sadamas, Tammiste Personalibüroos ja PCC Projektis. Lisaks õpetab Egle personalitööd Tallinna Majanduskoolis ning koolitab koostöös PARE ja EBS Juhtimiskoolituskeskusega. Egle on lõpetanud TalTech majandusteaduskonna, Tallinna Majanduskooli õiguse eriala ning kaitsnud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi organisatsioonikäitumises. Tema panust personalitöötajate koolitamisel ja nõustamisel on PARE tunnustanud tiitliga Südamega teostaja. Eglel on personalijuht tase 7 kutsetunnistus.

Loobumine

 • Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda telefonidel 733 3690 või 652 5982 või koolitus@reiting.ee
 • Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata.

Lisainfo

 • Reiting Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Koolituse korraldajal on õigus mõjuvatel põhjustel teha muudatusi koolituse toimumisaegades ja sisus.
 • OÜ Reiting PR on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll