Töölepingu lõpetamine ja koondamine. Lepingu lõppemisel makstavad summad.

Jätkuv majanduslik ebakindlus on taas teravalt päevakorrale tõstnud töösuhetega seotud küsimused: kas tööandjal jagub tellimusi/kliente ja töötajatele tööd ning vahendeid selle eest tasumiseks? Kas võimalikud muudatused ja ümberkorraldused on lühiajalised või pigem jäävad? Kui töötegijaid „üle“ kipub jääma, siis kas/keda/kuidas koondada, kuidas vormistada ülesütlemisavaldus, millised summad ja millal maksta niinimetatud lõpparvena?

Veebiseminaril räägime läbi praktiliste näidete ja aktuaalse kohtupraktika teema puust ja punaseks! Vastuseta ei jää ükski küsimus!

Sihtgrupp

Tööandjad ning tööandja esindajad, personalijuhid ning personaliarvestuse pidajad, raamatupidajad, palgaarvestajad.

Eesmärk

Anda ülevaade sellest, millised on tööandja õigused, kohustused ja riskid ning töötaja õigused seoses töölepingu lõppemisega, sh käsitleme koondamisega seonduvaid küsimusi. Toome Teieni kõige värskema kohtupraktika!

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

 • omab ülevaadet töölepingu erinevatest lõppemise alusest, sh koondamisest
 • tunneb töölepingu ülesütlemise eeldusi
 • teab, kuidas vormistada ülesütlemisavaldust ja millised on selle levinumad vead
 • orienteerub lõpparvega makstavates hüvitistes ja oskab neid välja arvestada.

Teemad ja ajakava

10.00-11.30

 • Tööandja algatusel töölepingu lõppemise erinevad alused
 • Lepingu ülesütlemise etteteatamistähtajad, ülesütlemise eeltingimused (hoiatamine, teise töö pakkumine, töötaja koolitamine, töö ümber korraldamine)
 • Koondamise põhilised reeglid, sealhulgas kollektiivne koondamine ja suhtlus Töötukassaga
 • Dokumentide vorminõuded
 • Lepingu lõppemisel makstavad erinevad hüvitised ja nende arvutamise probleeme ja näiteid
 • Pärast töösuhte lõppemist pooltele jääda võivad kohustused
 • Töölepingu ülesütlemise ja lõpparvena saadud summade vaidlustamine
 • Ülevaade aktuaalsest kohtupraktikast

Koolituse maht: 2 akadeemilist tundi

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

Osavõtutasu

 • Soodushind registreerudes kuni 26.03.2024 on 95 EUR + km
 • Tavahind 129 EUR + km
 • Võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 14 EUR + km

Maksumus sisaldab elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.

Veebiseminari järelvaatamine toimub Addenda OÜ e-õppe keskkonnas. Veebiseminari salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on veebiseminari vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.

Veebiseminar toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame Teile lingi, mille kaudu pääsete veebiseminarile 20 minutit enne algust.

Lektor

Thea Rohtla

Thea Rohtla Rohtla Law Office OÜ juhataja, jurist

Thea Rohtla on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1986. aastal. Tööõigusele pühendus ta 1996. aastast, kui võeti vastu Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus ja moodustati töövaidluskomisjonid. Kümme aastat juhtis Thea ühte töövaidluskomisjonidest ning üle viie aasta tegutses tööõigusabi osutava büroo Labour Consulting OÜ tegevjuhina. Alates 2012. aasta veebruarist tegutseb enda büroo alt, nõustades nii juriidilisi isikuid kui eraisikuid. Hinnatud koolitaja ja lektorina tööõiguse alal juba 25 aastat.

Loobumine

Veebiseminarist loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne veebiseminari toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% veebiseminari maksumusest.

Lisainfo

 • Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
 • Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll