Töölepingu seaduse seminar: töölepingu korrektne sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

Töösuhteid reguleerivatesse seadustesse on tehtud muudatusi, mis kõik tööandjatele suuremal või vähemal määral uusi kohustusi või vastutust kaasa toovad. Kohtud on teinud otsuseid, mis muudavad seniseid tõlgendusi puhkeajast, töötasuna käsitletavatest summadest ja puhkuste aegumisest ning et muutuvtunnilepingute praegune regulatsioon 2024 juunis kaotab kehtivuse,  räägime seminaril ka plaanitavatest muudatustest paindliku tööaja teemal.

Oluline on, et tööseadusandlusega seotud reeglid oleks üheselt selge nii tööandjale kui ka töötajatele. Nii tekib töölepingutega vähem arusaamatusi.

Eesmärk

Selgitada nii uute töölepingute sõlmimise, olemasolevate muutmise ja töölepingute lõpetamise reegleid  ning töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise tagajärgi vastavalt jõustunud seadusemuudatustele, samuti Euroopa Kohtu uusi tõlgendusi puhkeajast ja puhkuste aegumisest.

Teemad ja ajakava

10.00-14.00

Töölepingu sõlmimine

 • Kas sõlmida tööleping või võlaõiguslik töövõtu- või käsundusleping? Mis neid eristab?
 • Millised kokkulepped tuleb saavutada ja millised andmed töötajale esitada? Olulisemad märksõnad: tähtajaline leping, katseaeg, maksud ja maksed, ületunnitöö, lepingu ülesütlemise reeglid.
 • Millal loetakse leping sõlmituks?
 • Puhkuste kasutamine ja aegumine

Töölepingu muutmine

 • Millal on lepingu muudatused kokku lepitud? Kas suulised kokkulepped on lubatud?
 • Kuidas teavitada varem tööle asunud töötajaid 01.08.2022 jõustunud muudatustest? Töölepingu lisas, töökorralduslikus dokumendis või vormistada uus leping?

Töölepingu muutmine

 • Millal on lepingu muudatused kokku lepitud? Kas suulised kokkulepped on lubatud?
 • Kuidas teavitada 01.08.2022 jõustunud muudatustest töötajaid, kes olid juba varem tööle asunud, kuid muudatused veel tegemata? Töölepingu lisas, töökorralduslikus dokumendis või vormistada uus leping?

Töölepingu lõpetamine

 • Poolte kokkulepe, tähtaja möödumine, korraline ülesütlemine – kumb pool algatab, kas ja kui palju peab ette teatama või hüvitist maksma?
 • Erakorraline ülesütlemine:
  • Majanduslikud põhjused: millised on koondamise peamised reeglid?
  • Millised on töötajast tulenevad põhjused?
  • Kui põhjalik peab olema ülesütlemisavaldus?
  • Kas hoiatus on alati vajalik?
  • Kas, millal ja kui palju peab ülesütlemisest ette teatama? Milline on vastutus, kui ette ei teata/teatada vähem kui näeb ette seadus?
 • Töölepingu lõpetamise vaidlustamine
  • Millised on võimalikud nõuded?
  • Töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise tagajärjed: kes saab küsida töösuhte jätkumist, kes hüvitist?
  • Hüvitise suurus, mida toob uus regulatsioon hüvitise suuruse kaalutlemisel?

Kui Teil tekib spetsiifilisi küsimusi, millele kindlasti soovite seminaril vastuseid, siis palun saatke küsimused ette aadressile info@areng.ee  kuni 25. märts 2024.

Osavõtutasu

 • Soodushind registreerumisel kuni 25.03.2024 on 139 EUR + km osaleja kohta
 • Hilisematele registreerujatele on maksumus 169 EUR + km osaleja kohta

Tasumine toimub arve alusel ja vastavalt arvel kirjeldatud tähtajale.

Veebiseminar on järelvaadatav ööpäevaringselt 20 päeva jooksul peale seminari toimumist.

Lektor

Thea Rohtla

Thea Rohtla Rohtla Law Office OÜ omanik, jurist ning lektor tööõiguse alal

Thea Rohtla on omandanud juristi hariduse Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Pikka aega juhtis Thea Tallinna ja Harjumaa ühte töövaidluskomisjonidest. Ta on paljude tööõigusalaste artiklite ja väljaannete autor ning tunnustatud lektor tööõiguse alal.

Loobumine

 • Veebiseminarist loobumise korral palume sellest teada anda info@areng.ee.

Lisainfo

 • Areng.ee juriidiline isik Koiv Invest OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll