Turundusplaani ja -strateegia koostamine

Millist turunduskanalit kasutada?

Mida sa saavutada tahad?

Ma ei tea…

Sellisel juhul pole ju vahet…

(Kohendus raamatust “Alice imedemaal”)

Turundusmaailm on võimalusterohke – Facebooki fännileht, Google reklaamid, blogiartiklid, podcastid, TikTok, Instagram (story/reels/postitused), telemeedia, trükimeedia, digibännerid, sündmusturundus… Et mitte igast võimalusest end segadusse viia, on vaja paika panna plaan. Mida sa tahad saavutada? Miks? Kuidas? Kellele? Ja veelgi enam – kuidas tehtut hinnata ning seejärel teha uusi otsuseid. Koolitus annab sissejuhatuse, mille järel saad alustada oma turundusstrateegia koostamist.

Eesmärk

Turundusplaani-ja strateegia koostamisel on palju teemasid, millega arvestada. Koolituse käigus käiakse läbi neist olulisemad, et uue toote või teenusega turule tulles turundustegevusi õigesti planeerida – eesmärgid, sihtrühmad, konkurentide monitoorimine, eelarve, kanalite valik ja tulemuste analüüs. Turundusstrateegia loomine on igaühe enda teha pärast koolitust.

Sihtgrupp

Kõikidele, kes tegelevad organisatsioonis turundusega.

Koolitusel osalemise eeldused : huvi turundusvaldkonna vastu. Kasuks tuleb, kui on hetkel mõni toode või teenus, mis vajaks turundustuge – nii on praktilisi harjutusi lihtsam teha. Arvuti kasutamise oskused tavakasutaja tasemel.

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

 • loob sihtrühma kõnetava väärtuspakkumise;
 • kaardistab hetkeseisu oma valdkonnas;
 • seab mõõdetavaid eesmärke;
 • tunneb tehnilisi lahendusi, kanaleid ja tööriistu turunduse planeerimiseks;
 • loob realistliku turunduseelarve ning arvutab tasuvuspunkti;
 • planeerib turundustegevused realistlikult;
 • analüüsib turundustegevuste tulemusi.

Teemad ja ajakava

10.00-15.45

 • Sihtrühma kaardistamine (sh persoonade loomine)
 • Konkurentide monitooring
 • Eelarve arvutamine
 • Visuaalne identiteet
 • Eesmärkide seadmine
 • Väärtuspakkumise loomine
 • Turunduskanalite valik
 • Turundusplaani elluviimine
 • Tulemuste analüüsimine

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi, mis kõik on auditoorse ja praktilise töö tunnid (1 päev).

Koolituse lõpetamise tingimused: koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitusel võimalik osaleda ka veebi vahendusel. Registreerimisel palun lisada vastav märge lisainfosse.

Osavõtutasu

 • 275 EUR + km = 335.50 EUR

Koolituse hind sisaldab:

 • ettevalmistatud töökohta vajaliku riist- ja tarkvaraga klassiruumis. Veebikeskkonnas osalejale võimaldame vajadusel kaugligipääsu koolitusel osalemiseks nõutud tarkvarale;
 • õppematerjale (MS Powerpoint  käsiraamatut pdf kujul);
 • koolitajat, kes omab vähemalt täiskasvanud koolitaja taset 5 ja töökogemust vastavas valdkonnas;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Lektor

Katrin Vilimaa-Otsing

Katrin Vilimaa-Otsing koolitaja, turundusspetsialist

Katrin Vilimaa-Otsing on meedia alal tegev olnud juba 2010. aasta suvest. Rohkem kui kümnendi kestnud karjääri sisse on jäänud koostöö nii suuremate meedia- kui ka loovagentuuridega ning klientidega nii meilt kui mujalt Aastate jooksul on ta koostööd teinud väga erinevate ettevõtetega mitmetest valdkondadest ning näinud erinevaid lähenemisi ning oskab seega suure tõenäosusega nõu anda ka sinu ettevõtte turunduse efektiivsemaks muutmise teemadel.

Põhiliselt on Katrini oskused seotud digiturunduse, strateegia, mõõtmise ja kõigega, mis sellega seondub – seadistused, planeerimine, erinevad tööriistad ja programmid. Katrini eeliseks on pidev praktiseerimine – ta mitte ainult ei koolita, vaid reaalselt tegeleb oma ettevõttes kampaaniate haldamise ja turundusteenuste pakkumisega. Seetõttu on ta kursis viimaste uuenduste ja trendidega ning panustab palju aega uute teadmiste omandamisse.

Lisaks mõistab ta ise ettevõtte omanikuna teiste ettevõtjate murekohti ja oskab vaadata turundust kui tervikut kogu ettevõtte juhtimise strateegias.

Lisainfo

 • Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms).
 • Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 • Vajadusel tasuta korduskoolitus kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama.
 • Soojad joogid koos küpsistega
 • Lõunasöök igal koolituspäeval
 • Tasuta parkimist (palume parkimine registreerida meie büroojuhi juures koolitusele saabudes igal koolituspäeval)
 • Nordic Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Registreerimine

Piletid

Vali pilet ja märgi osalejate arv Hind Osalejate arv
Osavõtutasu 335,50 €

Arve info

Pane tähele!

Peale koolitusele registreerumist saadetakse Teie e-posti aadressile broneeringu kinnitus andmete edastamise kohta. Seejärel võtab koolitaja Teiega ühendust ja saadab üritusel osalemiseks arve.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll