Väikeettevõtte raamatupidamine ja maksud

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud eeskätt ettevõtjatele, kes ise soovivad korraldada oma ettevõtte raamatupidamise ja maksuarvestuse. Samuti on kursus inimestele, kes soovivad tulevikus jätkata õpinguid Raamatupidaja 5. taseme õppes eesmärgiga sooritada kutseeksam. Õpingute alustamiseks vajalik vähemalt keskharidus. Majandustarkvara tundides vajalik veebis osalejatel soovitatavalt kahe ekraani olemasolu.

Teemad ja ajakava

9.00-13.00

1. Raamatupidamine ja finantsaruandlus

1.1 Raamatupidamise korraldamine ja finantsaruannete koostamise põhimõtted. Raamatupidamise sise-eeskiri. 1.2 Majandussündmuste kirjendamine ja dokumenteerimine ning kajastamine arvestusregistrites. 1.3 Varade, kohustiste ja omakapitali arvestus. 1.4 Valuutaarvestus, ebatõenäoliselt laekuvate arvete arvestus, varude arvestamise meetodid, põhivara amortisatsiooni arvestamise meetodid. 1.5 Aruannete koostamine – bilanss, kasumiaruanne skeemid 1 ja 2.

2. Maksundus

2.1 Maksude ja maksete arvestamine vastavalt kehtivatele seadustele. 2.2 Töötasu maksustamine, erisoodustused, kingitused, annetused ja vastuvõtukulud. 2.3 Ettevõtlusega mitteseotud kulud. 2.4 Käibemaksuarvestus.

3. Programmid Merit Aktiva ja Merit Palk.

3.1 Praktiline töö programmides Merit Aktiva ja Merit Palk. 3.2 Majandustarkvara moodulite omavaheline seostamine. 3.3 Algdokumentide koostamine ja sisestamine majandustarkvaras. 3.4 Majandustehingute kajastamine (k.a maksud) majandustarkvara arvestusregistrites. 3.5 Mikro- ja väikeettevõtte aruannete koostamine.

Toimumise aeg: 01.-14. juunil 2023

  • 01.06; 05.06; 07.06 ja 09.06; 12.06 ja 14.06.2023, kell 9.00-13.00

Kursuse maht

Kursuse kestus 60 akadeemilist tundi, millest auditoorsete tundide maht on 30 tundi ja iseseisva töö maht 30 tundi.

Osavõtutasu

  • 2500 EUR (käibemaksu ei lisandu)
  • Kõikidele osalejatele KINGITUSEKS Janek Keskküla raamat "Finants- ja maksuarvestus", "Finants- ja maksuarvestuse töövihik" ning "Maksuarvestuse ülesannete kogu"
NB! Grupi suurus maksimaalselt 10 inimest!

Lektor

Janek Keskküla Tallinna Majanduskooli lektor, finants- ja maksuarvestuse raamatute autor
Janek Keskküla on mitmete finants- ja maksuarvestuse raamatute autor, lõpetanud Audentese Ülikooli finantsjuhtimise erialal, raamatupidamisteenuseid osutava firma omanik.

Loobumine

  • Osalemisest loobumisel teatada kirjalikult e-posti aadressile janekk25@gmail.com vähemalt 5 kalendripäeva enne kursuse algust.
  • Loobumisel tagastatakse teile osavõtutasu 50% ulatuses.
  • Hilisemal loobumisel osavõtutasu ei tagastata.

Lisainfo

  • Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused (Novare Invest OÜ) on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
  • Ajakavas võib ette tulla muudatusi.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll