Vara kaetava väärtuse testi läbiviimine

2023. aasta aastaaruande koostamisel on varade väärtuse hindamine võtmetähtsusega, sest majanduslangus ja intressimäärade tõus on ettevõtete majandustegevust oluliselt mõjutanud ning sundinud äriplaane üle vaatama. Sellises olukorras tuleb varade ja kohustiste väärtust väga hoolikalt ja kriitiliselt hinnata ning tuvastada, kas on ilmnenud märke väärtuse langusest. Vara väärtuse langusele viitavate tunnuste ilmnemisel tuleb läbi viia vara kaetava väärtuse test. Varade väärtuse testi tulemusena määrata varade väärtuse allahindluse vajadus, allahindluse summa ning need dokumenteerida.

Kuidas tuvastada, kas on ilmnenud märke väärtuse langusest? Millistes olukordades on vaja koostada põhivara kohta väärtuse test ja hinnata vara väärtust? Kui tihti on vaja väärtust hinnata? Kuidas vara väärtust testida?

Sihtgrupp

Raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid, audiitorid, assistendid, juhid ja juhatuse liikmed. 

Eesmärk

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

 • teab, mis on kaetava väärtuse mõiste
 • teab, kuidas kajastada vara väärtuse langust
 • oskab koostada kaetava väärtuse testi

Teemad ja ajakava

14.00-15.30

 • Kaetava väärtuse mõiste
 • Vara väärtuse langusele viitavad tunnused
 • Kaetava väärtuse testi metoodika
 • Vara väärtuse languse kajastamine
 • Praktiline näide - testi koostamine

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

Osavõtutasu

 • Soodushind registreerudes kuni 29.03.2024 on 95 EUR + km
 • Tavahind 119 EUR + km
 • Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 14 EUR + km

Maksumus sisaldab praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.

Veebiseminari järelkuulamine toimub Addenda OÜ e-õppe keskkonnas. Veebiseminari salvestis  on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele.

Enne veebiseminari saadetakse link, mille kaudu pääseb 20 minutit enne veebiseminari algust e-keskkonda.

Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal teile sobivas kohas. Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.

Lektor

Maire Otsus-Carpenter

Maire Otsus-Carpenter finantskonsultant ja koolitaja

Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal, tegutsenud nii pearaamatupidajana kui audiitorina. Ta omab pikaajalist raamatupidamise ja finantsjuhtimise valdkonna koolitaja kogemust. On tegutsenud lepingulise lektorina Mainori Kõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis. Koolitusfirmas Addenda on Maire koolitanud alates aastast 2007. Alates 1994. a. on Maire vandeaudiitor ning kuulub Eesti Audiitorkogusse.

Loobumine

Veebiseminarist loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne veebiseminari toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% veebiseminari maksumusest.

Lisainfo

 • Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
  Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%
 • Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll