Avariilise sõiduki võõrandamine kindlustusseltsi poolt kuulub käibemaksuga maksustamisele

avariiline autoõnnetus
Foto: Shutterstock

Euroopa Kohtu otsusest kohtuasjas C-42/22 tuleneb, et olukorras, kus kindlustusandja on hüvitanud sõiduki hävimise või kahjustamise korral sõiduki tavalise hinna täielikult ning sõiduki omandiõigus läheb üle kindlustusandjale, ei ole sellise sõiduki realiseerimine kindlustusandja poolt käsitatav kindlustustegevuse osana ega seega ka maksuvaba käibena. Euroopa Kohtu otsuse kohaselt kuulub sellise sõiduki võõrandamine käibemaksukohustuslasena registreeritud kindlustusandja poolt käibemaksuga maksustamisele.

Varem oli maksuhaldur seisukohal, et selline tegevus on maksuvaba kindlustusteenuse osa. Seisukoht on muutunud põhjusel, et Euroopa Kohtu otsused on osa Euroopa Liidu õigusest, millest Eesti maksuhaldur oma tegevuses juhindub.

Maksuhaldur nõustub, et kindlustusettevõtjad vajavad uue tõlgenduse rakendamiseks üleminekuaega. Uut tõlgendust tuleb rakendada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1. juulist 2024.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll