Koolitusele sissepääsu teenuse maksustamine

Küsimus: Eesti käibemaksukohustuslasest ettevõtja korraldab Tallinnas ärilisel eesmärgil koolituse. Tavapäraselt on koolitusel osalejad Eesti eraisikud ja ettevõtete esindajad. Seekord soovib koolitusel osaleda Euroopa Liidu liikmesriigi käibemaksukohustuslasest ettevõtte esindaja. Kas tuleb EL riigi ettevõttele väljastada arve Eesti käibemaksuga 20% või rakendada 0% määra? Ja miks? Kui käibemaksumäär on 0%, siis kas tuleb arvele lisada viide ja milline?

Vastab maksu- ja tolliameti maksude osakonna peaspetsialist Ain Ulmre:

Kui Eesti käibemaksukohustuslane viib läbi Eestis toimuva koolituse ja teise liikmesriigi maksukohustuslane maksab talle oma esindaja eest osavõtutasu, siis sõltumata koolituse pikkusest ja iseloomust (keelekursus, konverents, seminar või midagi muud) osutab Eesti maksukohustuslane teise liikmesriigi maksukohustuslasele haridusalasele üritusele sissepääsu teenust. Niisugusel juhul määratakse käibe tekkimise koht käibemaksuseaduse § 10 lg 2 p 21 sätestatud erireegliga – käibe tekkimise kohaks on alati Eesti. See tähendab, et teenuse hinnale lisandub käibemaks 20% ka siis, kui teenuse saaja on teise Euroopa Liidu riigi maksukohustuslane.

Euroopa Liidu tasandil on selle seisukoha aluseks käibemaksudirektiivi 2006/112/EÜ artikkel 53: maksukohustuslasele teadus- ja haridusüritustele sissepääsuga seotud teenuste osutamise kohaks on koht, kus need üritused tegelikult toimuvad. Seega ka sissepääsuteenuste maksustamine toimub alati vastavalt ürituse toimumise riigi käibemaksuseadusele.

Mida tuleb lugeda sissepääsuteenuseks, selgitatakse käibemaksudirektiivi rakendusmääruse 282/2011 artiklis 32. Nimetatud artikli lõike 2 punkti c kohaselt loetakse sissepääsuteenusteks muuhulgas ka teenused, millega antakse juurdepääsu õigus sellistele haridus- ja teadusüritustele nagu konverentsid ja seminarid (“nagu” tähendab seejuures, et võib olla ka mingi samalaadne haridusalane üritus, mis nime poolest ei ole konverents või seminar).

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll