Kui eriolukorrast tingituna on tekkinud raskused maksude tähtaegse tasumisega

Eriolukorrast tingutud ajutiste makseraskuste leevendamiseks on maksu- ja tolliamet peatanud maksuvõlgadelt intressi arvestamise perioodil 1. märtsist kuni 1. maini 2020. See tähendab, et kui maksuvõlg on tekkinud eriolukorra kehtimise ajal, siis on ettevõtjal võimalik ise oma maksutähtaegu planeerida ning mingit taotlust maksuhaldurile selleks esitama ei pea.

Maksuhaldur on väljendanud, et ei hakka eriolukorra ajal tekkinud võlga tavapärases tempos sisse nõudma ega pangakontosid arestima.

Kindlasti tuleb siinjuures silmas pidada, et intressiarvestuse peatamine ei tähenda üldist maksuvabastust ning kõik deklaratsioonid tuleb maksuhaldurile jätkuvalt korrektselt ja õigeaegselt esitada ning ka maksusummad hiljemalt 1. maiks tasuda. Pärast 1. maid 2020 intressiarvestus küll taastub, kuid intressimäär on varasema 0,06% asemel 0,03%. Selline intressimäära vähendamine kehtib kuni 31. detsembrini aastal 2021.

Kui eeltoodud meede pole piisav ja ettevõtte makseraskused on pikemaajalised, siis tuleks mõelda maksuvõla ajatamise peale. Maksuvõla ajatamine annab samuti võimaluse intressimäära vähendada ja seda tavapärase 50% asemel isegi kuni 100%. Eriolukorrast tingitud intressimäära vähendamise võimalus kehtib perioodil 01.05.2020–31.12.2021.

Maksuhaldur soovitab esitada taotluse maksuvõla ajatamiseks pärast eriolukorra lõppu või alates 21.04.2020, et saaks graafiku kinnitamisel arvestada kõiki Vabariigi Valitsuse poolt maksukorralduse seadusesse sisse viidavaid täiendavaid muudatusi intressiarvestamise ning maksegraafiku pikkuse osas.

Maksuvõla ajatamiseks saab ettevõtja esitada põhjendatud taotluse oma e-MTA keskkonnas või selle võimaluse puudumisel ka paberkandjal, saates allkirjastatud taotluse vormi maksu- ja tolliametile posti teel. Ajatamise taotluse saab esitada perioodiks 2 kuni 24 kuud. Minimaalne summa, mida saab graafikusse kaasata, on 50 eurot.

Kui ettevõtjal on tekkinud raskusi ka juba kinnitatud ajatamise maksegraafiku tasumisel või soovitakse vähendada intressi, siis tuleks samuti esitada uus taotlus varasema graafiku muutmiseks.

Kindlasti on maksuvõla ajatamise taotlus mõistlik esitada, kui ettevõtjal on tekkinud maksude tasumisega raskusi, kuid tal on vaja esitada maksuvõla puudumise tõend (näiteks riigihankel osalemiseks). Sellisel juhul tuleks taotlus esitada koheselt, hoolimata asjaolust, et maksuhaldur hetkel maksuvõlalt intressi ei arvuta ning sellised taotlused vaatab maksuhaldur läbi eelisjärjekorras.

Kuivõrd maksuhaldur on ajutiselt peatanud avaliku võlapäringu, siis võib teavet maksuvõla puudumise kohta küsida ka äripartner. Ettevõtjal on võimalik vajadusel enda kohta moodustada digitempliga võla puudumise tõend e-MTAs ja esitada see äripartnerile/krediidiasutusele. Avalik võlapäring on peatatud kuna võlainfo ei näita eriolukorra ajal ettevõttest tavapärast ja adekvaatset majanduspilti – näiteks isikud, kes on alati korrektsed maksukohustuslased olnud, võivad olla hetkel ajutistes raskustes ja nende võlglastena kuvamine võib seada nad ebaõiglaselt halba valgusesse. Samuti on maksuhaldur tunnistanud, et suure koormuse tõttu ei pruugi maksuvõla ajatamise info jõuda piisavalt kiiresti avalikku võlapäringusse.

Allikas:  BDO Eesti

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll