Üüritasu maksustamine, kui äriühing üürib eluruume eraisikult

Foto: Shutterstock

Eraisiku jaoks on üür, rent, tasu hoonestusõiguse seadmise ja reaalkoormatise talumise eest ning seadusest või tehingust tuleneva eseme kasutamise piirangu talumise eest saadud muu tasu vastavalt tulumaksuseaduse § 16 lõikele 1 tulumaksuga maksustav.

Oluline on eristada, kas eraisik saab üüritulu ettevõtluse käigus või füüsilise isiku tuluna. Kui eraisikule ei ole ruumide üürimine ettevõtlus, tuleb äriühingul üüritasu väljamaksmisel tulumaksuseaduse § 41 p 7 alusel pidada kinni tulumaks 20% ja deklareerida maksudeklaratsiooni vormil TSD, kui üüritasu saajaks on Eesti resident, siis lisal 1 väljamakse liigiga 57 ning kui üüritulu saajaks on mitteresident, siis lisal 2 väljamakse liigiga 185.

Eraisikust üürileandja võib tegeleda ruumide üürimisega ka ettevõtluse korras (TuMS § 14 lg 4), sellisel juhul ei ole äriühing kohustatud eraisikule tasutud üüritasult tulumaksu kinni pidama.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll