RMP maksuskoop 10.-16. juuni

Maksuskoop

Kes tahab, et teda ei neelaks vetesügavik, peab oskama ujuda.
Henryk Sienkiewicz

Juuni teine täispikk töönädal on alanud. Tähtaegselt majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on peagi saabumas. Viimane aeg on aruande ettevalmistamisega peale hakata.

Esmaspäeval, 10. juunil deklareeritakse ja tasutakse mais tehtud väljamaksetelt:

  • kinni peetud tulumaks,
  • arvestatud sotsiaalmaks,
  • erisoodustustelt makstav tulu- ja sotsiaalmaks,
  • erijuhtudel makstav tulumaks ning
  • töötuskindlustusseaduse alusel makstavad kindlustusmaksed ja
  • kohustusliku kogumispensioni maksed.

Mais aktsionäridele ning osanikele tasutud dividendide ja muude kasumieraldiste kohta esitatakse INF 1 ning tasutakse tulumaks välja makstud dividendisummalt.

Samuti tuleb deklareerida mitteresidendile tehtud väljamakse ning tasuda sellelt tulumaks.

Tonnaažikorra rakendaja (residendist äriühing) maksab tonnaažikorra alusel saadud tulult tulumaksu maksudeklaratsiooni TSD lisa 8 alusel.

Reedel, 14. juunil saabub Euroopa liidu liikmesriikide vahel kauba soetamise või lähetamise andmete esitamise tähtaeg, mille kohta statistikaamet Intrastati aruandeid ootab.

Reedel, 14. juunil heisatakse päikesetõusul või hiljemalt kell 08:00 hommikul riigilipp leinalipuna ja langetatakse päikeseloojangul. Möödub 83 aastat kuritööst, kui ööl vastu 14. juunit 1941 toimus Eestis massiküüditamine, mille käigus viisid Nõukogude Liidu repressiivorganid Siberisse hinnanguliselt 10 000 inimest. Nälja ja kurnatuse tagajärjel hukkus või tapeti umbes 6000 last, naist ja meest. Leinapäeval mälestatakse kõiki repressioonide ohvreid.

Töökat nädalat!

Märksõnad:

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll