Raamatupidajate kutseeksamite tulemused kevadel 2024

Foto: Shutterstock

11. mail toimusid kutsekoolides üle Eesti raamatupidajate ja vanemraamatupidajate kutseeksamid. Kokku osales eksaminande 281, kellest 249 tegi raamatupidaja, tase 5 eksamit ning 32 vanemraamatupidaja, tase 6 eksamit.

  • Raamatupidaja, tase 5 kutse antakse tähtajatult.
  • Vanemraamatupidaja, tase 6 kutse antakse viieks aastaks. Viie aasta möödumisel on võimalik kutset taastõendada.

Kutsetunnistuse saamiseks peab nii raamatupidaja, tase 5 kui vanemraamatupidaja, tase 6 sooritaja õigeid vastuseid olema 65%. 2024. aasta kevadistel eksamitel eristus selgelt, et töömaastikul igapäevaselt praktiseerivad raamatupidajad jäid tasemelt alla kutsekooli õpilastele.

TaseEksaminandeSooritasEi sooritanudSoorituse %
Raamatupidaja, tase 52492232689,56%
Vanemraamatupidaja, tase 632201262,50%
KOKKU:2812433886,48%
Allikas: Eesti Raamatupidajate Kogu

Vanemraamatupidaja eksamisooritus oli puudulik 37,5% eksaminandidest, raamatupidaja, tase 5 puhul vaid 10,44%. Ja viimase numbri taha vaadates on taas näha, et enamus mittesooritajatest kuuluvad töömaastiku esindajate hulka.

Raamatupidaja,
tase 5
Eksami-
nande kevad 2024
SooritasEi sooritanudSoorituse % kevad 2024Soorituse % kevad 2023Soorituse % kevad 2022
Haapsalu Kutsehariduskeskus12120100,00100,00100,00
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus19190100,0093,9472,41
Kuressaare Ametikool1514193,3366,6769,23
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool13130100,0077,7892,86
Pärnumaa Kutsehariduskeskus2221195,45100,0062,50
Tallinna Majanduskool8379495,1887,5087,50
Tartu Rakenduslik Kolledž1715288,2483,3393,33
Töömaastik68501873,5377,0569,57
KOKKU:2492232689,5685,2979,70
Kutsekoolide keskmine soorituse %181173895,5888,1482,69
Allikas: Eesti Raamatupidajate Kogu

Palju õnne kõigile, kes sooritasid eksami, ja teid oli palju!

Oma eksamitulemusi saate vaadata Eesti Raamatupidajate Kogu lehel.

Millest koosneb eksam?

Kutseeksami küsimuste ja ülesannete arv ning valim (väljavõte kutseeksami korrast)

Raamatupidaja, Tase 5

I osa
Ülesanded – finants- ja maksuarvestus, osakaal 50% kogu eksami hindest.
Lühiülesanded finants ja maksuarvestuse erivaldkondade kohta.
Kokku 2 tundi ülesannet (24 min ühe ülesande kohta)

II osa
Test – Finantsarvestus ja maksuarvestus, osakaal 25% kogu eksami hindest.
Ülesanded 4 min testi 1 küsimuse kohta.
1 ülesanne kutse-eetika koodeksist valikvastustega.
7 finantsarvestuse ülesannet väikese arvutusega valikvastusega test.
7 maksuarvestuse ülesannet väikese arvutusega valikvastusega test.
Kokku 1 tund 15 testülesannet väikese arvutusega (4 min ühe ülesande kohta)

III osa
Ülesanded – Juhtimisarvestus, osakaal 25 % kogu eksami hindest.
4 finantsanalüüsi ülesannet testi kujul.
4 kuluarvestuse ülesannet (2 testülesannet 2 arvutusüleannet).
2 eelarvestuse arvutusülesannet.
Kokku 1 tund 10 ülesannet (6 min ühe ülesande kohta)
Töö tagaküljel on valemid.

Vanemraamatupidaja, tase 6

I osa
40% eksami hindest
Finants ja juhtimisarvestuse ülesanded
Kokku 2 tundi 5 väidet + 25 arvutusülesannet

II osa
MS Excelis Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude ülesanne ja töötasu ülesanne
Bilanss ja kasumiaruanne 30% hindest
Rahavoogude aruanne 12% hindest
Töötasu ülesanne 18% hindest
Kokku 4 tundi

Järgmised kutseeksamid toimuvad juba sügisel 2. novembril 2024 Tallinnas. Eesti Raamatupidajate Kogu võtab avaldusi vastu 01.09.-21.10.2024.

Igapäevaselt praktiseerivad raamatupidajad, suvi on suurepärane aeg end täiendada ja sügisel eksam edukalt sooritada. Hakkame õppima!

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll