• Ave |

  Olen jätkuvalt segaduses käibemaksuga.
  Konverentsi tähelepanekud Marko Saagi ettekande kohta:
  * Detsembris peab väljastama 20%-lise käibemaksumääraga arveid.
  * Riigisisese käibe tekkimise seisukohast on oluline kauba lähetamine, teenuse osutamine või raha laekumine. Ainuüksi arve väljastamine ei anna õigust rakendada 20%list käibemaksumäära.

  Kas neis punktides ei ole vastuolu?

  Ettevõtte praktika
  – Kuu lõpus väljastatakse arve järgmise kuu teenuse kohta.
  – Maksetähtaeg on 10 päeva, aga mõned kliendid tasuvad varem (sh. ka arve esitamise kuul)
  – Detsembris esitatud arve käibemaks arvestatakse ja deklareeritakse detsembris. St. käibemaksu ei periodiseerita (erinevalt tuludest).
  Seni ei ole see olnud probleem, sest pigem deklareerisime ja tasusime käibemaksu riigile ju varem.

  Kas teeme valesti, kui arvestame detsembris esitatud jaanuarikuu teenuse käibemaksu detsembris 20% määraga?

  Kui kirjeldatud arvestus ja deklareerimine on seoses maksumäära muutumisega vale, siis kas saame raha laekumise kuul (valdavalt jaanuar) teha deklaratsioonil nn. juurdemakse?
  St. suurendame rida 1 ja vähendame rida 1′

 • |

  aga miks teete arve kuu aega enne teenuste osutamist`? jaanuari 1.kuupäeval tehke arve

  • Ave |

   See ei olnud küll vastus küsimusele, aga proovin selgitada :-)
   Ei tee kuu aega enne vaid ca 5 päeva. Põhjus on nõuete haldamine/võlgade minimeerimine. Kui klient ei soovi maksta, saab ta arve vaidlustada ja meie saame teenuse sulgeda õigeagselt ning väljastada kreeditarve.

 • Kaire. |

  KMS § 11 lõike 1 kohaselt on käive tekkinud siis, kui teenus on ostjale osutatud või kui selle eest on osaliselt või täielikult makstud.

  Seega, kui jaanuari teenuse eest tasutakse teile detsembris, siis on ka käive tekkinud detsembris ja käibemaks tuleb deklareerida detsembri deklaril. Kui detsembris laekumist ei ole, siis tekib teil käive jaanuaris ja deklareerite selle jaanuari deklaril.

  Kui te olete siiani deklareerinud käivet arve väljastamise kuul, siis olete teinud tõesti valesti. Nõustun siinkohal eelmise vastajaga, et mõistlik oleks teha arved kuu alguses. Kui maksetähtaeg kandub nagunii järgmisse kuusse, siis ei ole erilist vahet, kui teenuse sulgemine toimub mõned päevad hiljem.

 • |

  arve väljastamine detsembris jaanuarikuu teenuste eest on sisuliselt ettemaksunõue ja sellest ei teki käivet st. arve väljastamise kuupäev ei ole tähtis KMS rakendamiseks

 • Palun logige sisse, et vastata.