Maksu- ja tolliamet hakkab deklaratsioone võrdlema platvormidelt saadud andmetega

Foto: Shutterstock

Platvormide haldajad edastasid maksu- ja tolliametile esimest korda andmed kasutajate eelmisel aastal nende vahendusel teenitud tulude kohta. Siiani laekunud andmete põhjal teenis platvormidel tulu ligi 20 000 eraisikut, kelle osas teeb maksuhaldur võrdluse nende enda tuludeklaratsioonil esitatud andmetega.

“Lisaks tõhusamale kontrollile on andmete eesmärk muuta eraisikutele platvormide kaudu teenitud tulu deklareerimine tulevikus lihtsamaks. Plaanime kogutud andmete põhjal hakata tuludeklaratsioone eeltäitma, nagu praegu teeme seda palga andmetega,” sõnas maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi.

Esialgsetest andmetest nähtub, et väga suur osa neist täitis oma deklareerimis- ja maksukohustused ettevõtluskonto kasutamise teel.

“Platvormidel tegutsevatel eraisikutel ongi kõige lihtsam ja mugavam viis maksukohustuse täitmiseks ettevõtluskonto. Tasu osutatud teenuse eest laekub ettevõtluskontole ning maksude tasumine toimub juba automaatselt. Oma lihtsuse ja mugavuse tõttu kogub ettevõtluskonto kasutamine hoogu ning viimase kolme aasta jooksul on kasutajate arv, kontole laekunud summad kahekordistunud. Selle aasta esimese kvartali andmed näitavad, et kasv võiks jätkuda samas tempos ka tänavu,” lisas Uukkivi.

Kui tulu on laekunud eraisiku kontole, tuleb see kajastada füüsilise isiku tuludeklaratsioonil. Kuigi deklaratsiooni esitamise tähtaeg on juba kukkunud, soovitab amet inimestel veelkord kontrollida, kas sinna said ka platvormi tulud kirja ja vajadusel deklaratsiooni täiendada. Kui platvormide esitatud andmetes ja inimeste tuludeklaratsioonis või ettevõtluskonto aruandega esitatud numbrites on ebakõlasid, võtab maksuhaldur inimesega ühendust. Samuti peab arvestama, et maksu- ja tolliamet võib tagasiulatuvalt kuni kolm aastat nõuda deklaratsiooni parandamist või määrata maksukohustuse ise, aga siis juba intressidega.

Andmed esitatakse nii platvormil tegutsevate Eesti kui teiste Euroopa Liidu liikmesriikide maksukohustuslaste kohta. “Teiste liikmesriikide maksukohustuslaste kohta saadud teabe edastame vastavate riikide maksuhalduritele. Samal põhimõttel edastavad ka teised liikmesriigid meile sealsetelt platvormihalduritelt kogutud teabe Eesti maksukohustuslaste kohta,” selgitas Uukkivi.

Platvormihalduritel on maksu- ja tolliametile kohustus esitada teavet müüjate või teenusepakkujate kohta, kes viivad platvormi vahendusel tasu eest läbi vähemalt ühte järgmistest tegevustest:

  • kinnisasja või selle osa rendile või üürile andmine, näiteks eluruumi lühiajaline rent AirBnBs;
  • aja- või ülesandepõhise teenuse osutamine, näiteks Stebbys massaažiteenuse osutamine;
  • asja võõrandamine, näiteks oma valmistatud käsitööehete müümine Yagas;
  • transpordivahendi rendile või üürile andmine, näiteks Autolevi vahendusel auto rentimine.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll