30. aprillil on tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg

Foto: Maksu- ja Tolliamet

Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et aprilli lõpuga saabub füüsilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg. 24. aprilliks oli ametile esitatud 730 tuhat deklaratsiooni ja 97% nendest läbi e-teenuste keskkonna e-MTA. Enammakstud tulumaksu oli inimestele tagastatud 206 miljonit eurot, juurde maksmisele kuulub 52 miljonit eurot.

Tuludeklaratsiooni peavad esitama kõik füüsilisest isikust ettevõtjad, samuti kõik inimesed, kes teenisid 2023. aastal kasu väärtpaberite müügist, on teinud investeerimiskontole sissemakseid või väljamakseid, on teeninud palka või saanud dividende välismaalt või teeninud tulu platvormide vahendusel, kas müües seal kaupu või teenuseid.

Samuti tuleb tuludeklaratsioon esitada kõigil neil, kellel on õigus maksusoodustustele ning soov neid kasutada. Tänavu on inimestel viimast korda võimalik oma maksustatavast tulust maha arvata eluasemelaenu intresse, samuti on viimast korda võimalik saada täiendavat maksuvabatulu kuni 17 aasta vanuse lapse kohta alates teisest lapsest ja abikaasadel võimalik oma kasutamata maksusoodustused üle kanda abikaasa tuludeklaratsioonile.

Füüsilisest isikust ettevõtjad peavad esitama tuludeklaratsiooni põhivormi A ja vormi E kõikidel juhtudel, olenemata sellest, kas või kui palju ettevõtlusest tulu saadi. Juhul, kui ettevõtlustulu ei saadud, esitatakse E-vorm nullidega. Deklaratsiooni esitamise kohustus on ka juhul, kui ettevõtlus aasta sees katkestati või lõpetati.

Kui tuludeklaratsioon on esitatud, tuleks e-MTAs jälgida oma personaalset tuludeklaratsiooni juures olevat infolehekülge, kus näeb informatsiooni oma deklaratsiooni esmase kontrolli tulemuste kohta ning saab vajadusel esitada lisadokumente, kus ametil neid vaja peaks minema.

Kogu enammakstud tulumaks tagastatakse deklaratsioonis märgitud pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks 2024. a. Samaks kuupäevaks tuleb tasuda juurdemaksmisele kuuluv maksusumma.

Loe lisaks: 2023. aasta tuludeklaratsiooni esitamine

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll