Sigarettide, suitsetamistubaka ja alternatiivsete tubakatoodete müügipiirang alates 1. aprillist 2024

suitsetama veipima sigar
Foto: Shutterstock

Lõppenud on aeg, millal tohib müüa 2023. aasta maksumärgiga märgistatud sigarette, suitsetamistubakat ja alternatiivseid tubakatooteid, mis olid enne 1. jaanuarit 2024 lubatud tarbimisse.

Maksumärkide uue kujunduse kehtestamise korral üheaegselt uue aktsiisimääraga ei ole varem kehtinud maksumärkidega maksumärgistatud aktsiisikaupa, mis on tarbimisse lubatud enne uue aktsiisimäära jõustumist, müüa pärast kolme kalendrikuu möödumist uue kujundusega maksumärkide jõustumise päevast arvates.

1. jaanuarist 2024 kehtestati tubakatoodete maksumärgile uus kujundus ning tõusid ka tubakatoodete aktsiisimäärad. Seega kuni 31. detsembrini 2023 kehtinud maksumärki kandvaid tubakatooteid, v.a sigareid ja sigarillosid, on lubatud müüa kuni 31. märtsini 2024.

Alates 1. aprillist 2024 ei tohi enam müüa 2023. aastal kehtinud maksumärgiga maksumärgistatud sigarette, suitsetamistubakat ja alternatiivseid tubakatooteid. Sigareid ja sigarillosid, mis kannavad nimetatud maksumärki, võib müüa jätkuvalt, neile müügipiirangut 2024. aastal ei kohaldata.

Seetõttu peavad tubakatooteid müüvad kauplused ja hulgilaod eemaldama müümata jäänud sigarettide, suitsetamistubaka ja alternatiivsete tubakatoodete pakendid, mis kannavad 2023. aasta maksumärki käitlemisest, hiljemalt 31. märtsil 2024. Nimetatud tubakatooteid on lubatud ladustada vaid aktsiisilaos.

Loe lisaks: 01.01.2024 hakkab kehtima uue kujundusega tubakatoodete maksumärk

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll