Keskmine brutokuupalk oli 2024. aasta esimeses kvartalis 1894 eurot

euro raha palk
Foto: Shutterstock

Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk 2024. aasta esimeses kvartalis 1894 eurot, mis on 8,8% kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal. Mediaanpalk oli selle aasta esimeses kvartalis 1553 eurot ja 2023. aasta samal perioodil 1424 eurot.

Statistikaameti analüütiku Liina Kuusiku sõnul oli keskmine brutokuupalk esimeses kvartalis kõrgeim info ja side (3393 eurot), finants- ja kindlustustegevuse (3114 eurot) ning avaliku halduse, riigikaitse ja kohustusliku sotsiaalkindlustuse (2517 eurot) tegevusaladel. „Enim kasvas keskmine brutokuupalk tervishoiu ja sotsiaalhoolekande (16,7%) ning põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi (13,7%) tegevusaladel,“ tõi Kuusik välja.

Madalaim kuupalk oli aga majutuses ja toitlustuses (1217 eurot), muudes teenindavates tegevustes (1258 eurot) ning kinnisvaraalases tegevuses (1322 eurot).

Kõrgeim brutokuupalk oli esimeses kvartalis Tallinnas (2247 eurot), järgnesid Harju maakond (sh Tallinn), kus see oli 2139 eurot ja Tartu maakond (1888 eurot). Madalaim kuupalk oli aga Valga (1376 eurot) ja Saare maakonnas (1430 eurot). Kõige rohkem tõusid palgad võrreldes aastataguse ajaga Hiiu maakonnas (12,1%) ja Ida-Viru maakonnas (12%). Võrreldes eelmise aastaga jäi palgatõus kõige tagasihoidlikumaks Lääne (6,8%) ja Rapla maakonnas (7,1%). 

Mediaanpalk ehk palganäitaja, millest väiksemat ja suuremat palka teenib võrdselt sama palju töötajaid, oli 2024. aasta esimeses kvartalis 1553 eurot. 

Kõrgeim mediaanpalk oli info ja side (2873 eurot) ning finants- ja kindlustustegevuse (2555 eurot) tegevusaladel, madalaim kinnisvaraalase (917 eurot) ja muude teenindavate tegevuste (984 eurot) tegevusaladel.

Soovitame lisaks vaadata statistikaameti uuendatud palgarakendust, kust leiab veelgi enam teavet erinevate ametite palkade kohta ning palgaandmeid saab vaadata ka erinevate vanusegruppide kaupa palgarakendusest.

Alates 2023. aasta esimesest kvartalist kasutab statistikaamet keskmise palga avaldamiseks maksu- ja tolliameti töötamise registri ning tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide andmeid. Kaasatud on nii töölepingu, avaliku teenistuse seaduse (v.a kaitse- ja siseministeeriumi valitsusala töötajad) kui ka teenistuslepingu alusel töötavad isikud.

Allikas:  Statistikaamet

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll