Eraparklas parkla kasutamise tingimusi rikkudes parkimise eest võetava tasu käibemaksukäsitlus

autod parkla automaks mootorsõidukimaks
Foto: Shutterstock

Euroopa Kohus kohtuasjas C-90/20 märkis, et tasu, mida eraparklate käitlemisega tegelev eraõiguslik äriühing kogub juhul, kui autojuht ei ole järginud parkla kasutamise tingimusi, tuleb käsitada vastutasuna nende teenuste eest, mida osutati tasu eest selle sätte tähenduses, ning on sellisena käibemaksuga maksustatav.

Seega tuleb viidatud Euroopa Kohtu otsusest eraparklate käitlemisega tegeleval eraõiguslikul äriühingul arvestada ja maksta käibemaksu kogu parkimise eest võetavalt tasult. Ka tasu, mida võetakse parkimisteenuse osutamise eest juhul, kui auto on pargitud parkla kasutamise tingimusi rikkudes, tuleb käibemaksuga maksustada nagu tavapärase parkimisteenuse eest võetav tasu – Euroopa Kohus leidis, et käibemaksureeglite tähenduses ei saa seda nimetada leppetrahviks.

Kui sõiduk on pargitud alale, kus kehtivad parkimiseks tingimused, sh tasu ja/või parkimistingimuste eiramise korral määratav tasu, siis kõik tasud, mis parkijal vastavalt parkimistingimustele tuleb seoses parkimisega maksta, on käsitatavad tasuna talle osutatud teenuse eest.

Kohaliku omavalitsuse poolt määratud viivistasunõue ei ole käsitatav tasuna teenuse eest, kuna kohalik omavalitsus ei osuta parkimisteenust. Valla- või linnavolikogu määruse alusel kehtestatud parkimistasu on kohalik maks, mitte tasu parkimisteenuse eest, seetõttu on ka maksukäsitlus erinev.

Leppetrahvid, mis on määratud parkimistingimusi rikkudes parkimise eest ja sisuliselt on tasud parkimisteenuse eest, maksustatakse vastavalt käibe tekkimise ajale, mis määratakse käibemaksuseaduse § 11 lõike 1 üldreegli kohaselt. Juhul kui samale isikule maksustamisperioodi jooksul määratud selliste leppetrahvide käibemaksuta kogusumma koos muude sellele isikule samal maksustamisperioodil esitatud müügiarvete käibemaksuta kogusummaga on vähemalt 1000 eurot, tuleb talle ka leppetrahvide kohta esitatud arved kajastada käibedeklaratsiooni lisas KMD INF. Leppetrahv, mis on käsitatav tasuna teenuse eest, peab vastama käibemaksuseaduse §-s 37 toodud nõuetele.

Saadud leppetrahvinõudel kajastatud käibemaksusumma võib oma tasumisele kuuluvast käibemaksust sisendkäibemaksuna maha arvata, arvestades käibemaksuseaduses sätestatud sisendkäibemaksu mahaarvamise üldiseid tingimusi ja piiranguid.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll