Maamaks alates 2024. aastast

Foto: Shutterstock

Möödunud aastal läbi viidud korralise maade hindamisega seoses on hüppeliselt tõusnud nende inimeste hulk, kelle maamaks on üle viie euro, mis tähendab, et Maksu- ja Tolliameti (MTA) väljastab neile maksuteate.

Maamaksu tasumiseks on 2024. aastal kaks tähtpäeva – 1. aprill  ja 1. oktoober.

  • Kuni 64-eurone maamaks ühe kohaliku omavalitsuse piires asuvalt maalt tuleb tasuda 1. aprilliks.
  • Kui maamaksusumma ületab 64 eurot, siis tuleb tasuda:
    • 1. aprilliks vähemalt pool summast, kuid mitte vähem kui 64 eurot;
    • hiljemalt 1. oktoobriks ülejäänud osa maamaksusummast.

2023. aastaga võrreldes on umbes 16 tuhat uut maaomanikku ja ligi 59 tuhat maaomanikku, kelle varasem maamaksukohustus on jäänud alla 5 euro ehk maksuteadet neile väljastatud pole. Seega on 2024. aastal uusi maksumaksjaid ca 75 tuhat.

MTA e-teeninduses on 4. oktoobrist avatud 2024. aasta maamaksu prognoosikuva.

Maksu- ja tolliameti maamaksu teenusejuht Riita Parksepp kutsub kõiki üles oma andmetega e-MTAs varakult tutvuma, et maksuteade ei tuleks veebruaris üllatusena.

Maamaksu prognoosikuva eesmärk on anda inimestele ülevaade 2024. aasta maamaksukohustuse hinnangulisest suurusjärgust. Lõpliku 2024. aasta maamaksukohustuse arvutame 2024. aasta 1. jaanuari seisuga. Seega on inimestele jäetud üle kahe kuu, et vajadusel täpsustada oma maa väärtusega seotud küsimusi korralise hindamise läbi viinud maa-ametiga, maksumäärad kehtestanud kohaliku omavalitsusega või vaadata üle andmed kinnistusraamatus,” selgitas Parksepp.

“Samuti tuleks e-MTAs üle vaadata oma kontaktandmed, sest siis saame maamaksuteate väljastamisest teavitada e-kirja või tekstisõnumiga. Juhul, kui meil maksumaksja e-posti aadressi ega mobiiltelefoninumbrit ei ole, saadame paberil maksuteate tavapostiga,” lisas Parksepp.

 Kuigi maa väärtus Eestis on võrreldes viimase hindamisega 8,3 korda tõusnud, ei tõuse maamaks 2024. aastal samas suurusjärgus. Selle ärahoidmiseks vähendati maksumäärasid ja seati nn kaitsemehhanism – 10-protsendiline (või 5-eurone) piirmäär. See tähendab, et üldjuhul ei suurene maamaks võrreldes eelmise aastaga rohkem kui 10%. Kui 10% on vähem kui 5 eurot, siis kasvab maamaks 5 euro võrra. Samuti säilivad 2024. aastal kõik senised maksuvabastused ja -soodustused.

Maamaks on maamaksuseadusega kehtestatud riiklik maks, millega maksustatakse Eestis kogu maa ja mis laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

Rohkem infot maamaksust loe siit..

Märksõnad: ,

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll