Võlgnevusest hoolimata tuleb dokumendid kliendile tagastada

Dokumendid Kontor Dokumentide tagastus
Foto: Shutterstock

Küsimus: raamatupidamisteenust pakkuv ettevõte ei ole kliendiga omavahelist lepingut sõlminud. Klient on osutatud teenuse eest ettevõttele võlgu. Kas raamatupidamisteenust osutav ettevõte võib kinni hoida kliendi dokumente, sest osutatud teenuse eest on tasumata?

Vastab Themis õigusbüroo õigus- ja maksunõustaja Liina Karlson:

Kui teenuse ostja jätab kokkulepitud kuupäevaks tasu maksmata, siis on teenuse osutajal õigus seda nõuda. Kui lepingus on kokku lepitud, et teenuse ostja poolseks kohustuseks on tasu maksmine, siis selle tingimuse rikkumise korral võib teenuse osutaja keelduda lepingust tulenevate kohustuste täitmisest senikaua, kuni teenuse ostja on omapoolsed kohustused nõuetekohaselt täitnud (VÕS § 111). Kui teenuse ostja soovib aga samal ajal oma dokumente kätte saada, siis isegi teenuse eest tasumata jätmisel tuleb dokumendid nende omanikule tagastada.

Allikas:  vastused.ee

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll