Juurdemaksmisele ja tagastamisele kuuluv tulumaks – miks ja kuidas?

valuuta kalkulaator raha
Foto: Shutterstock

Enammakstud tulumaksu tagastamise ja juurdemaksmise tähtaeg on 1. oktoober 2024.

Inimestele, kes esitavad tuludeklaratsiooni elektroonselt e-teenuste keskkonnas e-MTA ja kelle deklareeritud andmed ei vaja täiendavat kontrolli, hakatakse enammakstud tulumaksu tagastama alates 5. märtsist 2024.

Tulumaksu tagastamise kiirus ei sõltu deklaratsioonide esitamise järjekorrast. Edastame kontrollitud ja korrektsete deklaratsioonide alusel maksekorraldused pankadele vastavalt sellele, mis järjestuses süsteem kontrolli lõpetab. Raha kontole ülekandmise aeg sõltub ka panga toimingutest. Seetõttu võivad samal kuupäeval deklaratsiooni esitanud inimesed saada raha oma kontole erineval ajal. Samuti võib juhtuda, et hilisemal kuupäeval esitatud deklaratsiooni alusel saab maksutagastuse varem.

Tuludeklaratsiooni pabervormil esitanud inimestele hakatakse enammakstud tulumaksu tagastama alates 18. märtsist 2024.

Enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg on 1. oktoober 2024.

  • Tulumaksu on võimalik tagastada juhul, kui olete Eestis tulu saanud ja väljamaksja (tööandja, pensioniamet vmt) on tulult tulumaksu kinni pidanud.
  • Tulumaks tagastatakse tuludeklaratsioonis märgitud pangakontole.
  • Füüsilise isiku 2023. aasta tulumaksu juurdemakse tähtaeg on 1. oktoober 2024.
  • Füüsilisest isikust ettevõtja juurdemääratud tulumaksu, sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni makse tasumise tähtaeg on samuti 1. oktoobriks 2024.

Maksu- ja tolliamet väljastab isikule, kes esitas tuludeklaratsiooni pabervormil ja kellel tuleb tulumaksu juurde maksta, vastava maksuteate posti teel.

Elektrooniliselt tuludeklaratsiooni esitanutele maksuteadet ei väljastata, maksukohustuse tekkimise arvutuskäiguga on võimalik tutvuda e-MTAs tuludeklaratsiooni infolehel.

Loe lisaks:

Tasumine

Kõige mugavam on maksu tasuda e-MTAs tuludeklaratsiooni infolehel oleva lingi kaudu.

Maksu saab tasuda ka e-MTAs menüüpunktis “Arvestus” – “Maksmine”, samuti pangaülekandega ja deebet- või krediitkaardiga teenindusbüroodes.

SEB Pank – IBAN EE351010052031000004, SWIFT EEUHEE2X
Swedbank – IBAN EE522200221013264447, SWIFT HABAEE2X
Luminor Bank – IBAN EE401700017002872300, SWIFT RIKOEE22
LHV Pank – IBAN EE957700771001523585, SWIFT LHVBEE22

Makse saajaks tuleb märkida maksu- ja tolliamet.

Igal maksukohustuslasel on kõigi maksude, maksete ning muude maksuseadusest tulenevate rahaliste kohustuste (intress, sunniraha, trahvid jne) tasumiseks personaalne viitenumber, mille leiate personaalse viitenumbri otsingust.

Tulumaksu tagastamine kohtutäituri nõude korral

Kui inimesel on võlgnevusi, siis on kohtutäituril õigus arestida tema tulumaksutagastus (võlgniku rahaline nõue maksu- ja tolliameti vastu) täitemenetluse seadustiku § 114 lõike 4 alusel.

Kohtutäitur esitab maksu- ja tolliametile võlgniku rahalise nõude arestimise akti. Maksu- ja tolliamet on kohustatud võlgniku enammakstud tulumaksu arestimisaktis toodud summas arestima ja selle kohtutäituri arvelduskontole kandma. Maksuhalduril ei ole seaduse järgi õigust jätta raha kohtutäiturile edastamata.

Kõikide arestinõudega seotud küsimuste korral palume pöörduda kohtutäituri poole.

Kui rahalise nõude on arestinud mitu kohtutäiturit mitme sissenõudja kasuks, maksab võlgniku suhtes kohustatud kolmas isik, sealhulgas krediidiasutus, raha kohtutäituritele arestimisaktide saabumise järjekorras. Sõltumata saabumise hetkest loetakse lapse elatisnõude alusel koostatud arestimisakt esimesena saabunuks (täitemenetluse seadustiku § 119 lõige 1).

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll