Maksuvaba tulu artiklite koond

Ärimees raha Kalkulaator mündid euro
Foto: Shutterstock

Maksuvaba tulu aastal 2024

  • Inimene ei ole vanaduspensionieas:
    Maksuvaba tulu suurus: 7848 eurot aastas / 654 eurot kuus
    Üldine maksuvaba tulu väheneb aastatulu kasvades.
  • Inimene on vanaduspensionieas:
    Maksuvaba tulu suurus 2024. aastal: 9312 eurot aastas / 776 eurot kuus
    Maksuvaba tulu vanaduspensionieas on kindel summa, mis ei sõltu inimese aastatulu suurusest.

Maksuvaba tulu aastal 2025

2025. aastast on inimestel, kes ei ole jõudnud vanaduspensioniikka, tulumaksuvaba aastas 8400 eurot ehk kuus 700 eurot ning seda sõltumata inimese sissetuleku suurusest. Teisisõnu ei ole 2025. aastast enam sissetuleku suuruse arvestus vajalik ning maksuvaba tulu saavad kohaldada kõik Eesti residendid.


Koondasime kokku artiklid, mis kajastavad ja milles käsitletakse maksuvaba tulu arvestamist. 

KALKULAATORID

Palgaarvestuse kalkulaator
Maksuvaba tulu kalkulaator 

ARTIKLID

Üldise maksuvaba tulu arvestamine 03.01.2024
Inimesele, kes ei ole jõudnud vanaduspensioniikka, on maksuvaba tulu aastas 7 848 eurot ehk kuus 654 eurot ning inimesele, kes on jõudnud vanaduspensioniikka või jõuab 2024. aasta jooksul vanaduspensioniikka, tulumaksuvaba aastas 9 312 eurot ehk kuus 776 eurot.

Maksuvaba tulu rakendamise avaldused 03.01.2024
Avalduses tuleb näidata, et tulumaksu kinnipidaja arvestaks maksuvaba tulu või ei arvestaks maksuvaba tulu või arvestaks maksuvaba tulu mingi konkreetse summa, näiteks 100 eurot kuus.

Maksuvaba tulu vanaduspensionieas 27.02.2024
Vanaduspensioniikka jõudnud inimestele kehtib eraldi maksuvaba tulu, mis tagab inimesele tulumaksuvaba elatusmiinimumi keskmise vanaduspensioni ulatuses ja seda sõltumata inimese tulu suurusest.

Oluline maksuvaba tulu arvestamisel  26.02.2024
Aastast 2018 sõltub inimese sissetulekust maksuvaba tulu summa. Sissetuleku suurenedes maksuvaba tulu summa väheneb, siis on oluline teada, kuidas mõjutavad töötasu, pension, toetused ja teised tulud maksuvaba tulu suurust. Teades oma aastatulu, on juba jooksva aasta sees võimalus maksuvaba tulu arvesse võtta õiges summas ja vältida seeläbi tulumaksu juurdemaksmist.

Lapse suveteenistus ja maksuvaba tulu 07.03.2023
Eraisiku tulu maksustatakse olenemata inimese vanusest üldistel põhimõtetel. Et lapse tulu maksustamisel saaks juba aasta kestel maksuvaba tulu arvesse võtta, tuleb tema tööandjale esitada maksuvaba tulu avaldus. Kui laps on saanud töötasu või muud maksustatavat tulu, siis tuleb lapsevanema tuludeklaratsioonis lapse tulu ära näidata ning lapsevanema täiendav maksuvaba tulu väheneb lapse tulu võrra.

Puhkusetasu maksmise aeg on töötaja ja tööandja kokkuleppe küsimus 28.02.2024
Töölepingu seaduse kohaselt makstakse puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui tööandja ja töötaja ei ole leppinud kokku teisiti. Kui töötaja ei kasuta igakuiselt maksuvaba tulu ja aastatulu ei ületa 6000 eurot, siis enammakstud tulumaksu saab töötaja järgmisel aasta tuludeklaratsiooniga tagasi.

Pensioni indekseerimine ja tulumaks 19.03.2019
Alates 1. aprillist 2019 suureneb kogutulu (pension ja palgatulu kokku) üle 2100 euro, siis on kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvabastust kasutada ei saa.

Mida on vaja teada III samba ja tulumaksuseaduse muudatusest 26.02.2019
Pensioni III samba sissemaksetelt tagastab riik tulumaksu. Tulumaks on võimalik tagasi saada sissemaksetelt, mis ei ületa 15% aastasest brutosissetulekust või 6000 eurot aastas. Pensioni III sambasse sissemakseid tegevad inimesed, kes teenivad alla 500 euro kuus, ei saa maksuvaba tulu suurenemise tõttu pensioni III samba sissemaksetelt tulumaksu tagasi, sest tulumaksu sellise tulu pealt ei maksta ja riik ei saa ka midagi tagastada.

Stipendiumid, toetused ja hüvitised 11.02.2021
Stipendiumi, toetuse või preemia maksuvabastuse kohaldamisel on erinevad põhimõtted.

Maksuvaba tulu soovitakse kätte saada ühekorraga 19.12.2018
Maksuhalduri poolt läbiviidud küsitlus näitab, et pooled maksuvaba tulu kasutamisest loobunud inimesed on teinud seda soovist saada soodustus kätte ühekorraga peale tulude deklareerimist.

Peretoetus ja alimendid maksuvaba tulu arvestuse osana 06.08.2018
Klassikaline peretoetus on toetus, mida ei maksustata tulumaksuga ja seega ei loeta seda tulu osaks, mis mõjutab aasta tulumaksuvaba summa suurust. Alimendid on alimentide maksja tulu osa ehk maksja tasu maksustatakse tulumaksuga ja kätte saadud rahast makstakse alimente ning alimentide saaja jaoks ei ole see enam tulumaksuga maksustatav tulu.

Maksuvaba tuluga tuleb arvestada ka puhkusetasude väljavõtmisel 17.05.2018
Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et ebaregulaarsed sissetulekud, sealhulgas puhkusetasud võivad kuu lõikes muuta maksuvaba tulu suurust.

Tulumaksuseaduse ohud on kinnisvaraturul realiseeruma hakanud 13.04.2018
Selle aasta algusest on eraisikute igakuiste maksuvaba tulu piirmäär 500 eurot ehk aasta peale kokku 6000 eurot. Kui isik müüb vahepeal kinnisvara või teenib muudel viisidel lisatulu, võetakse suurenenud sissetulekut arvesse ka maksuvaba tulu kujunemisel. See on aga põhjustanud olukorra, kus juba kaua aega tagasi soetatud kinnisvara turuväärtus on nüüdseks tugevalt kasvanud ja selle müümisel ei soovita kogu teenitavat tulu ametlikult näidata.

MTA saadab teavitusi maksuvaba tulu kasutamise kohta 19.03.2018
Maksu- ja tolliamet on alustanud teavituste saatmist inimestele, kellel võib olla põhjust jaanuari ja veebruari töötasude alusel vaadata üle maksuvaba tulu senine kasutamine. Kokku võib maksuvaba tulu arvestust vaja olla korrigeerida üle 39 000 inimesel ehk ligi 4,5 protsendil palgatulu ja/või pensioni saajatest.

E-maksuametis/e-tollis näeb maksuvaba tulu kasutamist 13.02.2018
Alates veebruarist 2018. a saab e-maksuametis/e-tollis lihtsa ja mugava ülevaate oma maksustatavast sissetulekust ning maksuvaba tulu kasutusest. Kui aasta kestel tekib olukord, kus maksuvaba tulu on MTA andmetel kasutatud ettenähtust rohkem, siis saadab amet selle kohta automaatse teavituse.

Maksuvaba tulu ja töötukassa hüvitised 23.01.2018
Töötukassa makstavatest toetustest ja hüvitistest kuuluvad tulumaksuga maksustamisele töötuskindlustushüvitis, koondamishüvitis, tööandja maksejõuetuse hüvitis, töölesõidu toetus, tasemeõppe toetus, mobiilsustoetus. Töötukassa arvestab maksuvaba tulu hiljemalt avalduse esitamisele järgnevast kuust.

Mitme töölepingu puhul saab maksuvaba tulu maha arvata üks tööandja 15.12.2017
Õiguskantsleri on andnud hinnangu maksumaksja küsimusele, milles viimane seadus kahtluse alla uue maksuvaba tulu arvutamise korra kooskõla põhiseadusega ja üldiste maksustamise põhimõtetega.

Maksuvaba tulu ja töötukassa makstavad hüvitised 23.01.2018
2018. aastal tõusis maksuvaba tulu määr ühes kuus maksimaalselt 500 euroni. Töötukassa makstavatest toetustest ja hüvitistest kuuluvad tulumaksuga maksustamisele: töötuskindlustushüvitis, koondamishüvitis,tööandja maksejõuetuse hüvitis, töölesõidu toetus, tasemeõppe toetus, mobiilsustoetus.

Täiendava kogumispensioni väljamaksete maksustamine 05.12.2017
Õiguskantsleri poole on pöördunud maksumaksja, kes soovis kantsleri hinnangut täiendava kogumispensioni ehk nn III samba väljamaksete maksustamise küsimuses. Maksumaksja avaldas arvamust, et järgmisel aastal tõstetakse kogumispensioni väljamaksete maksumäära ja sellega rikutakse inimestele antud lubadusi. Õiguskantsler selgitas, et astmeliselt rakenduv maksuvaba tulu on riigikogu valik ja selle valiku tegemisel on parlament jäänud põhiseaduse piiridesse.

Eesti.ee keskkonnas saab maksuvabastuse arvestamist kontrollida 01.12.2017
Alates 1. detsembrist 2017. a saavad pensionärid ning hüvitise saajad vaadata eesti.ee portaalist järele, kas sotsiaalkindlustusamet arvestab nendele pensioni või hüvitise maksmisel tulumaksuvabastusega.

Õige maksuvaba tulu saamiseks peab iga inimene teadma oma aastatulu 30.11.2017
Järgmine aasta toob suurele osale inimestest kaasa maksuleevenduse, kui maksuvaba tulu määr kerkib 500 euroni. Madalama ja keskmise palgaga inimesed võidavad selle tulemusel iga kuu tervelt 64 eurot. Samas tuleb oma tulul silm peal hoida, et vältida tulumaksu juurde tasumist 2019. aastal.

Maksuvaba tulu süsteem ei too kaasa topeltmaksustamist 28.11.2017
Maksu- ja tolliameti kinnitusel ei mõjuta järgmisest aastast kehtima hakkav maksuvaba tulu süsteem kuidagi muude tulude maksustamise reegleid. Dividende maksustatakse vaid korra äriühingu tasandil ning inimese tuludeklaratsioonil see enam maksustamisele ei kuulu.

Mida peaksid ettevõtjad tegema, et olla valmis arvestama 2018. aastal maksuvaba tulu 21.11.2017
Tööandjatel oleks mõistlik kõik seni esitatud avaldused üle vaadata ja täpsustada, millise sõnastusega kehtiv avaldus on. Kui avalduses on kirjas töötaja soov arvestada seaduses ettenähtud maksuvaba tulu määraga, siis tegelikult ei pea neid avaldusi ümber tegema, eeldusel inimene teab täpselt, et saab palka ainult ühe tööandja juurest ja ootamatuid lisasissetulekuid oodata ei ole.

Maksupoliitiliste otsuste langetamisel ei tohi jätta tähelepanuta kehvemas olukorras olijaid 16.11.2017
Õiguskantsler on andunud hinnangu pensionide tulumaksuga maksustamise kohta. Õiguskantslerile esitatud pöördumises sooviti hinnangut sellele, et kuidas saab riik maksustada isiku väljateenitud pensioni täies ulatuses. Pöördumises toodi välja, et uuest aastast jõustuvad maksuvaba tulu arvutamise põhimõtted ei soosi töötavaid pensionäre.

Pensionisäästud tulumaksurataste vahel 14.11.2017
Kogumist teise ja kolmandasse pensionisambasse saab kindlasti õiglasemaks teha, kirjutab Deloitte juhtiv maksunõustaja Ivo Vanasaun.

Maksuvaba tulu sõltub aastatulust 25.10.2017
Alates 1. jaanuarist 2018 jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused, mille järgi on üldine maksuvaba tulu määr aastas 6000 eurot (500 eurot kuus) üksnes rakendatav juhul, kui residendist maksumaksja aastatulu on kuni 14 400 eurot (k.a).

Kuula Kuku Raadio sadet MaksuMaksja 30.04.2019
3. oktoobri 2017. a saates kõneleb Maksumaksjate liidu juhatuse liige Lasse Lehis 2018. aastast kehtima hakkavast 500eurosest maksuvabast tulust ja muudatustest, mida sellega seoses töötajatel, tööandjatel ning ka raamatupidajatel tuleb arvestada. 7. novembri saate keskmes on maksuvaba tulu seos pensionäridega.

Astmeline tulumaks vajab tööandja ja töötaja kokkuleppeid 27.09.2017
Järgmisest aastast kehtima hakkava uue maksuvaba tulu arvestuse süsteemi rakendamine vajab kompromissi töötaja ja tööandja vahel. Selleks peavad mõlemad pooled aru saama, kuidas uus maksuvaba tulu arvestus neid mõjutab.

Maksuvaba tulu arvestamine maksudeklaratsioonil TSD alates 1. jaanuarist 2018 14.01.2018
Tulumaksu kinnipidaja (näiteks tööandja) saab isiku maksuvaba tulu arvestamisel TSDl lähtuda kuupõhisest väljamaksest.

Muudatused tulumaksuseaduses alates 01.08.2017 11.07.2017
Tulumaksuseaduse § 234 võimaldab füüsilise isiku tulu deklareerimisel abikaasa eest arvesse võtta täiendava maksuvaba tulu juhul, kui abikaasa maksustatav tulu ei ületa 2160 eurot kalendriaastas.

Riigikogu võttis vastu uue koalitsiooni ulatuslikud maksumuudatused 19.12.2016
Riigikogu võttis 19. detsembril 2016. a vastu uue koalitsiooni maksumuudatuste kobareelnõu ehk tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse, millega muuhulgas jäetaks tuleval aastal sotsiaalmaksumäär langetamata, tõstetakse ennaktempos erinevaid aktsiise ja kehtestatakse 2018. aastast uus tulumaksuvabastussüsteem.

“Sega-astmetega” tulumaks 08.12.2016
Uue valitsuskoalitsiooni läbirääkimiste käigus on kõvasti kirgi kütnud üksikisiku tulumaksu teema. Ühed osapooled soovivad astmelist tulumaksu, mis kitsamalt defineerides tähendab kasvavate maksumääradega maksuastmeid, üldisemalt aga viitab progressiivsele maksusüsteemile, kus keskmine maksukoormus suureneb sissetulekutega. Teised on aga astmelisele tulumaksule vastu, kuid ollakse nõus maksukoormuse jaotust (senisest veelgi) progressiivsemaks muutma.

Uue maksupaketiga muutub kogu üksikisiku tulumaksu loogika 05.12.2016
Riigikogu rahanduskomisjoni liikme, reformierakonda kuuluva Aivar Sõerdi hinnangul on uue valitsuskoalitsiooni kavandatavad maksumuudatused ulatuslikud, mis pööravad pea peale muu hulgas kogu üksikisiku tulumaksuloogika.

KÜSIMUSED-VASTUSED

Kui maksuvaba tulu ei kasutata? 22.11.2017
Siiani on nii, et kui töötaja on teinud avalduse tulumaksuvabastuse kasutamiseks, siis seda peeti isiku põhitöökohaks ning ettevõttel on kohustus tema eest igakuiselt arvestada vähemalt sotsiaalmaksu miinimumi. Mis saab alates 01.01.18, kui töötajal on õigus tulumaksuvabastust mitte kasutada?

Tulumaks pangaintressidelt ja III samba väljamaksetelt 14.11.2017
Olen pensionär ja investeerisin omal ajal III pensionisambasse, et osakute müügist veidi lisaraha saada. Kui ma nüüd järgmisel aastal osakuid müün ja saan tuluna kätte summa, millelt on 10% juba maha arvatud, kas siis see summa läheb maksustamisele uuesti 20%-lise tulumaksuga? Kas siis maksan tegelikult oma osakute müügist 30% tulumaksu?

Dividendi saaja maksuvaba tulu 06.11.2017
Aastal 2018 eraisikule Eesti ettevõtte poolt välja makstavad dividendid arvestatakse isiku aastatulu hulka, mis omakorda mõjutab tema maksuvaba tulu suurust. Kas siis Eesti ettevõttel dividende välja makstes ei teki enam maksukohustust?

Maksuvaba tulu 2018. a ja töövõimetoetus 04.10.2017
Kas tulumaksuvaba tulu arvestusse 2018. a lisatakse ka töövõimetoetus töötukassalt? Kui puuduva töövõimega 100% töötaja saab töötasu 730 eurot ja töövõimetoetust 395 eurot, siis kas tal oleks mõistlik esitada tööandjale avaldus maksuvaba tulu arvestamiseks 500 eurot kalendrikuus?

VIDEOD

Maksuvaba tulu: Minu sissetulekud e-teenus
Animeeritud ülevaade, kuidas e-MTAs kontrollida oma aastatulu ja maksuvaba tulu arvestust.

Üksikisiku maksuvaba tulu 2018. aastal 07.11.2017
Maksuvaba tulu on kuni 500 eurot kuus (6000 eurot aastas). Täiendav maksuvaba tulu pensionitele ja kutsehaigushüvitistele kaob.

Maksuvaba tulu 2018 
Animeeritud ülevaade tuleva aasta maksuvaba tulu avalduse esitamisest ja arvestamisest.

Maksuvaba tulu arvestus ja TSD lisa 1 uuendused 2018. aastal 23.10.2017
Maksu- ja tolliamet korraldab maksumaksjatele tasuta koolitusi, et tõsta maksumaksjate teadlikkust. Lisaks saalikoolitustele on ameti veebilehelt leitavad ka videokoolitused. Videomaterjal on kätte saadav nii eesti kui ka vene keeles.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll