2019. aastal on lapsepuhkuse päeva tasu 25,61 eurot

Pane tähele! Artikkel on ilmunud enam kui 5 aastat tagasi ning kuulub Geeniuse digitaalsesse arhiivi.

2019. aasta alguses oli nii RMP.ee veebilehel kui ka sotsiaalkindlustusameti kodulehel avaldatud info, et ühe lapsepuhkuse päeva tasu on sel aastal on 25,62 eurot. Küll aga selgub, et see summa pole siiski õige, vaid ametiasutuste kinnitatud õige summa on 25,61 eurot.

NB! RMP Eesti OÜ palub kõigil 2019. a Raamatupidaja kalendermärkmiku omanikel teha parandus oma kalendris, sest kalendrid ilmusid trükist eelmise aasta lõpus ning seal on samuti kirjas 25,62 eurot.

Kuidas nii ja kuidas selline ühe sendine erisus sai tekkida? Asi on lihtsas matemaatikas. Teeme läbi arvutuskäigu ja vaatame ka seadust.

Ainuke punkt, mis seaduses või määruses üldse lapsepäevade tasu suurust reguleerib, on töölepingu seaduse § 63 lg 1.

(1) Emal või isal on õigus igal kalendriaastal saada lapsepuhkust, mille eest tasutakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel.

2019. aastaks on kehtestatud töötasu alammäär 540 eurot.

Seega puudub tegelikult regulatsioon, kuidas ühe lapsepuhkuse päeva tasu suurust arvutada ja millisel tasandil toimub ümardamine.

Kuidas arvutada ühe tööpäeva tasu?

Andmed, mida saab kasutada on järgmised:

  • 2019. a tööpäevade arv.
    Kuna seadused ega määrused ei räägi sellest, millised päevad lugeda tööpäevadeks, saame toetuda levinud arusaamale, et tavapäraselt on tööpäevad esmaspäev kuni reede, mida on käesoleval aastal kokku 253.
  • kalendriaastas on 12 kuud.

Seega tuleb 253 jagada 12-ga ja saame tulemi, et ühes kalendrikuus on keskmiselt 21,083333… tööpäeva.

Kui nüüd jagada töötasu alammäär, milleks on 540 eurot 21,083333-ga, saame  vastuseks 25,612648…., mis sendi täpsusega ümardatuna teebki 25,61 eurot ühe lapsepäeva tasuks.

Lugupeetud raamatupidajad ja lapsevanemad!
2019. aastal on ühe lapsepuhkuse päeva tasu 25,61 eurot.

Kuidas aga kõik saime algselt 25,62?

Kuna keskmine kalendripäevade arv on 2019. aastal 21,0833333…, siis siinkohal tegime nii meie kui ka sotsiaalkindlustusamet ümardamise ja võtsime keskmiseks tööpäevade arvuks aastas 21,08.

Kui jagada 540 eurot 21,08 saame vastuseks 25,6166982… ja ümardades summa ühe sendi täpsusega on tulemuseks 25,62 eurot.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll