Maksu- ja tolliameti tolliinfosüsteemide katkestus

emta maksu- ja tolliamet
Foto: Maksu- ja Tolliamet

Tolliinfosüsteemides toimub perioodil 30. september kell 15.00 kuni 1. oktoober kell 08.00 katkestus.

Häiritud on mitmete tolliinfosüsteemide töö. Palume ettevõtetel sellega arvestada ja planeerida oma tegevused võimalusel katkestusele eelnevatele ja järgnevatele tööpäevadele.

Katkestuse põhjuseks on uute tolliinfosüsteemide kasutuselevõtmine ja mitme olemasoleva uuendamine. Alates 01.10.2023 viib maksu- ja tolliamet ekspordi tollivormistuse uude infosüsteemi AES ja transiidi tollivormistuse uude infosüsteemi NCTS. Samuti võtame kasutusele uue transiidi tagatiste infosüsteemi, uuendame sisenemisformaalsuste infosüsteemi NES ja impordi tollivormistuse infosüsteemi Impulss. Muudatuse eesmärk on viia ekspordi ja transiidi tolliformaalsused vastavusse Euroopa Liidu tolliseadustiku nõuetega ja uuendada sisenemisformaalsuste protsessi lennukauba käitlejatele.

Nende muudatuste rakendamiseks on vajalik ajutine katkestus kõikides maksu- ja tolliameti tolliinfosüsteemides ning häiritud on ka muude ameti infosüsteemide töö, mis on liidestatud tolliinfosüsteemidega. Peatatud on ka X-tee teenuste töö. Samuti ei toimi antud ajavahemikul avalikud päringud ameti infosüsteemidesse.

Piiriületus toimub tavapärases korras, kuid tollivormistuseks tuleb kasutada asendustoiminguid, mis võivad tavapärastest kauem aega võtta.

Palume katkestusega arvestada ja soovitame võimalusel tollivormistust selleks ajaks mitte planeerida.

Palume vabandust ebamugavuste pärast!