Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus – tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs

Võimalik osaleda ka veebikoolitusel Zoomis.

Sihtgrupp

Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, tootmisjuhid, arendusjuhid, ostu- ja müügijuhid, raamatupidajad, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad, analüütikud jt töötajad, kelle põhilised tööülesanded ei ole otseselt seotud majandusarvestuse ja finantsjuhtimisega.

Eesmärk

Lihtsalt ja loogiliselt finantsidest mittefinantsjuhile! Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:
 • saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest
 • teadvustanud olulisemaid aspekte seoses tulude, kulude, rahakäibe, investeeringute juhtimise, eelarvestamise ja analüüsiga, millele keskenduda mittefinantsjuhina oma töös
 • analüüsinud oma eesmärke ja tööülesandeid seostatuna organisatsiooni finantsalaste eesmärkide, eelarvete ja analüüsiga
 • praktiseerinud tulude, kulude, rahakäibe, investeeringute juhtimise, eelarvestamise ja analüüsi teoreetiliste põhimõtete kasutamist praktiliste ülesannete lahendamisel
 • leidnud efektiivsemaid võimalusi tulude, kulude, rahakäibe, investeeringute juhtimise, eelarvestamise ja analüüsi kasutamiseks oma töös
 • koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks

Teemad ja ajakava

Esimene päev

 • Nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise olemus ning mittefinantsjuhi roll Põhilised finantsmõisted ja -aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
  • Rahakäibe tsükkel
  • Kuidas tekib olukord, et ettevõttel on kasum ja raha ei ole?
  • Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne – miks on mittefinantsjuhile vajalikud?
  • Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes?
 • Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks
  • Tulemuslikkuse mõõtmine ja mõõtmismudelid
 • Eelarvete koostamine
  • Eelarvestatud kasumiaruanne
  • Rahakäibe eelarve
  • Eelarvestatud bilanss
  • Eelarvestatud rahavoogude aruanne

Teine päev

 • Tulude ja kulude arvestus
  • Kulude arvestuse olemus, eesmärgid ja roll nüüdisaegse organisatsiooni juhtimises
  • Kululiikide arvestus
  • Kulukohtade arvestus
  • Kuluarvestuse põhimõtted: osakuluarvestus ja täiskuluarvestus
  • Täiskuluarvestus: olemus ja eesmärgid
  • Omahinna kujunemine
  • Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused
  • Üldkulude jaotamise meetodid ja kulukäiturite valik
  • Traditsiooniline ja tegevuspõhine kuluarvestus
  • Osakuluarvestus
  • Jääktulupõhise kasumi kujunemine
  • Kulud - maht - kasum analüüs. Tasakaalupunkt. Tasakaalupunkti diagramm
  • Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel
 • Finantsanalüüs
  • Finantsanalüüsi olemus, eesmärgid ja vajadus
  • Finantsanalüüsi läbiviimine
  • Finantsanalüüsi meetodid ja tehnikad
  • Raamatupidamise aastaaruande analüüs
  • Käibevara hindamine ja analüüs
  • Põhivara hindamine ja analüüs
  • Lühiajaliste kohustuste hindamine ja analüüs
  • Pikaajaliste kohustuste hindamine ja analüüs
  • Omakapitali analüüs
  • Finantsanalüüsi tehnikad ja nende kasutamine: vertikaalanalüüs, horisontaalanalüüs, suhtarvude analüüs
  • Suhtarvude kasutamine finantsanalüüsi läbiviimisel

Kolmas päev

 • Investeeringute eelarvestamine ja juhtimine
  • Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud?
  • Kuidas planeerida investeeringuid?
  • Investeeringute tasuvuse hindamise meetodid
  • Investeerimisprojekti riskide hindamine
  • Projekti rahavoogude planeerimine
  • Tasuvusarvestustel põhinevad hindamise meetodid
  • Raha aegväärtuse kontseptsioon
  • Raha tulevikuväärtus
  • Raha nüüdisväärtus ja selle arvestusmeetodid
  • Rahavoogude diskonteerimisel põhinevad hindamise meetodid
  • Diskonteerimismäära valiku üldised printsiibid

Toimumise aeg: 06.-08.06.2023   

Koolituse kogumaht: 24 akadeemilist tundi; auditoorse/praktilise töö tunnid: 24 akadeemilist tundi

AJAKAVA:

Esimene päev: Teine ja kolmas päev:
10.00-12.15 koolitusprojekt 12.15-12.45 vaheaeg 12.45-14.15 koolitusprojekt 14.15-14.30 vaheaeg 14.30-16.45 koolitusprojekt 09.00-10.30 koolitusprojekt 10.30-10.45 vaheaeg 10.45-12.15 koolitusprojekt 12.15-12.45 vaheaeg 12.45-14.15 koolitusprojekt 14.15-14.30 vaheaeg 14.30-16.00 koolitusprojekt
Koolituse meetodid
- Teooria - Praktilised ülesanded - Grupitööd - Case study'd

Osavõtutasu

 • 1200 EUR + km 20%
 • Võimalik osaleda ka veebikoolitusel Zoomis. Osaledes veebi vahendusel registreerudes palun lisada märkus "osalen veebi teel" lisainfo lahtrisse.
Koolituse täies mahus läbinutele ja õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

Lektor

Sander Karu Mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor; koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse

Lisainfo

Rafiko OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Registreerimine

Tickets

Ticket Type Price Spaces
Osavõtutasu
3 päeva
1 440,00 €
Osavõtutasu 3 päeva
Osalen veebi teel!
1 440,00 €

Registration Information

Payment and Confirmation

NB! Peale koolitusele registreerumist saadetakse Teie e-posti aadressile broneeringu kinnitus andmete edastamise kohta. Seejärel võtab koolitaja Teiega ühendust ja saadab üritusel osalemiseks arve.