Näited seoses käibemaksumäära tõusuga

Hinnatõus käibemaksutõus protsent
Foto: Shutterstock

Alates 1. jaanuarist 2024 on Eestis käibemaksu standardmäär 22%, senise 20% asemel. Standardmäära muudatusega seoses on seaduses kaks üleminekusätet.

Näide 1

Äriühing väljastab 2023. aasta detsembris kogu kauba maksumuse kohta ettemaksuarve, mille ostja ka tasub 2023 detsembris. Kaup antakse ostjale üle 2024. aasta jaanuaris.

Käive tekib täies ulatuses 2023. aasta detsembris ning maksustatakse 20% käibemaksumääraga.

Näide 2

Äriühingule tehakse kauba eest osaline ettemaks 2023. aastal, müüja deklareerib selle 20% käibemaksumääraga. Kaup antakse üle ja ülejäänud summa tasutakse 2024. aastal.

Ettemaks maksustatakse 20% maksumääraga, ülejäänud osa käibest tekib 2024. aastal ja maksustatakse 22% käibemaksumääraga.

Näide 3

Ettevõte müüb kauba 2023. aastal maksumääraga 20%. 2024. aastal kaup tagastatakse.

Kauba tagastamisel krediteeritakse konkreetset varem väljastatud arvet, kreeditarvel on käibemaksumäär 20% nagu esialgsel müügiarvel.

Näide 4

Kapitalirendi leping sõlmiti enne 01.05.2023 ja lepingus on kirjas, et hinnale lisandub käibemaks 20% ning lepingus ei nähta ette kauba hinna tõusu käibemaksumäära tõusu korral. Kaup antakse üle peale 01.01.2024 (kuid enne 31.12.2025).

Kuna on sõlmitud kirjalik leping, kus on fikseeritud käibemaksumäär 20% ja leping ei võimalda käibemaksumäära tõusu korral kauba lõpphinda tõsta, võib eseme võõrandamisel kasutada käibemaksumäära 20%, kui kauba üleandmine, millest tekib käive ettemaksu ületavas summas, toimub enne 31.12.2025.a.

Näide 5

Kasutusrendi leping sõlmiti enne 01.05.2023, lepingus on kirjas, et teenuse hinnale lisandub käibemaks 20% ning lepingus ei nähta ette teenuse hinna tõusu käibemaksumäära tõusu korral.

Kuni 31.12.2025 võib kasutusrendi maksed maksustada käibemaksuga 20%.

Näide 6

Kapitalirendilepingu alusel on tasutud ettemaks 2023. aastal ja see on maksustatud 20% maksumääraga, kaup antakse üle 2024. aastal.

Kuna selles näiteks ei ole teada, et leping oleks sõlmitud enne 01.05.2023, tuleb lähtuda käibe tekkimise ajast. Ettemaksust tekib käive 2023. aastal ja see maksustatakse 20% maksumääraga, ülejäänud osa käibest tekib aastal 2024 ja maksustatakse 22% maksumääraga.

Näide 7

Kassapõhine käibemaksukohustuslane osutas teenuse ja väljastab selle kohta arve 2023. aasta detsembris, kuid ostja tasub talle teenuse eest 2024. aasta jaanuaris.

Vastavalt § 46 lg 24 üleminekusättele maksustatakse teenus 20% käibemaksuga, kuigi kassapõhise käibemaksukohustuslase käive tekib 2024. aasta jaanuaris vastavalt raha saamisele.

Näide 8

Teenust osutatakse perioodil 01.12.2023 – 31.03.2024. Milline käibemaksumäär rakendub arveldamisel antud perioodil?

Kui rendiarve väljastatakse kogu perioodi kohta kokku ja ettemaksu ei tasuta, on käibe tekkimise aeg märts 2024 ja kogu teenus maksustatakse 22% käibemaksumääraga.

Kui kogu rendisumma makstakse ette 2023. aastal, on käibe tekkimise ajaks ettemaksu laekumise kuu ja maksumääraks 20%.

Kui rendiarve tehakse iga kuu kohta eraldi ja tasutakse rendiperioodile järgneval kuul, maksustatakse detsembri rent 20% maksumääraga ja ülejäänud kuude rent 22% maksumääraga.

Näide 9

Leping teenuse osutamiseks on sõlmitud augustis 2023. Lepingus on toodud välja teenuse hind ja käibemaks 20%, leping ei anna võimalust käibemaksumäära tõstmise tõttu teenuse hinda suurendada.

Kuna leping on sõlmitud peale 01.05.2023, ei ole õigust üleminekusätet rakendada ja kuni 31.12.2025 20% maksumääraga teenuse osutamist jätkata, lepingu sõlmimisel oli teada, et käibemaksumäär muutub. Alates 01.01.2024 on selle lepingu alusel teenus maksustatud 22% käibemaksuga.

Näide 10

Eraisik tellib e-poest detsembris kaupa, tasudes selle eest pakiautomaadist kaupa välja võttes. Müüja paneb paki teele detsembris 2023, ostja võtab paki automaadist ja tasub jaanuaris 2024.

Käive tekib detsembris 2023, kui kaup lähetati, käibemaksumäär on 20%.

Näide 11

Enne 01.05.2023 on sõlmitud raamleping, milles on fikseeritud käibemaksumäär 20%, peale 01.05.2023 on sõlmitud samadel tingimustel hankeleping.

Kuna raamlepingut otse ilma selle alusel sõlmitava hankelepinguta ei täideta, siis käibemaksumäär arvestatakse hankelepingu tingimuste järgi. Kuna hankeleping on sõlmitud peale 01.05.2023, siis alates 01.01.2024 on vaja kasutada 22% käibemaksumäära.

Näide 12

Arve kauba eest väljastatakse 2023. aastal. Kaup antakse üle ja selle eest tasutakse jaanuaris 2024.

Ainuüksi arve väljastamisest käivet ei teki. Kui nii kauba üle andmine kui laekumine jäävad 2024. aastasse, maksustatakse tehing 22% käibemaksumääraga, ka arvel peab olema käibemaksumäär 22%.

Näide 13

Arve esitatakse teenuse eest novembris 2023. Teenus osutatakse perioodil november 2023 kuni veebruar 2024 ühe tervikliku teenusena, tasumine toimub 2024. aastal.

Teenuse käive tekib sellises olukorras 2024. aastal ja kogu tehing maksustatakse 22% käibemaksumääraga, ka arvel peab olema käibemaksumäär 22%.

Näide 14

Ehitusteenust osutatakse detsembris 2023. Akt tööde vastuvõtu kohta allkirjastatakse mõlemapoolselt jaanuaris 2024. Mis kuus ja maksumääraga tehing deklareerida?

Käibe toimumise aja määramisel tuleb lähtuda teenuse osutamise ajast. Teenuse osutamise aeg peab olema ka arvel märgitud ning müüjal on kohustus arvel märgitud perioodil käive kajastada. Vaid juhul, kui ostja ja müüja on kokku leppinud, et teenuse osutamise ajaks on periood, mil teenuse üleandmise-vastuvõtmise akt allkirjastatakse, peab ka arvel olema teenuse osutamise perioodiks akti allkirjastamise kuupäev ja müüjal on kohustus käive sel perioodil kajastada. Seega, kui ei ole eelnevalt kokku lepitud, et käibe tekkimise hetkeks loetakse akti allkirjastamise hetk, on õige kajastada ehitusteenuse käivet detsembri käibedeklaratsioonil ja maksustada 20% käibemaksumääraga. Kui on kokkulepe, et teenus loetakse osutatuks akti allkirjastamisega, on käibemaksumäär 22% ja käive tuleb deklareerida jaanuaris 2024.

Näide 15

Kuidas käituda sigarettide müügiga alates 01.01.2024 (hind pakil on fikseeritud)?

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 8521 kohaselt on lubatud enne 2024. aasta 1. jaanuari tarbimisse lubatud sigarette, sigareid ja sigarillosid võõrandada või pakkuda müügiks maksimaalsest jaehinnast käibemaksumäära tõusust tuleneva summa võrra kõrgema hinnaga, st nendel toodetel on lubatud tõsta jaehinda juurde maksmisele kuuluva käibemaksu summa võrra (alates 01.01.2024).

Vaata ka: Kuidas mõjutab käibemaksumäära tõus varasemalt sõlmitud lepinguid?

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll