Alates 01.01.2008 muutusid

Pane tähele! Artikkel on ilmunud enam kui 5 aastat tagasi ning kuulub Geeniuse digitaalsesse arhiivi.

Alates 01.01.2008 muutusid:

 • Füüsilise isiku tulumaksumäär 21% (2007. aastal oli 22%)

   

 • Erisoodustustelt, dividendidelt jt väljamaksetelt arvestatava tulumaksu määr 21/79 (2007.aastal oli 22/78)

   

 • Tunnipalga alammäär 27.- (2007.aastal oli 21.50)

   

 • Kuupalga alammäär 4 350.- (2007.aastal oli 3 600.-)

   

 • Sotsiaalmaksu maksmisel aluseks olev kuumäär 2700.- (vaata ka 2008. aasta riigieelarve seaduse §3 lg11)  (2007.aastal oli 2000.-)

   

 • Igakuine füüsilise isiku maksuvaba tulu määr 2250 krooni (2007 aastal oli 2000.-), aastamäär on 27 000 krooni (2007 aastal oli 24 000.-)

   

 • Laenuintresside alammäär 5%, mida rakendatakse erisoodustuse mõistes (tulumaksuseadus § 48 lg 4 p 6) laenu andmisel (2007 aastal oli 3%)

   

 • pikeneb vanemahüvitise maksmise periood 575 päevani või kuni lapse 18 kuu vanuseks saamiseni

   

 • lisandub isapuhkus 10 tööpäeva, mille eest makstakse puhkusetasu isa keskmise palga alusel (2007 aastal oli isal võimalik saada 14 kalendripäeva ja tasu suurus oli 66.- kalendripäeva eest)

   

 • Täiendav lapsepuhkuse 3-6 tööpäeva (2007 aastal oli 3-6 kalendripäeva)

   

 • Töötuskindlustushüvitise maksimumsuurus on 13 718 krooni (2007 aastal oli see 9 764 krooni)

Alates 01.01.2008 ei muutu:

Loe ka artikleid:

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll