Maksukalender – olulised maksu- ja deklaratsioonide kuupäevad

2024 kalender tööõigus
Foto: Shutterstock

Tähtpäev FI FIE JI Deklaratsioonide esitamine ja maksude tasumine
1. jaanuar
(2.01.2024)*
    x Tankla müügiaruande esitamine
5. jaanuar     x Isiku nõudmisel tõendi vormi TD väljastamine tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. jaanuar   x x Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
    x Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
  x   Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
  x x Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
x x x Metsatehingute teatis eelmise kalendriaasta kohta
14. jaanuar     x Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. jaanuar     x Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
x x x Raskeveokimaksu tasumine, üle 3,5-tonniste veoautode eest teekasutustasu tasumine, kui nad sõidavad avalikult kasutatavatel teedel
    x Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja aktsiisi tasumine
16. jaanuar     x Tankla müügiaruande esitamine
17. jaanuar   x x Keskkonnatasude (jäätmed, õhk, vesi ja maavara) aruannete esitamine ja tasumine
20. jaanuar
(22.01.2024)*
  x x Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
  x x Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
  x x KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
    x Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
    x Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
    x Maksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsiooni vorm INF14 (IV osa: antud ja tagastatud laenud) esitamine eelmise kvartali kohta
31. jaanuar   x x OSS käibedeklaratsiooni esitamine ja käibemaksu tasumine eelmise kvartali kohta
  x x IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
31. jaanuar x x Platvormide kaudu tulu teenijate kohta aruande esitamine
1. veebruar   x x Füüsilistele isikutele ja lepingulistele investeerimisfondidele eelmisel kalendriaastal tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ning arvestatud sotsiaalmaksu tõendi vormi TSM ja TSM MR väljastamine isiku nõudmisel
    x Maksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsioonide vorm INF2, INF3, INF4, INF5, INF6, INF14 (I-III osa: isiklik sõiduauto, koolituskulud, tervise edendamise kulud), INF16 ja INF17 esitamine eelmise kalendriaasta kohta
    x Tankla müügiaruande esitamine
5. veebruar     x Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. veebruar
(12.02.2024)*
  x x Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
    x Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
  x   Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
  x x Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
14. veebruar     x Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. veebruar x     Algab eelmisel kalendriaastal teenitud tulusid kajastava füüsilise isiku tuludeklaratsiooni elektrooniline esitamine
    x Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
16. veebruar     x Tankla müügiaruande esitamine
20. veebruar   x x Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
  x x Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
  x x KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
    x Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
    x Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
29. veebruar   x x IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
1. märts     x Tankla müügiaruande esitamine
5. märts     x Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. märts
(11.03.2024)*
  x x Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
    x Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
  x   Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
  x x Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
14. märts     x Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. märts     x Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
  x   Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine
16. märts
(18.03.2024)*
    x Tankla müügiaruande esitamine
20. märts   x x Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
  x x Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
  x x KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
    x Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
    x Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
31. märts x x IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
31. märts
(1.04.2024)*
x x   Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamine eelmise kalendriaasta kohta
x x x Maamaksu tasumine vähemalt 64 eurot
1. aprill     x Tankla müügiaruande esitamine
5. aprill     x Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. aprill x   x Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
    x Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
  x   Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
x   x Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
14. aprill     x Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. aprill     x Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
x x x Raskeveokimaksu tasumine, üle 3,5-tonniste veoautode eest teekasutustasu tasumine, kui nad sõidavad avalikult kasutatavatel teedel
  x x Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja aktsiisi tasumine
16. aprill     x Tankla müügiaruande esitamine
17. aprill   x x Keskkonnatasude (jäätmed, õhk, vesi ja maavara) aruannete esitamine ja tasumine
20. aprill
(22.04.2024)*
  x x Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
  x x Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
  x x KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
    x Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
    x Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
    x Maksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsiooni vorm INF14 (IV osa: antud ja tagastatud laenud) esitamine eelmise kvartali kohta
30. aprill   x x OSS käibedeklaratsiooni esitamine ja käibemaksu tasumine eelmise kvartali kohta
  x x IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
30.aprill   x   Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (vormi A) ja residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni (vormi E) esitamine
1. mai     x Tankla müügiaruande esitamine
5. mai     x Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. mai   x x Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
    x Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
  x   Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
  x x Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
14. mai     x Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. mai     x Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
16. mai     x Tankla müügiaruande esitamine
20. mai   x x Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
  x x Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
  x x KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
    x Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
    x Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
31. mai    x x IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
1. juuni
(3.06.2024)*
  x Tankla müügiaruande esitamine
5. juuni     x Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. juuni   x x Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
    x Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
  x   Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
  x x Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
14. juuni     x Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. juuni
(17.06.2024)*
    x Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
  x   Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine
16. juuni
(17.06.2024)*
    x Tankla müügiaruande esitamine
20. juuni   x x Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
  x x Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
  x x KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
    x Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
    x Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
30. juuni     x Ettevõtte raamatupidamise majandusaasta aruande esitamine, kui majandusaasta ühtib kalendriaastaga
    x Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppega seonduva deklaratsiooni (mittemaksuresidentide finantskontode kohta) esitamine
  x x IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
1. juuli x     Füüsilise isiku tulumaksu tasumine ja tagastamine füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel
    x Deklaratsioonide vormi INF 9 esitamine
    x Tankla müügiaruande esitamine
5. juuli     x Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. juuli   x x Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
    x Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
  x   Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
  x x Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
  x x Kuni tänaseni saab e-maksuameti kaudu parandada eelmise aasta TSD vorme (edaspidi paberkandjal)
14. juuli     x Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. juuli     x Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
x x x Raskeveokimaksu tasumine, üle 3,5-tonniste veoautode eest teekasutustasu tasumine, kui nad sõidavad avalikult kasutatavatel teedel
  x x Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja aktsiisi tasumine
16. juuli     x Tankla müügiaruande esitamine
17. juuli   x x Keskkonnatasude (jäätmed, õhk, vesi ja maavara) aruannete esitamine ja tasumine
20. juuli
(22.07.2024)*
  x x Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
  x x Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
  x x KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
    x Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
    x Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
    x Maksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsiooni vorm INF14 (IV osa: antud ja tagastatud laenud) esitamine eelmise kvartali kohta
  x x Kuni tänaseni saab e-maksuameti kaudu parandada eelmise aasta KMD vorme (edaspidi paberkandjal)
31. juuli   x x OSS käibedeklaratsiooni esitamine ja käibemaksu tasumine eelmise kvartali kohta
  x x IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
1. august     x Tankla müügiaruande esitamine
5. august     x Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. august
(12.08.2024)*
  x x Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
    x Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
  x   Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
  x x Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
14. august     x Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. august     x Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
16. august     x Tankla müügiaruande esitamine
20. august
(21.08.2024)*
  x x Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
  x x Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
  x x KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
    x Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
    x Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
31. august   x x IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
1. september x x Auditeeritud pakendiaruande pakendiregistrile esitamine
1. september
(2.09.2024)*
x Tankla müügiaruande esitamine
5. september     x Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. september   x x Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
    x Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
  x   Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
  x x Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
    x Krediidiasutuse avansilise tulumaksu deklareerimine ja tasumine deklaratsiooni vorm TSD lisa 7 osa V
14. september     x Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. september
(16.09.2024)*
    x Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
  x   Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine
16. september     x Tankla müügiaruande esitamine
20. september   x x Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
  x x Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
  x x KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
    x Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
    x Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
30. september   x x Eesti maksuhaldurile eelmisel aastal teises liikmesriigis tasutud käibemaksu tagasisaamiseks taotluse esitamine
  x x IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
1. oktoober     x Tankla müügiaruande esitamine
1. oktoober x x   Füüsilisest isiku vara võõrandamist või välismaalt saadud tulu deklareerinud füüsilise isiku tulumaksu tasumine ja tagastamine
  x   Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni makse tasumine ja tagastamine
x x x Maamaksu tasumine
  x   FIE eelmise aasta tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse tasumine
5. oktoober     x Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. oktoober   x x Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
    x Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
  x   Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
  x x Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
14. oktoober     x Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. oktoober     x Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
x x x Raskeveokimaksu tasumine, üle 3,5-tonniste veoautode eest teekasutustasu tasumine, kui nad sõidavad avalikult kasutatavatel teedel
  x x Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja aktsiisi tasumine
16. oktoober     x Tankla müügiaruande esitamine
17. oktoober   x x Keskkonnatasude (jäätmed, õhk, vesi ja maavara) aruannete esitamine ja tasumine
20. oktoober
(21.10.2024)*
  x x Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
  x x Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
  x x KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
    x Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
    x Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
    x Maksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsiooni vorm INF14 (IV osa: antud ja tagastatud laenud) esitamine eelmise kvartali kohta
31. oktoober   x x OSS käibedeklaratsiooni esitamine ja käibemaksu tasumine eelmise kvartali kohta
  x x IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
1. november     x Tankla müügiaruande esitamine
5. november     x Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. november
(11.11.2024)*
  x x Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
    x Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
  x   Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
  x x Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
14. november     x Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. november     x Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
16. november
(18.11.2024)*
    x Tankla müügiaruande esitamine
20. november   x x Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
  x x Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
  x x KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
    x Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
    x Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
30. november   x x IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
1. detsember
(2.12.2024)*
  x x Töötaja eest kalendriaasta jooksul tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõendi (vormi TPS) esitamine
    x Tankla müügiaruande esitamine
5. detsember     x Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. detsember   x x Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
    x Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
  x   Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
  x x Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
14. detsember     x Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. detsember
(16.12.2024)*
    x Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
    x Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
  x   Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine
16. detsember     x Tankla müügiaruande esitamine
20. detsember   x x Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
  x x Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
  x x KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
    x Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
    x Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
31. detsember   x x IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine

Füüsiline isik (FI), füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), juriidiline isik (JI)

* Tähtpäev
Kui makse tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse makse tähtpäevaks puhkepäevale järgnev tööpäev.

** Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine
Esitavad aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja, maksuesindaja, tahkekütuse soojuse tootja, jäätmetest kütuse tootja, maagaasiaktsiisi maksja, elektriaktsiisi maksja, vedela põlevaine käitleja, väljaspool aktsiisiladu toodetava biokütuse käitleja ja võrguväliselt soetatud mootorimaagaasi käitleja.

*** Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine
Esitavad kütusest erineva kauba ladustamisega seotud isikud (ajutise ladustamise koha pidaja, tollilaopidaja, maksulaopidaja, vabatsoonis tegutsemise luba omav isik, vedela põlevaine käitleja, väljaspool aktsiisiladu toodetava biokütuse käitleja, võrguväliselt soetatud mootorimaagaasi käitleja).

Märksõnad:

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll