Miks on ettevõttel vaja kontrollerit?

bdo

Finantskontrolleri töö keskendub ärikriitilistele küsimustele ja igapäevatöö hõlmab teemasid, mis on seotud finantsjuhtimisega sh korporatiivse raamatupidamisega, finants- ja regulatiivse aruandlusega, eelarve ja prognooside koostamisega. Üks olulisemaid kontrolleri ülesandeid on ettevõtte kulude prognoosimine ja hilisem analüüs, võiks öelda kontrolli teostamine ettevõtte vahendite asjakohase kasutamise üle.

Kontroller analüüsib kulukohtasid osakondade, objektide ja muude tasandite lõikes võrreldes kulude muutust kuude kaupa. Võimalikele anomaaliatele pööratakse kontrolleri eestvedamisel koheselt tähelepanu ja leitakse nende põhjus. Heaks näiteks siin on oluliselt tõusnud elektri ja gaasi hinnad. Kulude kasvades on mõistlik kontrollida, kas on valitud kõige soodsamad paketid ning teenusepakkujad ja vajadusel teha nende osas muudatusi.

Kulude analüüs aitab ühelt poolt hoida kulusid kontrolli all ja teiselt annab ka juhtkonnale võimaluse reageerida välistele teguritele võimalikult operatiivselt, mis omakorda tagab ettevõtte vahendite optimaalse rakendamise. Kulude kasvu õigeaegne märkamine  ja juhtimine võimaldab läbi toodete ja teenuste hinnakujunduse säilitada ettevõtte jätkusuutlikkust ning kasumlikkust.

Finantskontroller on efektiivsusest hooliva juhtkonna oluline abiline.

Kontrolleri igapäevatööst saad lähemalt lugeda intervjuust BDO Eesti kontrolleritega SIIN.

Allikas: BDO Eesti