Lapsepuhkuse hüvitise suurus ja selle arvutamine

1. aprillil 2022 toimunud seadusemuudatus tõi endaga kaasa lapsepuhkuse süsteemi ümberkorralduse. Muudatuse eesmärgiks oli muuta lapsepuhkuste kasutamine paindlikumaks ja lihtsustada protsessi nii lapsevanemate, tööandjate kui ka sotsiaalkindlustusameti jaoks. Vaatame, milliseid murekohti on viimane aasta välja toonud palgaarvestaja seisukohalt, kuid teiselt poolt toome välja, kuidas uus muudatus tööd lihtsustas.

Puhkuse planeerimine ja kasutamine

Lapsepuhkuse taotlemine käib nüüd läbi sotsiaalkindlustusameti iseteeninduse, kus lapsevanemale kuvatakse lapsepuhkuse päevade arv, mida saab vastavalt oma soovile planeerida. Iseteeninduses puhkuse taotlemisel tuleb märkida teavituse saajaks ka tööandja e-mail. Seejärel teavitab sotsiaalkindlustusamet tööandjat automaatselt töötaja lapsepuhkuse soovist. Selleks, et infovahetus toimuks sujuvalt, on oluline, et puhkuse planeerimisel sisestatakse avaldusele korrektsed andmed. Tööandja peab oma töötajatele andma täpse info, milliseid tööandja andmeid töötaja lapsepuhkust planeerides süsteemi sisestama peab. Samuti peab töötaja veenduma, et sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses on tema korrektne e-mail ning pangakonto number.

Viimane aasta on selles osas välja toonud praktikas paar murekohta. Nimelt, kui töötaja sisestab puhkust planeerides tööandja e-maili valesti, siis paraku see info palgaarvestajani ei jõua. Samuti ei saadeta eraldi teavitust tööandjale puhkuse tühistamise korral. Seetõttu on oluline töötajal ka ise tööandjale nii oma puhkusesoovist kui ka puhkuse tühistamisest teada anda.

Kindlasti lahendas uus muudatus ka olukorra kumb lapsevanem puhkust kasutada saab. Uue korra järgi antakse lapsepuhkust mõlemale töösuhtes olevale vanemale eraldi ja iga last arvestades. Kummalgi vanemal on iga 14-aastase ja noorema lapse kohta kogu perioodi peale kokku 10 lapsepuhkuse päeva (kahe peale kokku 20 päeva). Mida rohkem on peres alla 14-aastaseid lapsi, seda rohkem lapsepuhkuse päevi on vanemale ette nähtud. Vana korra järgi olid lapsepuhkuse päevad kahe lapsevanema peale kokku. Enne uut seadusemuudatust puutusime kokku tihti olukorraga, kus üks lapsevanem oli puhkuse ära kasutanud, aga teisele lapsevanemale sellest teada ei andnud. Antud situatsioon ilmnes alles siis, kui olime sotsiaalkindlustusametile andmiku esitanud puhkustasu tagasi küsimiseks, mis tähendas, et pidime järgmisel kuul töötaja lapsepuhkusepäevad miinustama ja paluma töötajal uue avalduse esitada ja muuta puhkus näiteks põhipuhkuseks vms ettenähtud puhkuseks.

Hüvitise suurus ja selle arvutamine

Lapsepuhkuse hüvitise suurus on seotud lapsevanema sotsiaalmaksuga maksustatavate sissetulekute suurusega. Selleks, et arvutada hüvitise suurus, loetakse puhkuse kasutamisest kolm kuud tagasi ning arvutatakse sellele eelnenud 12 kuu teenitud tulu põhjal keskmine kalendripäevatasu. Saadud summast võetakse 50%, mis ongi lapsepuhkuse tasu. Kui lapsevanemal peaks olema mitu tööandjat või isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatavaid sissetulekuid, siis arvestatakse ka neid hüvitise arvutamisel. Küll aga on sätestatud hüvitist puudutav täiendav piirang – nimelt ei tohi hüvitis olla väiksem töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kalendripäeva vanemahüvitise suurusest, mis on 2023. aastal 34,25 eurot. Maksimaalne hüvitise määr on seotud vanemahüvitise maksimaalse määraga ning aastal 2023 on selleks 71,52 eurot.

Näiteks, kui lapsevanem soovib võtta 2023. aasta veebruaris lapsepuhkust, arvutatakse tema lapsepuhkuse hüvitis 01.11.2021 – 31.10.2022 perioodil teenitud sotsiaalmaksuga maksustatava tulu alusel. Vanemal on ainult üks tööandja ning muid sotsiaalmaksuga maksustatavaid tulusid ei ole:

Kuu Sissetuleku suurus (euro)
November 2021 1760
Detsember 2021 1760
Jaanuar 2022 1680
Veebruar 2022 1520
Märts 2022 1840
Aprill 2022 1600
Mai 2022 1760
Juuni 2022 1600
Juuli 2022 1680
August 2022 1840
September 2022 1760
Oktoober 2022 1680
Sissetulekud kokku 20480
Keskmine kuutasu 1706,67
Keskmine kalendripäevatasu 56,89
sellest 50% 28,44
Lapsepuhkuse hüvitise suurus 34,25

Antud näite puhul jääks hüvitise suurus alla töötasu alammäära, seega suurendatakse hüvitise suurus miinimummäärani. Lapsepuhkus on tulumaksuga maksustatav (20%) ja see peetakse sotsiaalkindlustusameti poolt kinni. Puhkusetasu makstakse välja puhkuse kasutamisele järgneva kuu 8. kuupäeval. Kui puhkuseperiood jääb kahte kuusse, makstakse ka puhkusetasu kahes kuus, mitte kogu puhkuse eest korraga. Näiteks, kui vanem puhkab perioodil 28.02.2023 – 01.03.2023, saab ta veebruari päeva eest puhkusetasu 8. märtsil ja märtsi päeva eest 6. aprillil. Kuna 2023. aastal on 8. aprill laupäev ja 7. aprill riigipüha, siis makstakse tasu välja sellele eelnenud viimasel tööpäeval.

Töötajad on pöördunud meie poole küsimusega, kui suur on nende lapsepuhkuse hüvitise suurus. Palgaarvestaja jaoks on see mahukas käsitsi arvutamine, kuna palgaarvestuse programmid sellist arvutust ei võimalda, eriti juhul, kui lapsevanemal on mitu tööandjat või muid sotsiaalmaksuga maksustatavaid sissetulekuid. Seetõttu ei saa palgaarvestaja siinkohal abiks olla ja töötaja hüvitise suurust välja tuua. Hüvitise suuruse arvutamisega tegeleb sotsiaalkindlustusamet, kuid siit ilmneb kohe järgmine murekoht. Hüvitise summa ei ole koheselt sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses näha, vaid kuvatakse lapsevanemale alles peale puhkuseavalduse esitamist.

Kokkuvõtteks

Suures pildis on uus lapsepuhkuse süsteem palgaarvestaja tööd oluliselt lihtsustanud, kuna tööandja ei pea enam esitama riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamise taotlust sotsiaalkindlustusametile lapsepuhkuse eest tasu tagasiküsimiseks. Sotsiaalkindlustusamet maksab nüüd lapsepuhkuse hüvitise otse lapsevanema pangakontole.

Lapsevanematel on nüüd sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses hea ülevaade oma kasutamata lapsepäevadest ning tööandja ei pea enam selle üle arvestust pidama. Samuti pidid tööandjad vana korra järgi töötajalt tema lapse isikukoodi eraldi küsima, et lapsepuhkuse eest hüvitist sotsiaalkindlustusametilt andmike alusel tagasi taotleda, kuna kastutatud puhkus pidi olema lapsega seotud. Seda nüüd eraldi tegema ei pea, kuna sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses on laste info juba automaatselt olemas. Lisaks lapsepuhkusele saab sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses taotleda ja planeerida ka puudega lapse vanema lapsepuhkust, emapuhkust ja isapuhkust.

Allikas: BDO Eesti
Märksõnad: