Eesti Raamatupidajate Kogu sai kutse andjana tunnustatud

Pane tähele! Artikkel on ilmunud enam kui 5 aastat tagasi ning kuulub Geeniuse digitaalsesse arhiivi.

Eile, 30. novembril 2016 toimus Oskuste hindamise konverents 2016. SA Kutsekoja ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatud konverentsil arutleti, mis on olulisem, kas töötatud aastad või tõendatud oskused ning kuidas tulevikuoskusi kutseeksamil hinnata.

Konverentsiga tähistas Kutsekoda 15. sünnipäeva ja algatas kutse andjate tunnustamise traditsiooni. Sel aastal saavad tunnustuse taotlejasõbralikud info jagajad.

Eesti Raamatupidajate Kogu oli üks kümnest tunnustuse saanud kutseandjast ligi 100 kutseandja hulgast. ERK läbis edukalt Kutsekoja poolt läbiviidud kvaliteedihindamise mis osutas, et ERK hoolitseb hästi kutse taotleja informeerituse, eksamile registreerumise, eksami korralduse jt kutseandmise korralduslike aspektide eest. Eesti Raamatupidajate Kogu juures tegutsev laiapõhjaline kutsekomisjon ja ERK tublid töötajad on teinud head tööd.

RMP.ee toimetus õnnitleb ERK kutsekomisjoni ja tublisid töötajaid tunnustuse eest!

Pildil: Margus Tammeraja, ERK juhatuse esimees
Fotode autor: Anne-Ly Palm

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll