40 protsenti tööandjatest valmistub tõstma töötajate palku

40 protsenti tööandjatest plaanib lähiajal tõsta töötajate palgataset, uusi töökohti soovib luua 39 protsenti ettevõtetest ja 70 protsenti kavatseb värvata uusi töötajaid lahkuvate töötajate asendamiseks, hooajalistele töödele või uutele töökohtadele, selgub CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri uuringust.

“40 protsenti tööandjatest plaanivad tõsta lähiajal töötajate põhipalkasid, mis peegeldab endiselt tööjõupuudusest tulenevat palgasurvet, millega tööandjad kohaneda proovivad. Samas võime märgata ka esimesi palgatõusu pidurdumise märke – möödunud sügisel oli vastajate seas rohkem organisatsioone, kus põhipalgad olid viimastel kuudel tõusnud, samuti rohkem neid, kus lähiajal palgatõusu kavandati,” ütles CVKeskus.ee kommunikatsioonijuht Henry Auväärt pressiteate vahendusel.

“Kõigil oma organisatsiooni töötajatel soovib lähiajal põhipalka tõsta 18 protsenti vastanud tööandjatest. Teistes uuringus osalenud ettevõtetes puudutab kavandatud palgatõus osasid töötajate gruppe või üksikuid töötajaid. Tööandjate plaanitav palgatõus jääb enamasti 5-6 protsendi piiridesse,” lisas Auväärt.

“Enam kui kolmandik ehk 37 protsenti tööandjatest ei kavatse palkasid muuta, pea neljandik ehk 23 protsenti ei ole praeguseks ajaks veel palgamuutuste osas oma otsust langetanud ja 0,2 protsenti tööandjatest plaanib palku hoopis langetada, mis puudutab aga ainult üksikuid töötajaid,” ütles ta.

“Värskest uuringust selgus, et viimasel poolaastal on põhipalkasid tõstnud tunduvalt enam organisatsioone, kui seda kevadel planeeris. Pool aastat tagasi kavandas palgatõusu alla veerandi ehk 23 protsenti tööandjatest, tegelikkuses tõusid palgad aga ligi pooltes ehk 48 protsendis organisatsioonides,” ütles Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

“Tööandjad lähtuvad töötasude muutmisel või muutmata jätmisel eelkõige organisatsiooni majandustulemustest, aga oluline tegur on ka tihe konkurents töötajate pärast. Põhipalgad on muutunud rohkem just neis ettevõtetes, kus tööjõupuudust teravamalt tunnetatakse. Lisaks põhipalkadele on mitmed organisatsioonid muutnud viimastel aastatel ka lisatasude süsteeme ja soodustuste pakette,” ütles Seeder.

Uusi töötajaid kavatsevad järgneva kuue kuu jooksul palgata 70 protsenti tööandjatest ja lisatöökohti soovitakse luua 39 protsendis ettevõtetes. “Enim otsivad tööandjad tööturult spetsialiste – pea igas teises töötajate värbamist planeerivas ettevõttes soovitakse tööle võtta just spetsialiste. 33 protsenti tööandjatest kavatseb värvata ka oskustöölisi, 27 protsenti lihttöölisi, 23 protsenti klienditeenindajaid. Kõige väiksem vajadus on hetkel kontoriametnike järele,” lisas Henry Auväärt.

Allikas:  BNS

Toimetaja valik