Esialgsete andmete kohaselt on sooline palgalõhe süvenenud

Joonis: Statistikaamet

Statistikaameti esialgsete andmete kohaselt oli naiste brutotunnitasu 2022. aastal 17,7% väiksem kui meestel. Sooline palgalõhe kasvas aastaga 2,8 protsendipunkti.

Kõige suurem oli meeste ja naiste palkade erinevus finants- ja kindlustustegevuse (32,9%), kaubanduse (31,6%), muude teenindavate tegevuste (27,8%) ja tööstuse (25,8%) tegevusaladel. Sarnaselt 2021. aastaga oli ka eelmisel aastal veonduse ja laonduse tegevusala ainus, kus naised teenisid meestest rohkem: naiste brutotunnitasu ületas meeste oma 9,3% võrra.

Statistikaameti analüütiku Liina Kuusiku sõnul vähenes palgalõhe Eestis alates 2013. aastast kuni 2021. aastani 9,9 protsendipunkti, kuid 2022. aastal kasvas lõhe 2,8 protsendipunkti võrra. “Võrreldes 2021. aastaga vähenes palgalõhe mullu kõige enam ehituses ning suurenes kõige rohkem muude teenindavate tegevuste alal,” selgitas ta.

Märksõnad:

Toimetaja valik