Raamatupidaja kutseeksamid 2024. a kevadel

õppima tudeng ülikool eksam test
Foto: Shutterstock

2024. aasta kevadised raamatupidaja ja vanemraamatupidaja kutseeksamid toimuvad laupäeval, 11. mail Eesti erinevates paikades.

Avalduste vastuvõtt kevadistele eksamitele toimub 1. märtsist kuni 22. aprillini kell 18.00.

Alates 1. jaanuarist 2023 toimuvad raamatupidajate kutseeksamid ainult eesti keeles.

Täiendav info: erk@erk.ee või telefonil 5645 6566 (kutsekoordinaator Annely Tammai)

Kutseeksamite korraldamisel lähtub Eesti Raamatupidajate Kogu kutsekomisjon riigi poolt kehtestatud tingimustest ja kontrolli nõuetest.


Kuidas valmistuda kutseeksamiks?

 • Veenduge, et taotletava kutse omandamiseks on kõik eeldused olemas.
 • Veenduge, et kõik dokumendid on oma eelduste tõendamiseks olemas ja skaneeritud/pildistatud.
 • Veenduge, et kehtiv digiallkirjastamise õigus on olemas.
 • Tutvuge kutseeksami korraga(PDF) (varuge vajalikud vahendid eksamiks näiteks: töötav kalkulaator, korrektorlint (2tk), mitu töötavat kirjavahendit).
 • Tutvuge kutsestandardiga.
 • Tutvuge kutseprogrammiga(PDF).
 • Vajadusel osalege kutseeksamitele eelnevatel konsultatsioonidel, kus lahendatakse tüüpülesandeid, mis aitavad valmistuda kutseeksamiks ja räägitakse enamlevinud vigadest.
 • Täitke kutsealase kompetentsuse enesehinnang (aitab kaardistada kompetentsuste olemasolu) mis tuleb koos dokumentidega esitada.
 • Küsimuste tekkimisel helistage kutsekoordinaatorile, kui saadate võibolla õiged dokumendid.
 • Korduma kippuvad küsimused.

Eksamitasu

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu 20.04.2023 koosoleku otsusega nr. 28 kinnitati raamatupidamise erialadel uued kutse andmise tasud:

 • Raamatupidaja, tase 5 eksamitasu 169 eurot (140,83 + km);
 • Vanemraamatupidaja, tase 6 eksamitasu 260 eurot (216,67 + km);
 • Vanemraamatupidaja, tase 6 taastõendamise tasu 98 eurot (81,67 + km);
 • Juhtivraamatupidaja, tase 7 eksamitasu 348 eurot (290 + km) taastõendamise tasu 143 eurot (119,17 + km);
 • kutsekooli õpilastele (eksami eest tasub riik) raamatupidaja, tase 5 eksamitasu 48 eurot vastavalt Haridus- ja teadusministri 11. juuli 2016. a määruse nr 48 “Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad” muutmine. Vastu võetud 31.03.2021 nr 5
 • NB! Kui soovite kutsetunnistust paberkandjal lisandub kutsetunnistuse postitamise tasu 5.50 eurot (4,58 + km).

Eesti Raamatupidajate Kogu on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Töötukassa klientidel palume enne registreerumist helistada kutsekoordinaatorile Annely Tammai tel. 56 456 566


Dokumentide esitamise juhend

Looge arvutisse digitaalne kaust kuhu koondate kõik eelduste tõendamiseks esitatavad dokumendid:

 • lae alla ja salvesta arvutisse kinnitus. Lisa dokumenti ees- ja perekonnanimi, lisa digikonteinerisse doc-, docx-, sxw- või odt-formaadis;
 • lae alla ja salvesta arvutisse kutsealase kompetentsuse enesehinnang. Vali taotletav kutse ning täida valged lahtrid ning lisa digikonteinerisse xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis;
 • tehke digitaalne koopa haridust tõendavast dokumendist ning salvestage pdf- või jpg-formaadis või salvestage väljavõte haridusandmetest lehelt www.eesti.ee pdf-formaadis. Diplomite lisasid ning hinnete lehti ei ole vaja esitada/lisada.
  Kui haridus on omandatud Nõukogude Liidus, enne 20. augustit 1991 või väljaspool Eesti Vabariiki, tuleb haridusdokument akadeemiliselt tunnustada ning lisada tunnustus koos teiste nõutud dokumentidega. Lingid ja täpsema info leiate SIIT; vaata lisaks SIIT;
 • nõutavad dokumendid on iga kutse all kirjas. Lisa need digikonteinerisse.
 • salvesta arvutisse raamatupidamise alast hariduse ja töökogemust kirjeldav eestikeelne CV;
 • skaneeri nime muutmist tõendava dokumendi koopia, kui dokumentidel olev nimi erineb praegusest (pdf- või jpg-formaadis);
 • ava DigiDoc4 Klient digiallkirjastamise rakendus. Vali “Allkirjastada dokumenti” ja lisa sinna täidetud kinnitus ning kõik skaneeritud dokumendid. Enne kui salvestad faili arvutisse muuda faili nimi: Eesnimi Perekonnanimi. Näide: Katrin Maasikas. Digiallkirjasta.
  NB! Palume digiümbrikku mitte krüpteerida ega zip failina kokku pakkida.
 • Täida digitaalselt täidetav taotlus. Lisa taotlusele digitaalselt allkirjastatud ümbrik kõikide dokumentidega. Enne saatmist kontrolli kindlasti kas täitsid õige kutse taotluse ja kas kõik nõutavad eeltingimused olemas, taotlus, kinnitus ning kutsealase kompetentsuse enesehinnang täidetud ning nõutavad dokumentide koopiad arvutisse salvestatud.

Akadeemiline tunnustamine ja kvalifikatsioonide vastavus

Raamatupidamise kutseala kutse andmise kord
Kutseeksami kord
Raamatupidaja kutse-eetika koodeks
Eesti Finantsaruandluse Standard
Raha ajaväärtuse tabelid

Raamatupidaja, tase 5

EKSAMITASU on 169 eurot (tasumine toimub esitatud arve alusel).

Kutse raamatupidaja, tase 5 taotlemise eeltingimused on:

erialase kutsehariduse täismahus tasemeõppe õppekava läbimine,
keskharidus, läbitud erialane täiendkoolitus ja olemas eelnev töökogemus raamatupidajana,
erialane kutseharidus ja eelnev töökogemus raamatupidajana.

Esitatavad dokumendid

Digitaalselt täidetud taotlus digiümbrikus, millele lisada:

 • täidetud KINNITUS DOC-, DOCX-, SXW- või ODT-formaadis;
 • täidetud KUTSEALASE KOMPETENTSUSE ENESEHINNANG XLS-, XLSX-, SXC– või ODS-formaadis;
 • kutseharidust tõendava dokumendi koopia või vähemalt keskharidust tõendava dokumendi koopia (PDF- või JPG-formaadis) või väljavõte haridusandmetest lehelt eesti.ee;
 • täienduskoolitusi tõendavate dokumentide koopiad (soovituslikud) (PDF- või JPG-formaadis).

Näidisülesanded – Raamatupidaja, tase 5 finants- ja maksuarvestus vastustega
Näidisülesanded – Raamatupidaja, tase 5 kulu- ja juhtimisarvestus vastustega


Vanemraamatupidaja, tase 6

EKSAMITASU on 260 eurot (tasumine toimub esitatud arve alusel).

Kutse vanemraamatupidaja, tase 6 taotlemise eeltingimused on:

 • eelnevalt väljastatud raamatupidaja, tase 5 kutse ning erialane töökogemus vähemalt 3 aastat alates 5. taseme kutse saamisest või
 • erialane kutseharidus, läbitud täiendkoolitused ning erialane töökogemus vähemalt 4 aastat või
 • keskharidus, läbitud täiendkoolitused ning erialane töökogemus vähemalt 10 aastat või
 • bakalaureuse kraad või sellega võrdsustatud haridus või rakenduskõrgharidus ja soovitavalt 2-aastane erialane töökogemus.

Esitatavad dokumendid

Digitaalselt täidetud avaldus millele lisada:

 • täidetud KINNITUS (DOC-, DOCX, cxw, odt-formaadis).
 • täidetud KUTSEALASE KOMPETENTSUSE ENESEHINNANG. Täitke valged lahtrid ning lisage digikonteinerisse XLS-, XLSX-, SXC- või ODS-formaadis;
 • haridust tõendavate ja varem omistatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (PDF- või JPG-formaadis) või väljavõte haridusandmetest lehelt eesti.ee.

Näidisülesande tekst ja algandmed – vanemraamatupidaja, tase 6

Näidisülesanne bilanss ja kasumiaruanne tühi – vanemraamatupidaja, tase 6
Näidisülesanne bilanss ja kasumiaruanne vastustega – vanemraamatupidaja, tase 6

Näidisülesanne rahavood tühi – vanemraamatupidaja, tase 6
Näidisülesanne rahavood vastustega – vanemraamatupidaja, tase 6

Näidisülesanded juhtimisarvestus – vanemraamatupidaja, tase 6
Näidisülesanded raamatupidamisosa – vanemraamatupidaja, tase 6

Annuiteedi tabelid – vanemraamatupidaja, tase 6

NB! Kordamisülesannetes ei ole arvestatud uusi maksumuudatusi. Eksamiülesanded on uute seadustega kooskõlas.

Vanemraamatupidaja, tase 6 taastõendamise tasu 98 eurot.


Juhtivraamatupidaja, tase 7

Kutse juhtivraamatupidaja, tase 7 taotlemise eeltingimused on:

 • kõrgharidus, eelnevalt väljastatud kehtiv vanemraamatupidaja, tase 6 kutse, erialane/arvestusalane täienduskoolitus vähemalt 60 akadeemilist tundi kutseeksami taotlusele eelneva 2 aasta jooksul ja vähemalt 6 aastane erialane töökogemus. Kui kutse taotleja on ise erialase täienduskoolituse läbiviija/koolitaja, siis võib ta nõutud täienduskoolituse mahu katta kuni 20 akadeemilist tundi koefitsiendiga 1,5 (kokku 30) enda poolt läbi viidud koolituse mahuga või
 • kehtiv vandeaudiitori kutse, erialane täienduskoolitus vähemalt 60 akadeemilist tundi kutseeksami taotlusele eelneva 2 aasta jooksul ja vähemalt 6 aastane erialane töökogemus. Kui kutse taotleja on ise erialase täienduskoolituse läbiviija/koolitaja, siis võib ta nõutud täienduskoolituse mahu katta kuni 20 akadeemilist tundi koefitsiendiga 1,5 (kokku 30) enda poolt läbi viidud koolituse mahuga.

Esitatavad dokumendid ja tõendusmaterjalid

 • Digitaalselt täidetud avaldus, millele lisada digitaalselt allkirjastatud järgmisi dokumente sisaldav digiümbrik:
 • dokumentide ja avalduses esitatud andmete õigsust tõendav täidetud KINNITUS doc-, docx-, sxw- või odt-formaadis;
 • kõrgharidust (või sellele vastavat kvalifikatsiooni) tõendav dokument: koopia tunnistusest/diplomist pdf- või jpg-formaadis või väljavõte haridusandmetest eesti.ee või haridusportaal.edu.ee;
 • tõendatud vanemraamatupidaja, tase 6 kehtiv kutse või kehtiv vandeaudiitori kutse;
 • töömapp (töömapi põhi allalaadimiseks).

Kutsetunnistuse paberist dublikaadi tellimine

 • Kutsetunnistuse paberist dublikaadi saab tellida Eesti raamatupidajate kogu kaudu, selleks kirjutage erk@erk.ee.
 • Dublikaadi maksumus 4.80 eurot + tähitud kirja postitamise kulu 5.50 eurot + km (kokku 10.30 eurot).
 • Dublikaat saadetakse Eesti sisese tähitud kirjana soovitud aadressile.

Finantsarvestusealase kirjanduse loetelu:

Alver, L.,Alver, A. (2017) Finantsarvestus. Tallinn, Deebet
Keskküla, J. (2020) Finants- ja Maksuarvestus. Tallinn
Keskküla, J. (2020) Maksuarvestuse ülesannete kogu. Tallinn
Nikitina- Kalamäe, M. (2017)Finantsarvestuse ülesannete kogu. Tallinn
Tikk, J. (2016) Finantsarvestus. Tallinn
Kallas, K. (2002) Finantsarvestuse alused. Tallinn


Juhtimisarvestuse alase kirjanduse loetelu:

Alver, J., Reinberg, L. (2002) Juhtimisarvestus. Tallinn, Deebet
Karu, S., Zirnask, V. (2004) Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis. Tartu Rafiko
Karu, S. (2008) Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, I osa. Rafiko
Karu, S., Kuusik, R., Lääts, K. (2010) 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. Rafiko


Täiendav info: erk@erk.ee või telefonil 5645 6566 (kutsekoordinaator Annely Tammai)

Toimetaja valik