Kui kõrge on sinu töötajate D-vitamiini tase?

Suvesoojade ilmadega (päike, D-vitamiin) tundub kontoris töötamine ahistavana. Kui oluline on töö tulemus ning mitte selle tegemiseks määratud aeg, tasuks võimalusel kaaluda väljaspool kontorit töötamist. Näiteks, aias, terrassil, maakodus jne. Selline kaugtöö tegemise võimalus võib soodustada mõne erakordselt hea idee sündi, mis võib aluseks saada järgmise ükssarve sünniks.

Töölepingu seadus annab tööandjale ja töötajale võimaluse leppida kokku töö tegemises väljaspool tavapärast töö tegemise kohta (kaugtöö). Töölepingu seadus ei reguleeri kaugtöö osas enamat ning seega tuleb tööandjal endal kaugtöö korraldada selliselt, et tööandja seadusest tulenevad kohustused oleksid täidetud. Sealhulgas kohustus tagada töötervishoiu ja tööohutuse tingimuste täitmine, tööajaarvestus jne.

Esmapilgul ahvatlevana tunduv kaugtöö vorm kujutab endast tööandjale ka varjatud riske, millega tööandja peaks arvestama. Eelkõige riske, mis on seotud tööandja vastutusega töötaja töötervishoiu ja tööohutuse tagamisega ning ka riski tööandja ärisaladuse hoidmisel. Nii ei ole tõenäoliselt otstarbekas lubada töötajal teha tööd väikses kohvikus laotades lauale tööalased dokumendid või riskida sellega, et rongis kaasreisija loeb arvutiekraanilt kliendile saadetavat hinnapakkumist jne.

Olenevalt töö iseloomust, tasub pooltel kaugtöö tegemise kokkulepe vormistada võimalikult selgelt.

Näiteks võiks kokkuleppes olla järgmised punktid:

  • kus on kaugtöö tegemine lubatud (kodu, suvila, raamatukogu jne) ning keelatud (kohvikus, rannas jne);
  • milliseid kommunikatsioonivahendeid on lubatud kasutada (turvariskide maandamine);
  • kuidas tuleb hoida tööandja vara (sülearvuti, dokumendid jne);
  • töötaja kättesaadavus tööandjale (mis ajal ja millise kommunikatsiooni vahendi abil);
  • tööajaarvestus (näiteks töötaja täidab igapäevaselt vastavat kliendihaldusprogrammi);
  • tööandja ärisaladuse kaitse (dokumentide hoidmine) jne ja
  • ilmselgelt ei saa unustada andmekaitsega seonduvaid reegleid.

Mõeldes hoolikalt läbi suvekontori tingimused, võivad töötajad kui tööandjad nautida nii suve kui töötegemist, rääkimata D-vitamiini manustamisest. Mõlemad on rahul!