Kogumispensioni makse määra muudatus alates 1. jaanuarist 2025

Säästma Koguma rahakassa sendid
Foto: Shutterstock

II samba pensionikogujatel on võimalus oma pensionisääste suurendada, tõstes kogumispensioni makse määra. Kõrgem makse määr võib vajalikuks osutuda neile, kellel on mingil põhjusel II sambas kogumine peatatud. Kui II sambast lahkunu otsustab kümne aasta pärast uuesti sambaga liituda ja valib seejuures kõrgema sissemakse määra, tekib tal võimalus vahepealsest raha väljavõtmisest tekkinud pensioni kaotus uuesti tasa teenida.

Kogumispension

Jaanuarist 2024 võimaldatakse II sambaga liitunud isikutel soovi korral tõsta oma 2% kogumispensioni makse määra 4%-le või 6%-le. Selleks tuleb esitada vastav avaldus pensioniregistri pidajale (Pensionikeskus) või kontohaldurile (LHV Pank, Luminor Bank, SEB Pank, Swedbank, Tuleva Fondid). Avaldusi hakatakse vastu võtma alates 1. jaanuarist 2024 kuni 30. novembrini 2024. Avalduse esitamise tähtpäevani on võimalik avaldust muuta, esitades uue makse määra muutmise avaldus. Kehtima jääb viimasena esitatud avaldus. Kui avaldus on hiljemalt 30. novembriks registripidajale või kontohaldurile laekunud, hakkab uus makse määr kehtima 1. jaanuarist 2025.

Vaikimisi jääb kehtima senine makse määr 2%. Kogumispensioni makse määr kehtib kuni pensionikoguja ei esita uut avaldust selle muutmiseks. Avaldust saab esitada iga aasta hiljemalt 30. novembriks ning määra saab muuta kord aastas. Uus makse määr rakendub alati 1. jaanuarist. Juhul kui avaldus esitatakse detsembris, tekib isikul makse tasumise kohustus (2%, 4% või 6%) alates ülejärgmise aasta 1. jaanuarist.

Kui pensionikogujal on näiteks mitu tööandjat, rakendub tema suhtes sama makse määr kõigi nende tööandjate juures. Tööandjad saavad makse määra kontrollida Pensionikeskuse kodulehelt. Suure töötajate arvuga organisatsioonidel on võimalus teha Pensionikeskusele masspäring kogumispensioni andmete saamiseks.

Töötaja kogumispensioniga liitumist ja makse määra on võimalik kontrollida ka töötamise registrist. Kogumispensioni info kuvatakse: töötamise kande detailvaates, ajaloovaates ja “Minu töötamised” rubriigis töötamise kande detailvaates.

Lisaks sellele, et kolmel korral aastas tuleb töötajate kogumispensioni makse tasumise kohustust kontrollida, tuleb kord aastas hakata kontrollima ka töötaja töötasule rakenduvat II samba makse määra.

Kogumispensioni makse määra muudatus puudutab üksnes isiku palgalt kinnipeetavat kogumispensioni (2%) makset. Riik jätkab palgalt arvestatava 33% sotsiaalmaksu arvelt 4% lisamist ning seda määra ei muudeta.

FIE kogumispension

Füüsilisest isikust ettevõtja, kes oma kogumispensioni makset ise tasub, tuleb makse määra tõstmiseks esitada avaldus pensioniregistripidajale või kontohaldurile. FIE-le kehtivad samasugused võimalused kogumispensioni määra muutmiseks nagu tavalisel füüsilisel isikul.

Makse tasutakse üks kord aastas ja makse summa arvutab maksu- ja tolliamet FIE ettevõtlustulu deklaratsioonil (vormil E) deklareeritud sotsiaalmaksuga korrigeeritud maksustatava tulu alusel. Maksu- ja tolliamet väljastab FIE-le hiljemalt 30 päeva enne makse tasumise tähtpäeva (1. oktoobrit) maksuteate tasumisele kuuluva summa kohta. Samuti saab tasumisele kuuluvat summat vaadata tuludeklaratsiooni infolehelt.

FIE on kohustatud maksuteatel märgitud tasumisele kuuluva summa kandma maksu- ja tolliameti pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks.

Toimetaja valik