Valitsus toetas maksumenetluse tõhustamist

Foto: Shutterstock

Valitsus kiitis 21. septembri istungil heaks maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt muudetakse dokumentide elektroonilise kättetoimetamise reegleid, mis tõhustab maksumenetlust.

Eelnõu kohaselt loetakse juriidiliste isikute puhul dokumendid edaspidi kättetoimetatuks viie tööpäeva möödumisel alates nende üleslaadimisest e-maksuametisse või siis alates dokumendi edastamisest meilile. Täna eeldab dokumentide kättetoimetamiseks lugemine seda, et juriidiline isik kas avab dokumendi e-maksuametis või siis kinnitab nende kättesaamist meilil, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Maksu- ja tolliamet (MTA) suhtleb edaspidi juriidiliste isikutega ainult elektrooniliselt, st enam ei pea MTA üldreeglina edastama juriidilistele isikutele ühtegi dokumenti paberkandjal. Täna peab MTA juriidilistele isikutele edastama dokumendid nende soovi korral ka paberkandjal.

Ka füüsiliste isikute lõikes piiratakse õigust saada dokumente paberkandjal – kui füüsiline isik on dokumendi kätte saanud juba elektrooniliselt (avanud selle e-maksuametis või kinnitanud selle kättesaamist elektronposti aadressil), siis pole tal enam õigust nõuda sama dokumenti paberkandjal. Muus osas eelnõu füüsilisi isikuid ei puuduta.

Seadus on plaanitud jõustuma 1. jaanuaril 2024.

Toimetaja valik