Raamatupidaja kutseeksamid 2022. a sügisel

kirjutama eksam testi tegema allkirja andma
Foto: Shutterstock

Sügisesed raamatupidaja ja vanemraamatupidaja kutseeksamid toimuvad laupäeval, 12. novembril 2022. aastal Tallinnas algusega kell 11.00 TalTech Majandusteaduskonnas, Akadeemia tee 3.

Avalduste vastuvõtt 1. juulist kuni 28. oktoobrini 2022 kell 18.00.

Kuidas valmistuda kutseeksamiks?

 • Veenduge, et kutse omandamiseks on kõik eeldused olemas.
 • Veenduge, et kõik dokumendid on oma eelduste tõendamiseks olemas ja skaneeritud/pildistatud.
 • Veenduge, et kehtiv digiallkirjastamise õigus on olemas.
 • Tutvuge kutseeksami korraga (PDF) (varuge vajalikud vahendid eksamiks näiteks: töötav kalkulaator, korrektorlint (2tk), mitu töötavat kirjavahendit.
 • Tutvuge kutsestandardiga.
 • Tutvuge kutseprogrammiga (PDF).
 • Vajadusel osalege kutseeksamitele eelnevatel konsultatsioonidel, kus lahendatakse tüüpülesandeid, mis aitavad valmistuda kutseeksamiks ja räägitakse enamlevinud vigadest.
 • Täitke kutsealase kompetentsuse enesehinnang (aitab kaardistada kompetentsuste olemasolu).
 • Küsimuste tekkimisel helistage kutsekoordinaatorile.
 • Korduma kippuvad küsimused.

Eksamitasu

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu 14.05.2021 koosoleku otsusega nr 19 kinnitati raamatupidamise erialade kutse andmise tasud:

 • raamatupidaja, tase 5 eksamitasu 169 € (alates 01.07.2021);
 • vanemraamatupidaja, tase 6 eksamitasu 260 € (alates 01.07.2021)
 • taastõendamise tasu 98 € (alates 01.07.2021);
 • juhtivraamatupidaja, tase 7 eksamitasu 348 € ja taastõendamise tasu 143 € (alates 01.07.2021);
 • kutsekooli õpilastele (eksami eest tasub kool) raamatupidaja, tase 5 eksamitasu 48 € vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele nr 48 “Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad“.
 • Soovides kutsetunnistust paberkandjal lisandub kutsetunnistuse postitamise tasu 4 EUR + km.

Eesti Raamatupidajate Kogu on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Töötukassa klientidel palume enne registreerumist helistada kutsekoordinaatorile Annely Tammai tel. 56 456 566

NB! Kui soovite kutsetunnistust paberkandjal peate tunnistuse saatmiskulu 5 EUR (4,17+ km) ise tasuma väljastatud arve alusel.


Akadeemiline tunnustamine ja kvalifikatsioonide vastavus

Esitatavad dokumendid peavad olema eesti keeles. Võõrkeelsele originaaldokumendile peab olema lisatud tõlge. Diplomite puhul ENIC/NARIC vastavus.

Dokumentide esitamise juhend

 • Lae alla ja salvesta arvutisse kinnitus. Lisa dokumenti ees- ja perekonnanimi, lisa digikonteinerisse doc-, docx-, sxw- või odt-formaadis.
 • Lae alla ja salvesta arvutisse kutsealase kompetentsuse enesehinnang. Vali taotletav kutse ning täida valged lahtrid ning lisa digikonteinerisse xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis.
 • Skaneeri haridust tõendavad dokumendid (pdf– või jpg-formaadis) või salvesta väljavõte haridusandmetest lehelt www.eesti.ee.

Nõutavad dokumendid on iga kutse all kirjas. Lisa need digikonteinerisse.

Kui haridus on omandatud Nõukogude Liidus, enne 20. augusti 1991. aastat või väljaspool Eesti Vabariiki, tuleb haridusdokument akadeemiliselt tunnustada ning lisada tunnustus koos teiste nõutud dokumentidega. Lingid ja täpsema info leiate SIIT.

 • Salvesta arvutisse raamatupidamise alast hariduse ja töökogemust kirjeldav CV.
 • Skaneeri nime muutmist tõendava dokumendi koopia, kui dokumentidel olev nimi erineb praegusest (pdf– või jpg-formaadis).
 • Ava DigiDoc4 Klient digiallkirjastamise rakendus. Vali “Allkirjastada dokumenti” ja lisa sinna täidetud kinnitus ning kõik skaneeritud dokumendid. Enne kui salvestad faili arvutisse muuda faili nimi: perekonnanimi eesnimi. Digiallkirjasta.

NB! Palume digiümbrikut mitte krüpteerida ega zip failina kokku pakkida.

 • Täida digitaalselt täidetav taotlus. Lisa taotlusele digitaalselt allkirjastatud ümbrik kõikide dokumentidega.
 • Eksamitasu arve peab olema tasutud hiljemalt arvel näidatud kuupäeval (arve õigeaegselt mitte tasumisel eksamile ei lubata). Kui ei ole arvet saanud võtke kindlasti ühendust 56 456 566.

NB! dokumendid peavad olema eesti keeles. Kui originaal on võõrkeelne peab olema lisatud tõlge. Diplomite puhul ENIC/NARIC vastavus.

Raamatupidaja, tase 5

Kutse raamatupidaja, tase 5 taotlemise eeltingimused on:

 • koolilõpetajal erialase kutsehariduse täismahus tasemeõppe õppekava läbimine,
 • keskharidus, läbitud erialane täiendkoolitus ja olemas eelnev töökogemus raamatupidajana,
 • erialane kutseharidus ja eelnev töökogemus raamatupidajana.

ESITATAVAD DOKUMENDID

Digitaalselt täidetud taotlus, millele lisada:

 • täidetud kinnitus doc-, docx-, sxw- või odt-formaadis;
 • täidetud kutsealase kompetentsuse enesehinnang  xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis;
 • haridust tõendavate ja varem omistatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (pdf- või jpg-formaadis), haridusdokumendi koopiat võib asendada väljavõte haridusandmetest lehelt eesti.ee;
 • täienduskoolitusi tõendavate dokumentide koopiad (soovituslikud) (pdf- või jpg-formaadis);
 • raamatupidamise alast haridust ja töökogemust kajastav CV;
 • raamatupidaja, tase 5 kutseeksami digitaalne TAOTLUS.

NB! Kõik loetletud dokumendid peavad olema ühes digitaalses konteineris koos ja digitaalselt allkirjastatud, mille pealkirjaks perekonnanimi ja eesnimi.

Näidisülesanded – Raamatupidaja, tase 5, finants- ja maksuarvestus vastustega.
Näidisülesanded – Raamatupidaja, tase 5, kulu- ja juhtimisarvestus vastustega.

Vanemraamatupidaja, tase 6

Kutse vanemraamatupidaja, tase 6 taotlemise eeltingimused on:

 • eelnevalt väljastatud raamatupidaja, tase 5 kutse ning erialane töökogemus vähemalt 3 aastat alates 5. taseme kutse saamisest;
 • erialane kutseharidus, läbitud täiendkoolitused ning erialane töökogemus vähemalt 4 aastat;
 • keskharidus, läbitud täiendkoolitused ning erialane töökogemus vähemalt 10 aastat;
 • bakalaureuse kraad või sellega võrdsustatud haridus või rakenduskõrgharidus ja soovitavalt 2aastane erialane töökogemus.

ESITATAVAD DOKUMENDID

Digitaalselt täidetud taotlus millele lisada:

 • täidetud kinnitus (MS Wordi, doc- või docx-formaadis);
 • täidetud kutsealase kompetentsuse enesehinnang  xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis;
 • haridust tõendavate ja varem omistatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (pdf- või jpg-formaadis), haridusdokumendi koopiat võib asendada väljavõte haridusandmetest lehelt eesti.ee;
 • täienduskoolitusi tõendavate dokumentide koopiad (soovituslikud) (pdf- või jpg-formaadis);
 • raamatupidamise alast haridust ja töökogemust kajastav CV;
 • raamatupidaja, tase 6 kutseeksami digitaalne AVALDUS.

NB! Kõik loetletud dokumendid peavad olema ühes digitaalses konteineris koos ja digitaalselt allkirjastatud, mille pealkirjaks perekonnanimi ja eesnimi.

Näidisülesande tekst ja algandmed – vanemraamatupidaja, tase 6

Näidisülesanne bilanss ja kasumiaruanne (tühi) – vanemraamatupidaja, tase 6
Näidisülesanne bilanss ja kasumiaruanne (lahendusega) – vanemraamatupidaja, tase 6

Näidisülesanne rahavood (tühi) – vanemraamatupidaja, tase 6
Näidisülesanne rahavood (lahendusega) – vanemraamatupidaja, tase 6

Näidisülesanded juhtimisarvestus – vanemraamatupidaja, tase 6
Näidisülesanded raamatupidamisosa – vanemraamatupidaja, tase 6

Annuiteedi tabelid – vanemraamatupidaja, tase 6

NB! Kordamisülesannetes ei ole arvestatud uusi maksumuudatusi. Eksamiülesanded on uute seadustega kooskõlas.

Juhtivraamatupidaja, tase 7,

mille kutseoskusnõuded on väljatöötamisel.


Kutsetunnistuse dublikaadi tellimine

 • Kutsetunnistuse dublikaadi saab tellida Eesti raamatupidajate kogu kaudu.
 • Dublikaadi maksumus 4.80 EUR + tähitud kirja postitamise kulu 4,00 € + KM (kokku 9,60 €)
 • Dublikaat saadetakse Eesti sisese tähitud kirjana Teie poolt soovitud aadressil.
 • Dublikaadi tellimiseks palun kirjutage erk@erk.ee.

Finantsarvestusealase kirjanduse loetelu:

Lehte Alver, Jaan Alver. Finantsarvestus.Tallinn, Deebet, 2017
Juta Tikk. Finantsarvestus. Tallinn, 2016
Kaido Kallas. Finantsarvestuse alused. Tallinn, 2002
Janek Keskküla. Finants- ja Maksuarvestus. Tallinn 2018. (3. trükk 2020)
Janek Keskküla. Maksuarvestuse ülesannete kogu. Tallinn 2018. (2. trükk 2020)
Monika Nikitina- Kalamäe. Finantsarvestuse ülesannete kogu. Tallinn 2017. (kordustrükk 2021)

Juhtimisarvestuse alase kirjanduse loetelu:

Jaan Alver, Lauri Reinberg. Juhtimisarvestus. Tallinn, Deebet, 2002
Sander Karu, Villu Zirnask. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis. Rafiko. Tartu, 2004
Sander Karu. Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, I osa. Rafiko, 2008
Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts. 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. Rafiko, 2010


Eksamitöö vormistatakse eesti keeles, abistava materjalina on võimalik tellida küsimuste ja ülesannete venekeelne tõlge. Tõlke kasutajate kutsetunnistusele märgitakse “Eksam sooritatud vene keeles”.

Täiendav info:

 • erk@erk.ee
 • tel. 5645 6566 kutsekoordinaator Annely Tammai.

Toimetaja valik