Riigikohus tegi esmakordselt OÜ-tamise kohta lõpliku otsuse

Pane tähele! Artikkel on ilmunud enam kui 5 aastat tagasi ning kuulub Geeniuse digitaalsesse arhiivi.

Riigikohus tegi reedel, 11. septembril otsuse (3-3-1-25-15), mis käsitles juhatuse liikmete OÜ-de poolt äriühingule osutatud teenuseid ja tasusid töösuhte ja palgana. See on esimene lõpliku lahendi saanud OÜ-tamist puudutav kohtuasi, milles kohus andis õiguse maksu- ja tolliametile (MTA).

Reedene kohtuotsus AS-i Sirowa Tallinn ja MTA vaidluses on viimase kolme kuu jooksul juba teine riigikohtus sarnase lahendi saanud kohtuvaidlus, milles on maksuhaldur lugenud OÜ-de kaudu osutatud teenused juhatuse liikme ja töölepingu lepinguteks. Mais AS Rubla osas tehtud otsusega saatis riigikohus asja siiski uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule, märkis pressiteate vahendusel kohtuasjaga mitte seotud advokaadibüroo Eversheds Ots & Co partner Toomas Pikamäe.

Pikamäe lisas, et lahend julgustab maksuhaldurit võtma OÜ-de kasutamise tugevamalt tähelepanu alla ning edaspidi kujutab OÜ-de kasutamine endast reaalset maksuriski. OÜ-tamisena mõistetakse üldjuhul olukorda, kus äriühingu juhatuse liikmed või juhtivtöötajad ei tööta lepingu alusel, vaid osutavad teenuseid nende omandis olevate ettevõtete kaudu.

Riigikohus jõudis järeldusele, et maksuhalduril on õigus lugeda äriühingu ja juhtkonna liikme osaühingu vaheline teenuse osutamise leping kas juhatuse liikme lepinguks või töölepinguks. Maksuhalduril on vastav õigus siis, kui maksuhaldur leiab ja tõendab, et äriühingu ja osaühingu vaheline teenuse osutamise leping on näilik ehk tegelikult oli äriühingul juhatuse liikme või tööleping juhtkonna liikmega.

See, kas tehing on näilik, sõltub konkreetse juhtumi asjaoludest. Näiteks, kui juhtkonna liikme tegelik töö tegemise koht on äriühingu asukohas, siis see kinnitab, et tegemist ei ole teenuse lepingu, vaid varjatud juhatuse liikme või töölepinguga. Samuti on oluline, kas OÜ poolt osutatud teenuste sisu on sama, mida juhatuse liige või töötaja täitis või täidab juhatuse liikme või töölepingu alusel.

Kui maksuhaldur leiab, et teenuse osutamise leping on tegelikult tööleping või juhatuse liikme leping, siis peab maksuhaldur kohtu hinnangul lugema kogu osaühingule tehtud väljamakse netotöötasuks ning arvestama sellelt maksud. Maksuhaldur peab lugema kogu osaühingule tehtud väljamakse netotöötasuks ka siis, kui osaühingule tehtud väljamakse on juhtkonna liikmele makstud töötasust erinev.

Allikas:  BNS
Märksõnad:

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll